Pàgina principal  »  La ciutat pensada per a les persones  »  Les famílies i els infants

Les famílies i els infants

Des de la Secció d’Infància i Família del Servei de Benestar Social, hem dut a terme l’execució i el seguiment de les accions recollides al Pla d’infància, així com el treball en xarxa liderat per la Taula d’infància, on participen més de vint serveis i entitats de la ciutat que han permès treballar d’acord amb diferents protocols d’intervenció social consensuats per tal de millorar l’atenció dels menors en situacions de vulnerabilitat I risc social i la dels seus familiars.
 
En l’àmbit de la intervenció socioeducativa, hem ampliat la coordinació a tots els centres públics i concertats per millorar l’agilitat de la comunicació i de les actuacions socials. Així mateix, l’aprovació de la Llei 14/2010 dels drets i les oportunitats en la infància i l’adolescència fa necessari adaptar els serveis municipals i les seves eines metodològiques a les noves necessitats i circumstàncies socials.
 
Aquests serveis municipals, majoritàriament de protecció, estan treballant per donar més rellevància a la prevenció, la promoció i la participació de la infància i l’adolescència.
Hem ampliat la coordinació a tots els centres públics i concertats