El front marítim

 

Projectes com Mataró Marítim, Maresme Marítim o el Pla estratègic del Port han convergit en els darrers anys per aprofitar les oportunitats que genera el front de mar com a motor de canvi i desenvolupament per a la ciutat, ja sigui tant a nivell econòmic com social o cultural.

Amb diferent abast geogràfic i nivells de concreció, totes les iniciatives pretenen desenvolupar estratègies vinculades al turisme i l’oci, la indústria marítima, els serveis nàutics, la formació, el coneixement o la recerca per treure profit d’un dels grans potencials de la ciutat –la façana litoral– des del punt de vista econòmic i també de creació d’ocupació.

Es tracta d’identificar nous perfils professionals a potenciar davant necessitats de futur previstes, com el sector de manteniment i reparació d’embarcacions que s’impulsarà amb la posada en marxa de la futura àrea tècnica del Port, o nous filons d’ocupació en l’àmbit de les activitats nàutiques recreatives.

A un nivell més concret, els consells de participació municipals han pogut opinar sobre el Pla Estratègic del Port, que defineix el desenvolupament futur de les instal·lacions
. També hem aprovat l’estudi de detall d’ordenació de volums de la futura àrea tècnica del Port, que permetrà al Consorci del Port de Mataró crear un nou edifici d’oficines i taller-drassanes a ponent de les instal·lacions.

Les obres de l’hotel de 4 estrelles segueixen a bon ritme i es preveu que el Consorci les enllesteixi a finals d’aquest any. I en l’àmbit esportiu, des de l’Institut d’Esports hem dut a terme en els darrers anys un programa d’apropament a les escoles de l’esport de la vela.


Pel que fa a les platges, hem aconseguit la certificació de qualitat turística per a les platges del Varador i el Callao. La Q de qualitat és un distintiu atorgat per l’Instituto para la Calidad Turística Española a aquelles platges que compleixin uns determinats nivells de qualitat en els serveis que presten als usuaris, mesures de seguretat i higiene, així com altres tendents a minimitzar l’impacte que genera l’activitat turística sobre el litoral.

L’Oficina de Turisme de Mataró i la platja del Varador també han aconseguit el 2010 el distintiu SICTED (Sistema Integral de Qualitat Turística Espanyola en Destinació) que reconeix la qualitat de la seva oferta turística.

 
I pel que fa a la riquesa dels fons marítim, l’estudi de l’alguer segueix mostrant indicis de recuperació de la praderia de posidònia oceànica situada davant de la costa de Mataró. Per primera vegada s’ha pogut observar la presència de fruits a les plantes de l’alguer, i possiblement és el primer cop que aquest fenomen es documenta al litoral barceloní.