Pàgina principal  »  Desenvolupament econòmic i territori  »  La mobilitat i el transport públic

La mobilitat i el transport públic

 

En el marc del Pacte per a la Mobilitat, i d’acord amb el Pla de Mobilitat Urbana, hem desenvolupat diferents actuacions per afavorir una mobilitat més sostenible basada en la marxa a peu, el transport públic i l’ús de la bicicleta, alhora que hem activat mesures per incrementar la seguretat viària de vehicles i vianants.
 
D’una banda, hem treballat en l’àmbit normatiu, amb l’aprovació de l’Ordenança de circulació i transport de mercaderies perilloses l’any 2009. L’ordenança ha permès millorar la regulació de diversos aspectes relacionats amb la mobilitat i la seguretat viària, i s’ha considerat la bicicleta com un mitjà més de transport a la ciutat.
 
D’altra banda, hem implantat mesures efectives com el disseny i posada en funcionament d’una nova xarxa de transport urbà de viatgers, amb l’adjudicació del servei a l’empresa CTSA per al període 2009-2013. També hem aprovat i desenvolupat el Pla d’Aparcaments 2007-2010, malgrat que la conjuntura econòmica adversa no ha permès l’execució de tots els aparcaments previstos atès que la majoria requeria el concurs de promotors privats.
 

Principals actuacions en l'àmbit de la mobilitat i el transport públic

  • Nous aparcaments


L’esforç inversor del Grup PUMSA ha estat força destacat, amb la posada en servei en els darrers quatre anys de 16 aparcaments amb un total de 2.505 places (2.333 per a cotxes i 172 per a motos).

Així, s’han posat en marxa, entre d’altres, els aparcaments del parc científic i de la innovació TecnoCampus Mataró-Maresme, del nou edifici d’oficines El Rengle, del Mercat municipal de la plaça de Cuba, de la ronda de Rafael Estrany, del Parc del Palau i del carrer d’Euskadi, situat a la planta baixa del poliesportiu municipal del mateix nom. 

  • Nova xarxa de Mataró Bus


El desplegament el 2009 de la nova xarxa del Mataró Bus ha dotat la ciutat amb més autobusos, més línies –actualment en té 8–, millor cobertura territorial i, en general, millor servei per als ciutadans.

Malgrat la davallada de viatgers registrada entre els anys 2008 i 2009 pels efectes de la crisi econòmica, l’any 2010 s’ha tornat a incrementar el nombre d’usuaris, que atorguen al servei una qualificació de notable alt.