Consulta del
Cens Electoral
Ompliu la casella amb el vostre NIF (números i lletra).   Rellene la casilla con su NIF (números y letra).

NIF:  
A continuació trieu la inicial del nom del carrer a on viviu i seleccioneu-lo en la llista. Finalment piqueu el botó "Mostrar col·legi electoral".   A continuación elija la inicial de la calle donde vive y selecciónela en la lista. Finalmente pulse el botón "Mostrar colegio electoral"
A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z