L'esport

En aquest mandat hem treballat per millorar l’esport de la ciutat en dos àmbits: els equipaments i la promoció de l’esport per a tothom.
 
El parc d’equipaments esportius ha crescut en qualitat i quantitat gràcies a rebre una forta inversió econòmica per part de l’Ajuntament, aprofitant els fons estatals (FEOSL i FEIL). Hem cobert quasi en la seva totalitat el Pla d'Equipaments i Instal·lacions de Catalunya (PIEC) previstes per al 2011.
 
En el marc del Pacte pel Futbol de Mataró, signat el 2006, hem instal·lat gespa artificial en vuit camps de futbol que ha comportat també la remodelació d’instal·lacions de reg, llums, tanques, porteries, etc.

L’any 2010 hem inaugurat el nou Poliesportiu Municipal del carrer d'Euskadi i hem fet una auditoria de l’estat del manteniment de totes les instal·lacions per realitzar un pla de millora anual. A la piscina municipal hem fet actuacions de millora constant. L'equipament continua oferint els seus serveis a tota la població: aprenentatge de la natació, cursets i serveis de bany.

 

 
Hem remodelat les instal·lacions de  l'Estadi Municipal d'Atletisme en la seva primera fase, del Camp Municipal d'Hoquei i de la pista municipal de La Llàntia i de Cirera
 
La promoció de l’esport tant de competició com l’escolar, de lleure i salut ha estat una constant en els darrers anys. Pel que fa a l’esport federat, hem signat nous convenis amb set entitats esportives dins el programa de patrocini "Junts per l’esport de Mataró".

També en l’esport escolar hem organitzat els Jocs Escolars i fixat els criteris per subvencionar l’esport extraescolar. Amb l’esport de lleure per a la gent gran hem cedit espais i material, i per l’esport per a tothom hem senyalitzat el circuit del front marítim i hem instal·lat en diferents espais material per a la pràctica esportiva a l’aire lliure.
 
Hem assentat les bases per al desenvolupament de projectes estratègics de cara als propers anys, com els plans d’usos i la viabilitat dels nous equipaments esportius al Triangle Molins, a l’edifici de l’antic Club Nàutic, el desenvolupament del Centre Municipal d’Esports El Sorrall i d’altres equipaments.
 
Atesa la crisi socioeconòmica, hem hagut de replantejar el suport i la col·laboració institucional i hi ha hagut contenció en la despesa esportiva. Ha estat, doncs, un període per revisar criteris, projectes i accions amb l’objectiu de fer més rendibles els recursos i de practicar l’estalvi.

Principals actuacions en l'àmbit esportiu

 

  • Els camps municipals de futbol


En el marc del Pacte pel futbol signat al 2006 i acordat amb els clubs de la ciutat, instal.lat gespa artificial a sis camps municipals existents i s’ha posat a punt un nou camp de futbol A7 i un A3 amb aquest tipus de superfície. 


Als camps municipals de futbol de Can Xalant, de Rocafonda, del Pla d’en Boet, de Cirera, del Camí del Mig i el de La Llàntia hem instal·lat la gespa artificial i hem fet altres millores, com els sistemes de reg amb estalvi d’aigua i allà on era necessari hem millorat l’accessibilitat i renovat la pavimentació externa, les xarxes de seguretat, porteries, banquetes i vestidors.
 
Els nous camps A7 i A3 a Cirera completen el conjunt d’actuacions a l’entorn dels poliesportius Teresa Maria Roca i de Cirera. A iniciativa de la Unión Deportiva Cirera i l’associació de clubs, i aprovació del Ple de l’Ajuntament, aquest camp rep el nom de Francisco Melero Navarro en honor al fundador i president de la Unión Deportiva.
 
Totes aquestes actuacions ens han suposat una inversió de més de 3 milions d’euros i que en bona part han estat finançades pels fons estatals FEIL i FEOSL.
  • El nou poliesportiu del carrer d’Euskadi


El juny de 2010 es va posar en marxa aquest nou poliesportiu al barri de La Llàntia. L’equipament compta amb una pista poliesportiva de 60 x 27 m que es pot dividir en quatre pistes transversals de 15 X 27 m per acollir diferents competicions simultànies segons les necessitats del moment.


Una de les pistes transversals està destinada de manera fixa a la gimnàstica esportiva, i alberga els aparells necessaris per a la pràctica d’aquest esport. Les altres tres pistes es poden fer servir també de manera independent o bé com a pavelló triple (45 X 27 m) per als esdeveniments esportius que ho requereixin.
 
Les grades per als espectadors tenen una capacitat per a 407 persones, a més hi ha serveis sanitaris, una zona de vestíbul i un bar.
 
El nou pavelló està connectat al Tub Verd, la xarxa municipal de distribució de calor i fred que aprofita l’energia disponible d’infraestructures ambientals a la ciutat i també la produïda per la cogeneració.
 
El poliesportiu ha tingut un cost de 5.872.401,60 €. Dels quals la Diputació de Barcelona ha aportat 2.285.000 € i el Consell Català de l’Esport de la Generalitat de Catalunya 715.000 €.