L'Ajuntament al servei de tothom

L'Ajuntament al servei de tothom


En aquest apartat podeu consultar totes les actuacions que hem dut a terme per garantir la transparència i l’eficàcia pel que fa a la relació de l’Ajuntament amb els ciutadans.
 
Quant a la transparència, ens hem situat en segon lloc en el rànquing d’ajuntaments més transparents d’Espanya, segons Transparència Internacional. La comunicació ha tingut un paper molt important, sobretot el nou web, que ha posat a disposició de tothom els detalls sobre el pressupost, el Programa d’Actuació Municipal i els processos de contractació (espais Retiment de comptes i Perfil del contractant).
 
Pel que fa a l’eficàcia, hem integrat el sistema d’atenció ciutadana a través dels tres canals: presencial, telefònic i per internet. També hem ampliat els tràmits per internet i hem posat en marxa la bústia de queixes i suggeriments a través del web.  
 
Així mateix, també podeu consultar la feina que hem fet en l'àmbit de la cooperació internacional i en la constitució del model participatiu actual, que permet cada any, entre d’altres coses, l’elaboració del pressupost i del Programa d’Actuació Municipal.