Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Horts urbans municipals del Bon Recés

Escoltar

Horts urbans municipals del Bon Recés

horts_bon_reces.jpgLa finca del Bon Recés està situada al veïnat de Mata-Rocafonda, concretament a la confluència del carrer de la Foneria i la carretera de Mata. La part de la finca destinada als horts urbans ocupa una superfície d’aproximadament 1,5 Ha. (15.000 m²).

Cada adjudicatari tindrà dret a utilitzar una parcel·la d’uns 50 m², la boca de reg corresponent, els elements i instal·lacions comunes i un armari d’ús individual per guardar les eines de conreu. La llicència d’ús serà vigent fins al 10 de desembre de 2023.

Poden sol·licitar una parcel·la d’hort urbà les persones que tinguin condició de pensionista, jubilat o siguin més grans de 55 anys (com a novetat, l’Ajuntament ha rebaixat en 5 anys l’edat mínima) i estiguin capacitades físicament per dur a terme treball agrícola. Cal estar empadronat a Mataró, no tenir deutes amb l’Ajuntament i no haver estat objecte d’un expedient d’extinció de la llicència d’ús dels horts urbans amb anterioritat. Només s’acceptarà una sol·licitud per unitat familiar i domicili.

La sol·licitud es pot presentar a través de l’oficina virtual del web municipal o a les oficines d’atenció ciutadana. S’haurà d’acompanyar amb una fotocòpia del document d’identitat. 
 
Els adjudicataris finals hauran d’aportar una fiança de 200 euros, que es retornarà quan es deixi la finca en les mateixes condicions que es va autoritzar. També hauran d’assumir la taxa anual municipal per la utilització dels horts municipals (per a l’any 2019 són 71,90 euros, està pendent d’aprovar la taxa del 2020), i la quota anual de l’Associació d’hortolans (que fixa l’entitat i que acostuma a estar a l’entorn dels 70 €).

Arxius adjunts