Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Club 21

Escoltar

Club 21

Inscriviu-vos al Club 21 per estar informats sobre tot el que es fa a la Casa Capell. El Club 21 és on ens agrupem les persones i entitats de la ciutat que estem interessades en el medi ambient.

POLÍTICA DE PRIVACITAT WEB “CASA CAPELL”

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, l’AJUNTAMENT DE MATARÓ us informa:

Responsable

AJUNTAMENT DE MATARO

CIF: P0812000H

Direcció: Riera, núm. 48, 08301 de Mataró

Delegat de Protecció de Dades: 
http://www.mataro.cat/web/portal/ca/sites/rgpd/indexdelegat.html

Finalitat

Gestionar la relació que la Casa Capell de l' Ajuntament de Mataró manté amb ciutadans per l'enviament d'informació relativa a activitats relacionades amb el medi ambient.

Legitimació

La legitimació del tractament està basat en el consentiment de les persones interessades.

Destinataris

Les dades recaptades no seran cedides a tercers, tret d’obligació legal.

Drets

Els usuaris podran exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, així com a oposar-se a la presa de decisions individuals automatitzades, inclosa l'elaboració de perfils, en la forma prevista en la legislació vigent sobre la matèria, davant l’Ajuntament de Mataró.

 

La sol·licitud es dirigirà al Servei d'Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Mataró a la direcció: la Riera, núm. 48, 08301 de Mataró (Ref. “Protecció de Dades”), a través del tràmit específic dins de Tràmits Web https://www.mataro.cat/ca/politica-de-privacitat

 

En cas que l’usuari no vegi satisfets els seus drets per part de l’Ajuntament de Mataró té dret a presentar una reclamació davant la corresponent autoritat de control que, en aquest cas, és l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

                                                                                          

Abans d’enviar la sol·licitud d’inscripció al Club 21 l'usuari ha d'acceptar la política de privacitat de la mateixa, amb la finalitat de prestar el consentiment exprés i informat pel tractament de les dades amb les finalitats indicades.

 

És obligatori proporcionar tota la informació sol·licitada en els formularis de la pàgina web?

En relació al formulari de registre de la pàgina web, l'Usuari ha d’omplir els marcats com a "obligatoris" a través dels asteriscs corresponents. No completar les dades personals requerides o fer-ho parcialment pot suposar que l’Ajuntament de Mataró no pugui procedir a enviar la informació sol·licitada i quedarà exonerat de tota responsabilitat per la no prestació o la prestació incompleta dels serveis sol·licitats.

Les dades personals que l'Usuari facilita a l’Ajuntament de Mataró han de ser actuals perquè la informació dels registres estigui actualitzada i sense errors. L'Usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades.

¿Qué medidas de seguridad tiene implantada la entidad?

El Ayuntamiento de Mataró informa que tiene implantadas las medidas de seguridad de índole técnica y organizativas necesarias que garanticen la seguridad de los datos de carácter personal del Usuario y eviten su alteración, pérdida, tratamiento y/o acceso no autorizado de acuerdo con el estado de la tecnología, la naturaleza de los datos almacenados y los riesgos a que están expuestos, ya provengan de la acción humana o del medio físico o natural, de conformidad con lo previsto en la normativa vigente.