Desenvolupament econòmic i territori

Desenvolupament econòmic i territori

 

En aquesta secció trobareu totes les actuacions que hem dut a terme per millorar l’espai públic i, per tant, la qualitat de vida a la ciutat: la urbanització de carrers i places, la millora de la mobilitat i del transport públic, la construcció de parcs i zones de joc infantil i d'aparcament, i les accions per fomentar la sostenibilitat i l'estalvi energètic.

Hi podeu consultar la feina que s'ha fet per impulsar l’ocupació i la millora de les condicions laborals, oferir una formació lligada a les necessitats del mercat laboral i promoure l’atracció d’empreses perquè creixin i es consolidin al nostre entorn.
 
En aquest eix també hi ha recollides les actuacions que hem dut a terme per potenciar el comerç i el turisme i per promocionar la ciutat a l’exterior amb l'objectiu d'assolir una ciutat atractiva, capaç de generar valor i riquesa econòmica.