Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Recollida comercial

Escoltar

Recollida comercial

Oferim a demanda el servei de recollida comercial per retirar els residus que es generen a les activitats comercials i de serveis de la ciutat, així com alguns residus generats per les activitats industrials que tenen característiques semblants als residus comercials. 

Els comerços i les activitats econòmiques generen residus que cal gestionar correctament. En aplicació del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, que aprova el Text refós de la Llei 6/1993, reguladora dels residus de Catalunya, tots els establiments comercials i de serveis han de complir una sèrie d'obligacions en matèria de gestió de residus.

El servei que oferim és el següent:


. Envasos i vidre
Excepte en casos de grans productors, tant els envasos com el vidre es dipositaran als contenidors corresponents de la via pública.


. Fracció orgànica (FORM)

  • Activitats amb superfície fins a 125 m2: poden dipositar els seus residus orgànics als contenidors de la via pública.
  • Activitats amb superfície més gran de 125 m2: es recollirà mitjançant contenidors de 240 o 120 litres, els quals s’hauran de treure a la via pública en els horaris establerts per a la seva posterior recollida. Si no en teniu cap, o teniu qualsevol incidència amb el vostre contenidor, poseu-vos en contacte amb el Servei d’Espais Públics. La freqüència i l’horari de recollida serà de 3 c/s: dimarts i dijous (a partir de les 21 h) i dissabte (a partir de les 13.30 h). Addicionalment per a aquelles activitats que hagin de menester més dies de recollida, s’afegirà a aquests fins a dos dies més, resultant una freqüència de 5 c/s.

 

. Paper i cartró

  • Activitats amb superfície fins a 125 m2: poden dipositar els seus residus al contenidor corresponent de la via pública.
  • Activitats amb superfície més gran de 125 m2: es recollirà 2 dies/setmana, els quals hauran de treure, en els horaris establerts, per a la seva posterior recollida.


. Rebuig
Les activitats ubicades al casc urbà dipositaran el rebuig als contenidors corresponents de la via pública. A les activitats ubicades en els polígons industrials se’ls subministrarà un contenidor que hauran de tenir dins del local i treure només els dies i hores establerts.

Per a més informació o aclariment pot consultar l’apartat de tràmits de la web municipal, o bé a través del correu electrònic mataroneta@ajmataro.cat