El canvi climàtic

Mataró va ser una de les primeres ciutats de Catalunya a dissenyar la seva Agenda 21, l’any 1998, amb l’objectiu de situar l’acció municipal en la línia de la sostenibilitat ambiental, social i econòmica.

Després d’un procés actiu i molt intens, el 2009 vam elaborar el Pla de lluita contra el canvi climàtic-Agenda 21 que redissenya l’anterior document i tindrà vigència per als propers 12 anys. Aquest nou pla d’acció ens ha de permetre materialitzar el compromís que Mataró ha adquirit amb la Unió Europea: haver reduït el 2020 les emissions de gasos d’efecte hivernacle en més d’un 20 % respecte a les emissions de 2005, mitjançant l’estalvi energètic i la utilització de les energies renovables.


En la vessant de l’educació per al desenvolupament sostenible, el gener de 2011 hem posat en marxa la Casa Capell, un nou equipament municipal situat al passeig de l’Orfeó Mataroní del Parc Central. L’objectiu d’aquest espai és mostrar a la ciutadania els recursos i les opcions que hi ha per aconseguir una societat sostenible que no hipotequi el futur de les noves generacions.
Pel que fa als indicadors de sostenibilitat, hem fet grans avenços en la gestió de la brossa. A tota la ciutat es recull la matèria orgànica i ha pujat de forma important la recollida selectiva del paper i cartró, envasos i vidre. També ha augmentat la utilització de les dues deixalleries.
 
Les accions energètiques més importants que hem dut a terme són l’ampliació de la xarxa de distribució d’energia Tub Verd, i l’estalvi energètic aconseguit a l’enllumenat públic per la implantació de millores tecnològiques i l’ús de la telegestió.

Així mateix, seguim sent un referent en gestió pública de l’aigua. A la bona tasca de la companyia Aigües de Mataró, s’hi suma el comportament dels ciutadans, que han incorporat hàbits de consum responsable.

 

Principals actuacions en l'àmbit de la sostenibilitat i el canvi climàtic

  • Tub Verd


El Tub Verd és la xarxa urbana de distribució de calor i fred que gestiona Mataró Energia Sostenible (MESSA). Actualment subministra aigua calenta per a la calefacció i climatització centralitzada a 18 equipaments de la ciutat que compten amb més de 145.000 usuaris.

La xarxa compta amb 23,5 quilòmetres de canonades que arriben ja al TecnoCampus Mataró-Maresme i a l’edifici d’oficines El Rengle, al front de mar. MESSA ha construït a la carretera de Barcelona un edifici amb la maquinària per impulsar l’aigua freda necessària per subministrar la climatització centralitzada.  


La xarxa subministra 8.159.000 kWh l’any d’energia, que representa un estalvi net de 7.263.417 kWh l’any de gas natural. En comparació amb les calderes convencionals substituïdes, el Tub Verd representa un estalvi del 69 % en les emissions de CO2, és a dir, 1.272 tones de CO2 l’any.
 
El Tub Verd ha estat una iniciativa força premiada en els darrers anys. Els reconeixements més recents han estat el Premi com a Millor iniciativa local d’estalvi d’energia 2009 de la Diputació de Barcelona i el premi a les bones pràctiques locals pel clima, dins la categoria “eco-innovació”, atorgat per la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), a través de la Xarxa Espanyola de Ciutats pel Clima.