Pàgina principal  »  Desenvolupament econòmic i territori  »  Els barris i l'espai públic

Els barris i l'espai públic

 

Potenciar l'espai públic dels diferents barris i sectors de la ciutat com a estratègia de cohesió i convivència ciutadana ha estat un dels objectius fonamentals dels diferents programes d'actuació municipals.

 

Hem donat una forta acceleració a les actuacions de reforma urbana amb la rehabilitació de 54.222 m² de carrers en els darrers 4 anys, en bona part gràcies als ajuts del Fons Estatal d'Inversió Local de 2009. L'adequació de noves zones verdes -com el Parc de Rocafonda- o la intervenció als espais forestals -com l'adequació dels camins d'accés al Parc Forestal- ens han permès guanyar o recuperar espai per a l'ús exclusiu dels vianants.

 

També les actuacions de manteniment i de posada al dia dels serveis que formen part del Pla director de renovació de l'enllumenat, el Pla director del clavegueram o la renovació de paviments obsolets han anat avançant en els últims anys, tot i que a un ritme més lent a causa de l'actual situació de conjuntura econòmica.

 
 

Principals actuacions en l'àmbit dels barris i l'espai públic

  • Reforma urbana: carrers i places


Dins de les actuacions de reforma urbana desenvolupades, destaquem l’impuls al Pla director del Centre-Eixample-Havana, amb l’execució d’obres com la reurbanització dels carrers de Sant Pelegrí, de Pascual Madoz i de Mitja Galta o la Muralla de Sant Llorenç.

També s’han fet actuacions subvencionades per la Llei de barris a Cerdanyola i Rocafonda-El Palau-Escorxador, com la urbanització dels carrers de Burriac, de Calassanç Marquès i de la Verge de las Maravillas. 

Hem creat noves places d’ús ciutadà, com la plaça de la Pepa Maca, la de Josep Moragues o la plaça central del TecnoCampus.

  • El Parc de Rocafonda


Les obres de construcció del Parc de Rocafonda, que està situat entre la ronda de Rafael Estrany, el camí de Ca la Foneria, la carretera de Mata i la riera de Sant Simó, han convertit un solar erm en una zona verda de prop de 25.000 m².

El nou parc forma part de l’àrea d’equipaments del barri, que relliga i connecta entre ells, i es configura com a passeig continu però amb zones tractades amb diferents materials i vegetació en funció de la finalitat de l’espai. Es tracta d’una de les actuacions més destacades del Projecte d’intervenció integral de Rocafonda-El Palau-Escorxador, i ha tingut un cost de 3,8 milions d’euros sufragat al 50 % per l’Ajuntament i la Generalitat de Catalunya.

  • Les àrees de jocs infantils


El nombre de jocs infantils instal·lats als parcs i places de Mataró ha crescut de manera exponencial en els darrers anys. El 2010 hi havia 467 elements de joc repartits en 108 àrees infantils. Així, hem creat nous espais per a l’esbarjo dels més petits, com l’àrea de jocs infantils del carrer d’Alemanya, i hem estat innovadors en implantar noves fórmules d’oci per als infants, com la zona de jocs interactius del Parc Central, reconeguda a nivell estatal amb el guardó “Columpio de Plata”.

 

  • El Pla de Millora Urbana de La Llàntia


L’empresa municipal d’urbanisme PUMSA ha executat les obres d’urbanització corresponents al Pla Especial de Millora Urbana (PEMU) de La Llàntia, que ens ha permès una millora de la qualitat d’aquest barri i dels seus serveis.


Les actuacions han afectat un àmbit de 5.100 m², delimitat pels carrers de Teià, del Masnou, de la Boixa, de la Verge de Guadalupe i de Galícia. Com a resultat, hem construït carrers més uniformes i transitables per als veïns, a la vegada que hem dotat el barri amb una pista poliesportiva, edificis d’equipament i d’ús comercial i un aparcament subterrani.