Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Fases i metodologia

Gràfica amb les fases de treball.

A Mataró el projecte s'estructura en 6 àmbits de reflexió que encaixen amb els objectius de l'Agenda Urbana Espanyola (AUE).

Àmbits

Ciutat Pròspera.

Una ciutat pròspera que busca generar ocupació de qualitat, optimitzar els seus recursos i aconseguir qualitat de vida i benestar en la seva ciutadania sense comprometre el futur de les generacions més joves

Connexió amb AUE

Fer una gestió sostenible dels recursos i afavorir l'economia circular, i impulsar i afavorir l'economia urbana.

Ciutat Inclusiva.

Una ciutat inclusiva que assegura a la ciutadania la participació justa i en igualtat d'oportunitats en les esferes econòmica, social i política.

Connexió amb AUE

Fomentar la cohesió social i garantir l'accés a la vivenda

Ciutat Resilient.

Una ciutat resilient que anticipa i preveu els riscos i prepara els instruments necessaris per minimitzar-ne l'impacte i accelerar-ne la superació.

Connexió amb AUE

Prevenir i reduir els impactes del canvi climàtic i millorar la resiliència

Ciutat Connectada.

Una ciutat connectada que és un node central de relacions al territori: de la ciutadania i de la resta d'actors amb la comarca i amb la regió metropolitana.

Connexió amb AUE

Millorar els instruments d'intervenció i la governança

Ciutat Intel·ligent.

Una ciutat en transformació digital que aprofita el potencial de la tecnologia i la innovació social generant coneixement per donar resposta als seus reptes.

Connexió amb AUE

Liderar i fomentar la innovació digital.

Ciutat Ecològica.

Una ciutat en transició ecològica conscient que el futur implica necessàriament un model de desenvolupament que neutralitzi el seu impacte sobre el medi ambient.

Connexió amb AUE

Ordenar el territori fent un ús racional del sol, conservar-lo i protegir-lo, evitar la dispersió urbana i revitalitzar la ciutat existent i afavorir la proximitat i la mobilitat sostenible.

img-2030-2.svg

Metodologia i procés

Mataró Agenda Urbana 2030 ha comptat amb un procés participatiu específic de reflexió compartida que ha donat entrada als principals actors de la ciutat i a d'altres referents, que han permès identificar, mitjançant els òrgans i instruments adients, propostes orientades a l'acció amb un enfocament transformador.

Es van fer unes sessions inicials per delimitar els àmbits estratègics que van donar pas a unes sessions de treball dels comissionats que van ser els encarregats de realitzar un primer document amb els reptes de ciutat preliminars. Posteriorment mitjançant una sèrie de debats es van identificar els temes estratègics a l'hora que es van identificar els actius dels que es disposa. Les conclusions sorgides d'aquests debats i fòrums han aportat una visió de ciutat amb els reptes i missions més importants que va ser el pas previ a l'elaboració del Pla d'Acció, la base del document Mataró Agenda Urbana 2030.

 

 

Unió Europea. Fons europeus Next Generation.Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Agenda urbana española.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i l'FSE en el marc dels Programes de suport al desenvolupament local.

fonseuropeu.pngsoc_1l.jpggene.png

Amb el suport de:

Diputació de Barcelona