Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Plans locals d’Ocupació de la Diputació de Barcelona 2022

Escuchar

Plans locals d’Ocupació de la Diputació de Barcelona 2022

L'Ajuntament de Mataró ha rebut una subvenció per a la contractació de 18 persones en situació d'atur.  El programa està adreçat a contractar de forma temporal persones en situació d'atur, per realitzar obres i serveis d'interès públic a Mataró. 

Selecció dels participants del Programa 

Aquesta modalitat té per finalitat el desplegament de plans locals d’ocupació, mitjançant la contractació laboral i/o nomenament interí de persones aturades, per part de les administracions públiques locals. 

El programa de Plans Locals d’Ocupació 2022 de la Diputació de Barcelona te com a objectius:

- Millorar l’ocupabilitat de les persones aturades 

- Afavorir la contractació de determinats col·lectius en funció de les característiques de cada territori.

- Cobrir necessitats de l’ens local pel que fa a la prestació dels serveis públics.

Són persones beneficiàries dels ajuts atorgats als ens locals destinataris les persones aturades i, amb caràcter específic, aquelles que es troben en col·lectius en situació de vulnerabilitat. 

Aquest programa ofereix 18 contractes laborals a l’Ajuntament de Mataró, 15 de 6 mesos de durada a temps parcial (70% de la jornada) i 3 contractes d’informador/a turístic, de 3 mesos de durada a jornada complerta.  

Els 18 contractes estan destinats a la realització de treballs d'interès públic i caràcter social, per a persones demandants d’ocupació no ocupades. 

RESULTATS PROVISIONALS DEL PROCÉS DE SELECCIÓ

Aquí pots consultar els resultats provisionals del procés selectiu del programa Plans Locals d’Ocupació 2022 de la Diputació de Barcelona:

NOTA: Les persones seleccionades provisionalment han de mantenir la mateixa situació que li va donar accés al procés de selecció, fins el dia de la contractació (DONO renovat). 

En cas que la situació de la persona seleccionada provisionalment canviï i deixi de complir els requisits del Programa, les posicions de la llista s’actualitzaran, prèvia comprovació.

CRITERIS DE SELECCIÓ DEL PERSONAL

  • Consulta els criteris generals i específics de selecció de personal per a la present convocatòria del programa Plans Locals d’Ocupació Diputació de Barcelona establerts per l'Ajuntament de Mataró: Consulta el document.

Requisits d'accés i derivació de persones candidates

Les persones participants en el procés de selecció han estat derivades per l'Oficina de Treball del Servei Públic d'Ocupació de Catalunya així com també han pogut inscriure’s a les ofertes de treball publicades a la borsa de treball de SOM,, i reunien els següents requisits:

  • Tenir el perfil professional requerit (experiència laboral i/o formació)
  • Trobar-se inscrit a les oficines del SOC com a demandant d'ocupació no ocupat/da

Procés selectiu

Les diferents fases del procés de selecció han estat les següents:

  • Publicació de les ofertes a Xaloc i presentació de les ofertes a l'Oficina de Treball del SOC
  • Filtre i derivació de persones candidates des del SOC al Servei d’Ocupació de Mataró (SOM)
  • Convocatòria de les persones candidates per a la realització d’entrevistes
  • Recopilació de documentació per a complimentar els expedients de les persones candidates
  • Valoració d’entrevistes i revisió de documentació. 
  • Publicació de resultats provisionals del procés selectiu

En cas de necessitat de substitució d’un/a participant, es contactarà amb la següent persona de la llista de suplents, per ordre estricte de puntuació. 

En cas d’exhaurir la llista de suplents, el SOM haurà de publicar una nova oferta i obrir un nou procés de selecció. 

Els resultats del procés de selecció es podran consultar també al taulell d’anuncis de l’edifici del Servei d’Ocupació de Mataró (c. Francisco Herrera , 70).

LOG PLA DE CONCERTACIO_DIBA.jpg