Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Carril bici

Escoltar

Carril bici

L’any 2016 mitjançant el Pacte per la Mobilitat a Mataró identifiquem els valors compartits d’una nova cultura de la mobilitat dirigits a fer de Mataró un model urbà de qualitat que sigui referent com a ciutat mediterrània mitjana, cosmopolita, justa, equitativa i orgull dels seus ciutadans i ciutadanes.

Un dels objectius recollits en aquest Pacte i posteriorment al Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible és desenvolupar una xarxa ciclista, preferentment en calçada, bé creant carrils bici segregats a partir de carrils de circulació o aparcament, o bé en coexistència amb la resta de vehicles reduint la velocitat de circulació.

La xarxa de carrils bici actual disposa de 8.164 m de carrils classificats de la següent manera:

  • carril bici protegit (via per a ciclistes segregada físicament de la resta de la calçada): 1.823 m
  • voreres bici (via ciclista senyalitzada sobre la vorera): 5.854 m
  • carril bici (via ciclista adossada a la calçada): 487 m

La previsió és que durant els propers 6 anys de vigència del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible aprovat inicialment al desembre es puguin incorporar 7.900 m més.