Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Cens i llicències

Escoltar

Cens i llicències

Les persones propietàries o posseïdores d’un gos, gat o fura heu d’inscriure obligatòriament l’animal al registre censal municipal, dins el termini màxim de 3 mesos a comptar des de la data de naixement i de 30 dies a comptar des de la data d’adquisició d’aquest o de canvi de residència.

És requisit indispensable previ a la inscripció en el cens municipal, que l’animal hagi estat identificat mitjançant la implantació d'un microxip per un veterinari o altre sistema d’identificació que es pugui establir per via reglamentària.

La identificació amb microxip i el cens municipal són obligatoris a tot Catalunya. Un cop identificat l’animal es dona d’alta al Registre General d´Animals de Companyia de la Generalitat de Catalunya (ANICOM), segons el Decret Legislatiu 2/2008, de 15 d’abril de protecció dels animals en els seus articles 14 i 15.

Per tenir o passejar un gos potencialment perillós (gpp) cal una llicència administrativa que atorga l'Ajuntament on el gos resideix habitualment i on ha d'estar censat.