Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Fases i metodologia

Gràfica amb les fases de treball.

A Mataró el projecte s'estructura en 6 àmbits de reflexió que encaixen amb els objectius de l'Agenda Urbana Espanyola (AUE).

Àmbits

Ciutat Pròspera.

Una ciutat pròspera que busca generar ocupació de qualitat, optimitzar els seus recursos i aconseguir qualitat de vida i benestar en la seva ciutadania sense comprometre el futur de les generacions més joves

Connexió amb AUE

Fer una gestió sostenible dels recursos i afavorir l'economia circular, i impulsar i afavorir l'economia urbana.

Ciutat Inclusiva.

Una ciutat inclusiva que assegura a la ciutadania la participació justa i en igualtat d'oportunitats en les esferes econòmica, social i política.

Connexió amb AUE

Fomentar la cohesió social i garantir l'accés a la vivenda

Ciutat Resilient.

Una ciutat resilient que anticipa i preveu els riscos i prepara els instruments necessaris per minimitzar-ne l'impacte i accelerar-ne la superació.

Connexió amb AUE

Prevenir i reduir els impactes del canvi climàtic i millorar la resiliència

Ciutat Connectada.

Una ciutat connectada que és un node central de relacions al territori: de la ciutadania i de la resta d'actors amb la comarca i amb la regió metropolitana.

Connexió amb AUE

Millorar els instruments d'intervenció i la governança

Ciutat Intel·ligent.

Una ciutat en transformació digital que aprofita el potencial de la tecnologia i la innovació social generant coneixement per donar resposta als seus reptes.

Connexió amb AUE

Liderar i fomentar la innovació digital.

Ciutat Ecològica.

Una ciutat en transició ecològica conscient que el futur implica necessàriament un model de desenvolupament que neutralitzi el seu impacte sobre el medi ambient.

Connexió amb AUE

Ordenar el territori fent un ús racional del sol, conservar-lo i protegir-lo, evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat existent i afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible.

img-2030-2.svg

Metodologia i procés

Mataró Agenda Urbana 2030 preveu un procés participatiu específic de reflexió compartida que doni entrada als principals actors de la ciutat i a d'altres referents, que permetin identificar, mitjançant els òrgans i instruments adients, propostes orientades a l'acció amb un enfocament transformador.

Es faran unes sessions inicials per delimitar els àmbits estratègics que donarà pas a unes sessions de treball dels comissionats que seran els encarregats de realitzar un primer document que inclogui els reptes de ciutat preliminars. Mitjançant una sèrie de debats s'identificaran els temes estratègics a l'hora que s'identificaran els actius dels que es disposa. Les conclusions que sorgeixin d'aquests debats i fòrums aportaran una visió de ciutat amb els reptes i missions més importants que esdevindrà el pas previ a l'elaboració del pla d'acció que serà la base del document Mataró Agenda Urbana 2030.

Amb el suport de:

Unió Europea. Fons europeus Next Generation.Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Agenda urbana española.Diputació de Barcelona