Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Ordenances municipals

Escoltar

Ordenances municipals

Títol Tipus
Ordenança d'Administració Digital 2024 Normativa
Ordenances Generals dels ingressos de dret públic municipal i Ordenances reguladores dels impostos i taxes 2024 Normativa
Normatives reguladores Preus Públics exercici 2024 Normativa
Ordenança de Civisme i Convivència. 2023 Normativa
Ordenances Fiscals i Preus Públics. 2023 Normativa
Ordenança Municipal Reguladora del Procediment sobre verificació d’habitatges buits.2022 Normativa
Ordenança Municipal de Llicències Urbanístiques. 2022 Normativa
Ordenances Fiscals i Preus Públics. 2022 Normativa
Ordenança de serveis funeraris. 2021 Normativa
Ordenança de Mobilitat. 2021 Normativa
Ordenances Fiscals i Preus Públics. 2021 Normativa
Ordenança reguladora de les bases atorgament subvencions foment obres de restauració, conservació i millora dels elements catalogats Pla Esp. Patrimoni Arquitectònic Mataró. 2020 Normativa
Ordenances Fiscals i Preus Públics. 2020 Normativa
Ordenança reguladora de les bases de les subvencions per a la realització d'obres de restauració, conservació i millora en béns inclosos a l'Inventari d'Establiments Emblemàtics i Elements Vinculats de Mataró. 2019 Normativa
Ordenances Fiscals i Preus Públics. 2019 Normativa
Ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses de restauració i el seu mobiliari. 2018 Normativa
Ordenances Fiscals i Preus Públics. 2018 Normativa
Ordenança Municipal sobre tinença, protecció i control dels animals. 2017 Normativa
Ordenança sobre les activitats recreatives on s’hi realitzen activitats de naturalesa sexual. 2017 Normativa
Ordenances Fiscals i Preus Públics. 2017 Normativa