La gent gran

 

El treball del Consell Municipal de la Gent Gran ha garantit la presència d’aquest col·lectiu en les activitats de la ciutat. El Consell està format per més de seixanta representants que estan organitzats en cinc comissions de treball.
 
Els nou casals municipals de gent gran que tenim a la ciutat són espais on s’ofereixen serveis i activitats per afavorir la relació i la qualitat de vida de les persones grans.
 
És fonamental el treball continuat de les associacions de gent gran en la gestió d’aquests centres i la seva estreta col·laboració amb la regidoria de Gent Gran per identificar les necessitats de les noves generacions de persones grans, respectant la diversitat i la singularitat dels diferents casals.

 

Principals actuacions en l'àmbit de la gent gran

La xarxa de casals municipals de gent gran
  • La xarxa de casals municipals de gent gran


El nou Casal Municipal de Gent Gran Santes-Escorxador, inaugurat el 2010, està situat al carrer de Floridablanca a l’àmbit de Can Gassol. En aquest espai de 242 m2 es disposa de diferents sales per realitzar activitats lúdiques i formatives. A més, el nou casal és la seu de l’Associació de Jubilats i Pensionistes del Maresme.


Les obres, finançades pel fons estatal FEIL, van suposar una inversió de 249.883,46 € (IVA inclòs).
 
Durant aquest any 2011 està prevista la finalització de les obres d’un nou casal de gent gran al barri de Cerdanyola al carrer del Penedès.
 
A més dels nous casals també s’ha ampliat els serveis als ja existents, com és el cas del Casal Municipal de Gent Gran del Parc on s’ha construït una nova sala per oferir el servei de menjador amb àpats equilibrats i amb preus de poc més de 4 €.