Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Pacte per la Mobilitat

Escoltar

Pacte per la Mobilitat

El Pacte per la Mobilitat de Mataró, signat el juliol de 2016 per tots els grups municipals i la regidora no adscrita, estableix les bases polítiques sobre com ha de ser el sistema de mobilitat de Mataró en el futur amb l'objectiu d'equilibrar i conciliar les necessitats de mobilitat amb un espai urbà de qualitat i una ciutat saludable.

El Pacte per la Mobilitat de Mataró és el punt de partida del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible de Mataró que s’haurà de desenvolupar en els propers anys. El Pacte per la Mobilitat de Mataró es resumeix en el següent decàleg:

Prioritat dels modes de transport no motoritzats a tot el nucli urbà

1. Crear una  xarxa de vianants còmoda, segura i accessible mitjançant la creació d’eixos cívics que connectin els barris amb el Centre i l’Estació i reforçant també els centres dels barris que suposin punts d’acollida al vianant. Garantir que la xarxa oferirà com a  mínim un itinerari de qualitat per al vianant a tots els barris de la ciutat. Crear una xarxa de camins escolars segurs, convertint en zones de vianants els carrers que donen accés a escoles i grans equipaments segons horaris.

2. Obrir el Front Marítim a la ciutat. A mig-llarg termini es proposa desplaçar la línia de tren cap a l'interior (pla orbital) mentre que a curt termini es planteja millorar l’accessibilitat de vianants dels passos inferiors del Front Marítim per convertir-lo no només en la platja i espai de salut de la ciutat sinó també de bona part del Vallès, sempre i quan les noves activitats que es localitzin no el degradin.

3.Consolidar la centralitat de la plaça de les Tereses a partir d’una reurbanització que millori les condicions de mobilitat del vianant, integri el transport públic i es doti d’aparcament fora de calçada suficient per a la demanda d’aparcament del comerç del Centre.

4. Millorar la gestió de la zona de vianants del Centre. Es planteja la revisió total dels sistemes de control i les autoritzacions actuals i es demana l’estudi de implantació de càmeres, lectores de matrícules que controlin el temps a dins del espai.

5. Desenvolupar la xarxa ciclista preferentment en calçada, bé creant carrils-bici segregats a partir de carrils de circulació o aparcament, o bé en coexistència amb la resta de vehicles reduint la velocitat de circulació.

El transport públic com alternativa al cotxe

6. Adaptar o reformular completament el transport públic urbà amb l’objectiu de combinar eficàcia, sostenibilitat ambiental i accessibilitat territorial. L’oferta ha de ser competitiva, amb una freqüència atractiva i un àrea de captació universal.

La gestió de la mobilitat en cotxe

7. Promoure l’ús de vehicles nets, tant amb les flotes municipals com en la distribució de mercaderies i els vehicles privats, així com la instal·lació d’electrolineres.

8. Implantar un sistema de corones tarifàries i temporals de l’estacionament a tota la ciutat que reguli l’ús del cotxe amb criteris funcionals i medi ambientals. Gradual convergència tarifària entre la zona regulada i l’aparcament públic fora calçada.

9. Aprofitar millor les places d’aparcament pel resident i a on es donin dèficits importants habilitar noves infraestructures que permetin alliberar el sòl en superfície, vinculades a la plena utilització dels aparcaments ja existents.

Garantia de la mobilitat essencial

10. Alliberar les zones de càrrega i descàrrega de cotxes allà on tenen alternativa d’estacionament, eliminant l’exempció dels 15 minuts actuals. 

Arxius adjunts