Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

ajuntament

L’Ajuntament és l’Administració pública més propera a la ciutadania. Està gestionat pel govern municipal i la màxima autoritat n’és l’alcalde o alcaldessa de la ciutat.

L’Ajuntament de Mataró, com a municipi adherit a la Xarxa de Pobles i Ciutats pels Drets Humans (aprovat per unanimitat al Ple del 3 de febrer del 2005) i amb l’objectiu de promoure els valors de la Carta Europea de Salvaguarda del Drets Humans a la Ciutat, proclama i reconeix, entre d’altres, els drets i deures següents per als seus ciutadans i ciutadanes:

 

DRETS

 • Dret a la ciutat
 • Principi d’igualtat de drets i de no-discriminació
 • Dret a la llibertat cultural, lingüística i religiosa
 • Dret a gaudir de mesures específiques de protecció
 • Dret a la participació política
 • Dret d’associació, reunió i manifestació
 • Dret a la vida privada i familiar
 • Dret a la informació
 • Dret als serveis públics de protecció social
 • Dret a l’educació
 • Dret a la salut
 • Dret a l’habitatge
 • Dret al treball
 • Dret al medi ambient

 

DEURES

 • Deure d’estar empadronat/da
 • Deure de solidaritat
 • Deure de respecte mutu
 • Deure d’escolarització
 • Deure de respectar el medi ambient
 • Deure de pagament d’impostos
 • Deure de respectar el patrimoni natural, cultural i artístic de la ciutat