Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Compromisos

D’on venim?

Durant els anys 2016 i 2017 Mataró va realitzar un procés de reflexió i definició estratègica de la ciutat amb vistes a l’any 2022. En aquell moment ja es van introduir canvis substancials respecte a models anteriors de planificació estratègica, de manera que es posaven les bases pel que vindria més endavant i s’apostava per una visió compartida per tots els agents econòmics i socials incorporant els reptes de la ciutat des de la perspectiva del creixement inclusiu, sostenible i intel·ligent.

Mataró va expressar la seva voluntat de ser coneguda com a capital mediterrània de la regió metropolitana de Barcelona amb vocació de ser una ciutat inclusiva, emprenedora, sostenible i amb qualitat de vida gràcies a la innovació i a la capacitació de la seva gent i les seves empreses. En aquell moment ja es van fixar com a grans reptes de la ciutat:

  • La lluita contra l’atur
  • Igualtat d’oportunitats per a la cohesió social i territorial
  • Aconseguir una imatge de reconeixement i promoció de ciutat

La crisi social i econòmica derivada dels efectes de la Covid-19 ha posat de manifest la necessitat d’adoptar mesures de resposta àgil -que a Mataró han estat concertades en la Taula per a la Reconstrucció Social i Econòmica-, destinades a minimitzar els impactes immediats  i recobrar el pols de la ciutat el més aviat possible. Un cop adoptades les mesures d’emergència, cal encarar la recuperació amb la recerca d’oportunitats i generació de projectes tractors i finalment definir un Pla d’Acció estratègic orientat a promoure les transformacions necessàries pel creixement inclusiu i el desenvolupament intel·ligent i sostenible de la ciutat.  

Aquest procés de reflexió estratègica es realitza de forma simultània amb dos processos immediats i complementaris com són la incorporació de la dimensió territorial del conjunt de la regió Metropolitana de Barcelona, de manera que Mataró participa de forma activa en la generació d’un relat coral que  tingui en compte l’Arc Metropolità en la  definició del model de regió i de la seva  governança;  i l’articulació de projectes transformadors de ciutat orientats principalment en la transformació  del model productiu a partir de la transició  ecològica i la transformació digital.

img-2030-1.svg

Acord Institucional per a la Reconstrucció Social i Econòmica de Mataró

L’Acord Institucional per a la  Reconstrucció Social i Econòmica de  Mataró signat el 2020 recull, més enllà de les mesures d’urgència necessàries per minimitzar l’impacte de la pandèmia a la ciutat, la necessitat de revisar i reorientar  l’estratègia de Mataró a llarg termini. Això porta a redefinir els reptes estratègics i a una revisió del model de ciutat que han de servir com a base per reformular les polítiques transformadores de reactivació econòmica, innovació social, reforç del sistema sociosanitari i de millora de la qualitat institucional, i la resiliència urbana.

El procés pretén incidir sobre el model de ciutat i avançar en la definició de com hauria de ser Mataró l’any 2030 en el marc dels ODS. Per tant, se centra en una dimensió de treball a més llarg termini: la de transformació de la ciutat.

img-2030-2.svg

L’origen de l’Agenda Urbana

El Pla de Mandat 2021-2023, incorpora per primera vegada la perspectiva dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), una sèrie de propòsits universals, integradors i ambiciosos com erradicar la pobresa, lluitar contra la desigualtat i la injustícia o posar fre al canvi climàtic i que són els que guien la implementació de Mataró Agenda Urbana 2030 de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible, aprovada el 25 de setembre de 2015. Aquesta agenda marcarà l’acció global pel desenvolupament fins a l’any 2030 i, conjuntament amb la resta d’agendes globals, configura un full de ruta per assolir un objectiu comú: el desenvolupament mundial sostenible.

En aquest marc se situa l'Agenda Urbana Espanyola (AUE), aprovada pel Consell de Ministres el 22 de febrer de 2019. Es tracta de la Política Nacional Urbana que, de forma estratègica i amb una metodologia precisa i detallada, defineix i desenvolupa els objectius -ja reconeguts per les Agendes urbanes internacionals- per aconseguir un desenvolupament urbà sostenible mediambientalment, cohesionat socialment i econòmicament competitiu. Aquesta política nacional urbana de marcat caràcter integral, holístic i transversal, reconeix el paper fonamental de les entitats locals per portar la perseguida sostenibilitat a tots els pobles i ciutats, amb independència de la seva mida i població.

Partint d’aquest escenari l'articulació i seguiment de les accions de govern de Mataró, situa com a primera prioritat del govern municipal ‘Plantejar una ferma visió estratègica de ciutat amb un nou horitzó temporal 2030’, així com diverses accions per donar resposta a les necessitats actuals de la ciutat i a les oportunitats i riscos de futur en aquests àmbits, com per exemple: Promoure espais de reflexió i contrast estratègic, Establir una Agenda Urbana 2030 per a Mataró, o projectes estratègics d'economia verda, economia blava i ciutat intel·ligent, entre d’altres.

El Ple ordinari del mes de setembre de 2021 de l’Ajuntament de Mataró va aprovar el desplegament del procés de reflexió estratègica Mataró Agenda Urbana 2030, el qual s’ha posat ja en marxa mitjançant la presentació del mateix en diferents espais de governança (Comissió Informativa Municipal de Presidència, Qualitat Institucional i Estratègia Mataró o Consell Econòmic i Social, entre d’altres) i mitjançant el nomenament dels comissionats que conformaran la Comissió Assessora del procés de reflexió.

En aquest marc Mataró ha estat seleccionada com a projecte pilot del pla d’acció local de l’Agenda Urbana Espanyola, de manera que a més de permetre la implementació efectiva de l’AUE en la ciutat podrà posar la metodologia emprada, l’experiència i l’aprenentatge al servei d’altres entitats locals.

Per elaborar aquest projecte pilot Mataró ha obtingut accés a una subvenció de 250.000 € que s’emmarca en la línia d’ajuts del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) a càrrec del mecanisme extraordinari Next Generation, (l’instrument temporal  del que s’ha dotat la Unió Europea i que està concebut per impulsar la recuperació d’Europa després de la pandèmia), que permet el finançament i l’elaboració de projectes pilot de Plans d’Acció Local de l’Agenda Urbana Espanyola que garanteixin, en el termini d’un any, la seva alineació amb els objectius, la metodologia de treball, i l’enfocament transversal estratègic i integrat proposat.

 

Unió Europea. Fons europeus Next Generation.Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Agenda urbana española.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i l'FSE en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

fonseuropeu.pngsoc_1l.jpggene.png

Amb el suport de:

Diputació de Barcelona