Pàgina principal  »  L'Ajuntament al servei de tothom  »  Eficàcia i transparència de l'Administració

Eficàcia i transparència de l'Administració

 

Estem situats en el segon lloc en el rànquing d’ajuntaments més transparents d’Espanya, segons Transparència Internacional. El nou web ha jugat un paper molt important en aquest sentit, posant a disposició de tothom els detalls sobre el pressupost, el Programa d’Actuació Municipal i els processos de contractació (espais Retiment de comptes i Perfil del contractant).
 
Per fer més fàcil, accessible, propera i eficaç l’Administració, hem integrat el sistema d’atenció ciutadana a través dels tres canals: presencial, telefònic i per internet. Hem ampliat els tràmits per internet i hem posat en marxa la bústia de queixes i suggeriments a través del web.

També hem avançat considerablement per fer més fàcil la comunicació d’incidències amb una major difusió del telèfon del civisme (900 859 009). En total, cada any hem atès unes 320.000 persones i hem realitzat unes 450.000 gestions a través dels diferents serveis d’atenció ciutadana.
Mataró, segon ajuntament més transparent
Pel que fa a la gestió econòmica, el pressupost s’ha vist reduït en els últims dos anys a causa de la crisi i des de l’any 2009 hem aplicat un Pla d’austeritat i eficiència per reduir la despesa de l’Administració i concentrar els esforços en atendre els ciutadans afectats per l’atur. Malgrat la davallada d’ingressos provinents del sector de la construcció, hem pogut mantenir un alt nivell d’inversió i hem aprofitat al màxim les dues convocatòries dels fons estatals per realitzar obra pública.

En tot aquest temps, hem aplicat una política fiscal basada en la contenció, no superant l’IPC en els increments impositius aprovats. Hem implementat el pressupost per programes i hem implantat els contractes-programes amb les empreses, fundacions i EPEs per garantir el control financer de tot el grup municipal. També hem implantat sistemes de contractació electrònica i hem introduït criteris socials en els plecs de condicions per afavorir la contractació de col·lectius amb risc d’exclusió social.
 
Quant als recursos humans, la plantilla és estable i experimentada. Disposem d’un promig de 5,35 treballadors municipals (funcionaris i laborals) per cada 1.000 habitants i la mitjana d’edat se situa entorn els 45 anys.