Pàgina principal  »  L'Ajuntament al servei de tothom  »  La participació ciutadana

La participació ciutadana

 

Hem revisat -sota les premises del diàleg, del respecte i de la diferència i la proximitat- els espais, mecanismes i processos de participació ciutadana i hem construït el model participatiu actual, que permet cada any entre d’altres coses l’elaboració del pressupost i del Programa d’Actuació Municipal.
 
El model participatiu es basa en la combinació d’un òrgan consultiu general, el Consell de Ciutat; 12 consells sectorials, 5 consells territorials (dos d’ells nous d’aquest mandat: el del Nord i el del Sud-oest) i 5 consells més dels organismes autònoms. Per coordinar-los hem creat l’Oficina de coordinació dels consells.
 
A través de l’Agència de Suport a l’Associacionisme i la Xarxa d’equipaments cívics hem donat suport al teixit associatiu, a través d’assessoraments, formació, cessió d’espais i eines de difusió. Bona prova d’això han estat la creació del Portal d’entitats, la cessió d’un centenar d’equips informàtics per a les entitats, la dotació de punts d’accés a internet gratuït a tots els centres cívics, l’organització de la Setmana de la Participació, la Mostra d’Entitats (amb 125 i l’assistència de 25.000 persones), les tres jornades de reflexió a l’entorn de la participació o el cicle de conferències “La democràcia en l’àmbit local”.
 
Les Esmandies s’ha convertit en casal de barri i més de 50 entitats han aconseguit en els últims anys un espai per desenvolupar les seves activitats i altres 30 han renovat el conveni amb l'Ajuntament.
 
Quant als equipaments cívics, hem definit el pla d’usos de l’equipament del carrer de la Muntanya i el més destacable és la immediata posada en marxa del Centre Cívic Cabot i Barba.