Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Què són les APEU?

Què són les APEU?

Una Àrea de Promoció Econòmica Urbana (APEU) és una zona geogràfica delimitada on l’activitat econòmica i l'administració local treballen, de manera conjunta, per promoure i dinamitzar aquesta zona delimitada a partir d’un pla d’actuació que s’adeqüi a les finalitats d’interès general.

Mitjançant la creació d’una entitat publico-privada que s’encarrega de la gestió d’aquesta àrea, ambdues parts porten a terme un pla d’acció que té per objectiu la dinamització comercial i econòmica d’aquesta zona.

Així, les APEU són un model de col·laboració i gestió publico-privada que pretén aconseguir la professionalització i la millora competitiva de l’espai comercial urbà que la conforma, on el sector privat executa iniciatives adreçades a augmentar la competitivitat i millorar l’entorn urbà sota la tutela de l’ajuntament, però sempre de manera addicional als serveis que corresponen a l’ajuntament.

El Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 15/2020 de les Àrees de Promoció Econòmica i Urbana (APEU) el passat desembre de 2020 on es recull el marc normatiu per desenvolupar-les.

La llei de les APEU estableix les bases d’un nou model de gestió basat en la col·laboració publico-privada en zones de concentració d’activitat empresarial, sigui comercial, turística, industrial i/o de serveis.

Les APEU tenen el seu origen en el model anglosaxó conegut com a Business Improvement Districts (BIDS), un model amb més de 50 anys d´historia. Els BIDS són organitzacions de cooperació pública i privada que tenen per objectiu la dinamització i millora dels centres comercials urbans. Aquestes organitzacions, que són sense ànim de lucre, inclouen una determinada àrea urbana on els comerços i empreses que hi estan ubicats acorden pagar una quota de manera obligatòria (i previ procés de votació), que cobreix els serveis que contribueixen a dinamitzar la zona en qüestió.

 

Principals característiques de les APEU

 • Model de col·laboració público-privada (amb lideratge i execució privada i un conveni públic amb l’ajuntament)

 • Projecte compartit, consensuat i validat per part del teixit econòmic del territori delimitat per l’APEU i l’ajuntament, mitjançant un procés democràtic de votació i aprovació que complementa l’actuació pública.

 • Àrea delimitada geogràficament

 • Àmbit d'actuació delimitat funcionalment

 • Projecte planificat estratègicament i temporalment limitat a un màxim de 5 anys

 • El projecte ha de ser aprovat pel ple de l’Ajuntament.

 • Finançament basat en el pagament de quotes obligatòries per part de tots el locals que es troben en l’àrea delimitada.

 • L’APEU es pot ser promogut per 3 formes diferents, per part de:

Un 25% dels locals que pertanyen a la zona delimitada
una associació de comerciants que fa més de 5 anys que és present al territori
o bé el mateix ajuntament.

 • Es tracta d’un projecte planificat a 3 o 5 anys vista, pel que requereixen una planificació estratègica durant aquest període.

 • El projecte ha de ser aprovat pel ple de l’ajuntament.

 • L’ajuntament supervisa el pla d’acció on les mesures previstes poden tenir com a objectiu complementar les actuacions que du a terme el propi ajuntament, però en cap cas substituir-les.

 

Objectius de les APEU

 • Facilitar la modernització i la promoció de determinades zones urbanes

 • Millorar la qualitat de l’entorn urbà mitjançant actuacions sostenibles

 • Consolidar el model de ciutat compacta, complexa, cohesionada i mediambientalment eficient

 • Incrementar la competitivitat de les empreses i afavorir la creació d’ocupació

 

Possibles funcions

 • Actuacions de millora de l’entorn urbà i la seva imatge comercial

 • Impuls de la dinamització comercial mitjançant l’organització d’esdeveniments i activitats a l’espai públic

 • Actuacions de comunicació i promoció

 • Accions per a la competitivitat i la professionalització del sector.

 • Promoció i impuls de la transformació digital de les empreses i incorporació de tecnologies a l’espai urbà.

 • Promoció de polítiques de responsabilitat social empresarial i polítiques alineades amb els ODS

 • Prestar serveis mediambientals de caràcter complementari per disminuir l’impacte ambiental.

 • Promoure la reactivació dels locals disponibles

 • Potenciar la neteja, rehabilitació i decoració i il·luminació dels exteriors dels immobles de propietat privada

 • Prestar serveis privats i assessorament a les empreses i a les persones usuàries de l’APEU

 • Promoure l’adhesió de sistemes d’arbitratge de consum

 • Fomentar la formació i desenvolupament professional de les persones empresàries i de les persones treballadores a les empreses ubicades a l’APEU

 • Proposar l’elaboració d’instruments de planejament urbanístic, de mobilitat, de vigilància,.. a l’Ajuntament

 

l’APEU no pot assumir funcions que substitueixin o minvin els serveis municipals que presta l’Ajuntament

 

Enllaços/pdf d'interès

 

DB horitzontal 201.jpgUnió Europea. Fons europeus Next Generation.Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Diputació de BarcelonaFAGEM.pngAgenda urbana española.cambra.png