Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acreditación de competencias profesionales

Escuchar

Acreditación de competencias profesionales

 
Què és? És un procediment pel reconeixement formal de l’experiència professional i/o de la formació no reglada.
Quin és l'objectiu? Obtenir un Certificat de Professionalitat d’acord amb les especialitzacions convocades.
Per obtenir  el Certificat de Professionalitat caldrà que s’acreditin totes les unitats de competència que formen part del certificat.
Qui hi pot participar? Persones amb experiència i/o formació que compleixin amb aquests requisits:
Per a qualificacions de nivell 1:
 • Persones a partir de 18 anys, amb 2 anys d’experiència laboral i/o  200 hores de formació relacionada
Per a qualificacions de nivell 2 i 3:
 • Persones a partir de 20 anys, amb 3 anys d’experiència i/o  300 hores de formació relacionada
En què consisteix? Es tracta d’un procediment que passa per 3 fases: 
 • Assessorament: Fase d’orientació sobre les unitats de competència que podries acreditar.
 • Avaluació:  Fase de demostració de les competències professionals de les unitats competència per a les que s’ha sol·licitat el reconeixement.  
Caldrà aportar la documentació necessària i superar les proves que determini el personal avaluador. 
 • Acreditació:  Obtenció de la certificació oficial de cada unitat de competència que s’hagi superat en l’etapa d’avaluació i un informe d’orientació-proposta d’itinerari formatiu.
Quin cost té?  Una mitjana de 80€ que es pot reduir si es compleix els requisits de reducció dels preus públics
Quan es pot sol·licitar?  Del 26 de maig fins el 14 de juliol de 2021.

Àmbits de la convocatòria

 • Activitats auxiliars de jardineria, vivers i floristeria (50 places) 
 • Activitats auxiliars de comerç (60 places)  
 • Administració i finances (150 places) 
 • Agència de viatges i gestió d'esdeveniments (40 places) 

Idiomes: La persona aspirant tindrà l'opció d'avaluar en les llengües següents: alemany, amazic, anglès, àrab, coreà, danès, francès, grec, hebreu, hindi, italià, neerlandès, persa, polonès, portuguès, panjabi, romanès, rus, suec, turc, txec, urdú i xinès. 

 • Animació sociocultural i turística (80 places) 
 • Aprofitament i conservació del medi natural (20 places) 
 • Assistència a la direcció (50 places) 

Idiomes: La persona aspirant tindrà l'opció d'avaluar en les llengües següents: alemany, amazic, anglès, àrab, coreà, danès, francès, grec, hebreu, hindi, italià, neerlandès, persa, polonès, portuguès, panjabi, romanès, rus, suec, turc, txec, urdú i xinès.

 • Atenció a persones en situació de dependència (320 places) 
 • Comerç internacional (30 places) 
 • Condicionament físic (100 places) 
 • Confecció de pàgines web (100 places)
 • Cuina i gastronomia (80 places) 
 • Docència de formació per a l'ocupació (60 places) 
 • Documentació i administració sanitàries (80 places
 • Emergències sanitàries (120 places) 
 • Ensenyament i animació socioesportiva (40 places) 
 • Gestió de l'aigua (40 places) 
 • Gestió de vendes i espais comercials (40 places) 
 • Guia en el medi natural i de temps lliure (40 places) 
 • Guia, informació i assistència turístiques (40 places) 
 • Idiomes:La persona aspirant tindrà l'opció d'avaluar en les llengües següents: alemany, amazic, anglès, àrab, coreà, danès, francès, grec, hebreu, hindi, italià, neerlandès, persa, polonès, portuguès, panjabi, romanès, rus, suec, turc, txec, urdú i xinès.
 • Higiene bucodental (80 places) 
 • Instal·lació i moblament (40 places) 
 • Instal·lacions de telecomunicacions (30 places) 
 • Instal·lacions elèctriques i automàtiques (70 places) 
 • Integració social (200 places) 
 • Jardineria i floristeria (50 places) 
 • Lleure (40 places) 
 • Manteniment electromecànic (40 places) 
 • Mediació comunicativa (40 places) 
 • Neteja (50 places) 
 • Operacions auxiliars d'administració i tractament de dades i documents (100 places) 
 • Operacions auxiliars de muntatge d'instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis (20 places) 
 • Operacions auxiliars de muntatge i manteniment de sistemes microinformàtics (100 places) 
 • Operacions bàsiques de cuina, restaurant i bar (50 places
 • Operacions bàsiques de pisos en allotjaments (50 places) 
 • Química industrial (40 places) 
 • Serveis auxiliars de perruqueria (30 places) 
 • Sistemes microinformàtics i xarxes (200 places) 
 • Transport i logística (30 places) 
 • Xarxes, instal·lacions i estacions de tractament d'aigües (40 places) 
 

ON ES POT FER?   La sol·licitud és via electrònica 

QUAN ES POT SOL·LICITAR?  del 26 de maig fins el 14 de juliol de 2021.

Mesures flexibilitzadores

Què són?  Son uns procediments per validar l’experiència professional i la formació no formal amb la formació reglada. 
Qui hi pot participar? Persones a partir de  18 anys i acreditin una experiència laboral mínima de  2 anys en el sector.
En que consisteix?  És un procediment que te dos fases:
 • Servei d’assessorament: Orientació sobre les matèries que podries validar segons la teva experiència laboral. (2 o 3 sessions) i sobre l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir la qualificació acadèmica. El resultat d’aquesta fase és l’informe d'assessorament, imprescindible per participar en la fase de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral, la formació no reglada o altres activitats com el voluntariat. 
  • Quin cost té?  Preu públic: 60 € 
 • Servei de reconeixement acadèmic de l'experiència laboral: Validació dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral, la formació o per altres activitats. La validació es fa mitjançant entrevistes individuals amb els avaluadors del centre educatiu. 
 • Emissió de la certificació corresponent.  
  •  Quin cost té?  Preus públics:   Crèdit títols LOGSE:  40 €.   Unitat formativa títols LOE: 18 € 
On es pot fer? Als centres educatius que ofereixen aquests serveis.
Quan es pot sol·licitar? Cada centre educatiu estableix el termini i ho publica a la seva web.
 

*Les persones que treballen en l’àmbit de la DEPENDÈNCIA han d’adreçar-se a l’empresa on treballen per canalitzar la seva sol·licitud.

 

* Informació d'interès per a les persones que tenen experiència en l'àmbit de la DEPENDÈNCIA. Informa't