Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Fem centre

Informació de suport

Aquest apartat conté documents esmentats en el Plec de Clàusules Tècniques del Concurs d’idees, així com altres fonts d’informació que es van considerar d’interès per la incidència en l’àmbit del Concurs.

Descarregueu
l'arxiu .zip-1


Descarregueu
l'arxiu .zip-2


La Ciutat. Visió de conjunt

Inclou informació que fa referència al conjunt de la ciutat.

· Informació actual. mataro.cat/la-ciutat
Una pinzellada sobre Mataró i accés a l’Observatori de la Ciutat (dades estadístiques i socioeconòmiques)

· Urbanisme
En base a la consideració del conjunt d’aspectes que incideixen en el territori, es proposa el Model de Ciutat, que es concreta en la definició d’usos del sòl, paràmetres d’edificació i urbanització, i els instruments per al seu desenvolupament i execució.

Pla General d’Ordenació de Mataró (1996). Memòria, annexes normatius i plànols.
Text Refós de Normes Urbanístiques (2005).El Centre

S’han elaborat plànols informatius amb elements del Centre i Planejament Vigent, que figuren com a Annex del Plec de Clàusules Tècniques.
 
Aquest apartat inclou informació addicional de l’Àrea del Centre.
 
· Breu selecció d’imatges històriques de formació del Centre i de la Ciutat.

· Ubicació dels aparcaments del Centre.

· Pla Integral Centre-Eixample-Havana (2005).

· Sectors de desenvolupament dins de l’Àrea Centre:
  MPG de Can Xammar.
  MPG Cafè Nou/ Cercle Catòlic/ Angeleta Ferrer. en tràmit
  MPG de Cafe de Mar. PERI Marina de Llevant.
  PMU Ronda Barceló. MPG Eix Herrera.

· Concursos previs realitzats dins l’àmbit del Concurs
  Can Cruzate (2006) i Muralla d’en Titus (2016)
  Inclou Bases del Concurs, Acta del Jurat i Panells dels guanyadors.Informació sectorial

Inclou estudis, plans o documents sectorials de Mataró, que comprenen una mirada específica del territori.

· Promoció de Ciutat
  Pla Actuació Promoció de Ciutat (2014).
  Promoció econòmica - Platges de Mataró (2017)

· Comerç
  Pacte pel comerç (2015-2017)
  Impacte Corte Inglés
  Revitalització comercial centre de Mataró (2014)
  Hàbits consum Província Bcn (2017)

· Mobilitat
  Web específica: Mobilitat i transports
  Pacte per la Mobilitat (2016)
  Enllaç: Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible en tràmit

· Patrimoni 
  Web específica. openpuigicadafalch.cat
  Pla especial del patrimoni arquitectònic (1999)
  Modificació PE Casa Natal Puig i Cadafalch. en tràmit
  Informació Casa de Cós Mataronina

· Cultura
  Enllaç: Equipaments Culturals.
  Llibre Blanc la Cultura

· Sostenibilitat
  Agenda 21