Pàgina principal  »  L'Ajuntament al servei de tothom  »  La cooperació i la solidaritat

La cooperació i la solidaritat

 

Hem destinat l’1% dels  ingressos propis de l'Ajuntament a la cooperació internacional, havent de reduir aquest percentatge l’any 2010 al 0,7% atesa la conjuntura de crisi econòmica.

Aquestes quantitats ens han permès donar suport a 23 projectes plurianuals de cooperació d’entitats de la ciutat en països pobres, fer aportacions a 8 campanyes d’emergència, i treballar la sensibilització i la solidaritat a la ciutat amb les tres prioritats del Pla Director de Solidaritat i Cooperació Internacional.

La feina ha estat sempre coordinada amb el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació Internacional, tant per debatre les línies de futur com per dotar de transparència les activitats que es realitzen, donant-ne compte públicament cada any a la Nit de la Solidaritat.