Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Acreditación de competencias profesionales

Escuchar

Acreditación de competencias profesionales

 
Què és? És un procediment pel reconeixement formal de l’experiència professional i/o de la formació no reglada.
Quin és l'objectiu? Obtenir un Certificat de Professionalitat d’acord amb les especialitzacions convocades.
Per obtenir  el Certificat de Professionalitat caldrà que s’acreditin totes les unitats de competència que formen part del certificat.
Qui hi pot participar? Persones amb experiència i/o formació que compleixin amb aquests requisits:
Per a qualificacions de nivell 1:
 • Persones a partir de 18 anys, amb 2 anys d’experiència laboral i/o  200 hores de formació relacionada
Per a qualificacions de nivell 2 i 3:
 • Persones a partir de 20 anys, amb 3 anys d’experiència i/o  300 hores de formació relacionada
En què consisteix? Es tracta d’un procediment que passa per 3 fases: 
 • Assessorament: Fase d’orientació sobre les unitats de competència que podries acreditar.
 • Avaluació:  Fase de demostració de les competències professionals de les unitats competència per a les que s’ha sol·licitat el reconeixement.  
Caldrà aportar la documentació necessària i superar les proves que determini el personal avaluador. 
 • Acreditació:  Obtenció de la certificació oficial de cada unitat de competència que s’hagi superat en l’etapa d’avaluació i un informe d’orientació-proposta d’itinerari formatiu.
Quin cost té?  Una mitjana de 80€ que es pot reduir si es compleix els requisits de reducció dels preus públics
Quan es pot sol·licitar?  Quan s’obri la convocatòria.
 
Consulta AQUÍ si la convocatoria está abierta.
 

ON ES POT FER?   La sol·licitud és via electrònica 

Mesures flexibilitzadores

Què són?  Son uns procediments per validar l’experiència professional i la formació no formal amb la formació reglada. 
Qui hi pot participar? Persones a partir de  18 anys i acreditin una experiència laboral mínima de  2 anys en el sector.
En que consisteix?  És un procediment que te dos fases:
 • Servei d’assessorament: Orientació sobre les matèries que podries validar segons la teva experiència laboral. (2 o 3 sessions) i sobre l’itinerari formatiu més adequat per aconseguir la qualificació acadèmica. El resultat d’aquesta fase és l’informe d'assessorament, imprescindible per participar en la fase de reconeixement acadèmic dels aprenentatges assolits mitjançant l'experiència laboral, la formació no reglada o altres activitats com el voluntariat. 
  • Quin cost té?  Preu públic: 60 € 
 • Servei de reconeixement acadèmic de l'experiència laboral: Validació dels aprenentatges assolits mitjançant l’experiència laboral, la formació o per altres activitats. La validació es fa mitjançant entrevistes individuals amb els avaluadors del centre educatiu. 
 • Emissió de la certificació corresponent.  
  •  Quin cost té?  Preus públics:   Crèdit títols LOGSE:  40 €.   Unitat formativa títols LOE: 18 € 
On es pot fer? Als centres educatius que ofereixen aquests serveis.
Quan es pot sol·licitar? Cada centre educatiu estableix el termini i ho publica a la seva web.
 

Habilitación profesional excepcional para trabajar en el sector de la atención a las personas en situación de dependencia 

Las personas que tienen experiencia profesional en el sector de la atención a las personas con dependencia i que hayan estado contratadas antes del  31 de diciembre del 2017,  pueden pedir  una habilitación excepcional para seguir trabajando en este ámbito. 

También pueden pedir la habilitación las personas que hayan hecho formación no homologada en la actualidad como el anterior curso de atención en geriatría siempre que la formación haya sido de un mínimo de 300 horas.

A partir del día 1 de enero del 2022 será obligatorio cumplir con los requisitos establecidos por ley para poder continuar trabajando en este sector.  

Más información