Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Escoltar

Veure vídeo.

El canvi climàtic és una emergència

L’acceleració de l’escalfament global com a resultat de la nostra manera de produir i consumir és una evidència científica i els seus efectes ja ens estan afectant. Fins fa poc, només preníem mesures per reduir les nostres emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, però ara, a més, també hem començat a adaptar-nos al canvi climàtic. Es tracta de ser més resilients i d’estar més preparats per minimitzar-ne els efectes, protegint especialment els col·lectius més vulnerables.

Aquesta realitat ja assumida, el canvi climàtic, té efectes no només d’àmbit planetari sinó també d’àmbit local. I des del món local, per tant, cal seguir mitigant-lo i també adaptar-se als grans reptes que hi estan relacionats, reptes que, avui, ja són ambientals, socials i econòmics. Per això cal una implicació decidida dels agents polítics, econòmics i socials, i els municipis no es poden quedar al marge d’aquesta actuació. El món local s’ha de posicionar des de les seves institucions i amb una ciutadania implicada. A Mataró ho tenim clar: tenim una estratègia climàtica i la volem explicar a tota la ciutadania per fer-la’n partícip i per, així, implementar-la de manera conjunta i eficaç.

Aquesta emergència climàtica ha arribat en forma de Declaració d’emergència climàtica de Mataró, aprovada el 13 de gener de 2020 per tots els grups del consistori. Es tracta d’un compromís per accelerar l’acció pel clima des d’una perspectiva municipal. I més tenint en compte que la crisi de la COVID-19 ha sacsejat tot el món, també el nostre municipi, i ens ha posat a prova.

La pandèmia de la COVID-19 ha impactat de manera molt significativa en les ciutats, posant de manifest les febleses estructurals del model econòmic i de benestar de la nostra societat. Als vells desafiaments per al desenvolupament econòmic local, s’hi sumen noves necessitats derivades d’un context d’emergència caracteritzat per la volatilitat, la incertesa, la complexitat i l’ambigüitat.

Ara tenim l’oportunitat de fer front a una altra emergència, la climàtica. Si no actuem decididament contra aquesta greu situació ambiental en els propers anys, els costos sanitaris, socials, econòmics i ambientals seran molt grans. Cal avançar-se, doncs, als canvis amb un doble objectiu: seguir minimitzant les emissions que generem i estar preparats per als efectes que ja comencem a patir, tant en l’àmbit econòmic (generant llocs de treball i promovent l’economia local i el consum de proximitat) com en el social (fent especial atenció als col·lectius més vulnerables). Un objectiu que cal treballar amb i per a la ciutadania, per enfortir la societat actual i fer-la més resilient.

Evolució del compromís amb la sostenibilitat de Mataró

Ja fa més de 20 anys, Mataró va fer una aposta clara per la sostenibilitat. El 18 de juliol de 1996 es va adherir a la Carta d’Aalborg, i aquest compromís es va materialitzar quan va endegar el seu procés d’Agenda 21 local. Aquest procés, dinàmic i participatiu, es va concretar en un pla d’acció que marcaria la ruta i els objectius per assolir un Mataró de qualitat, ambientalment respectuós amb l’entorn, cohesionat i econòmicament viable. D’aleshores ençà són nombroses les adhesions amb les quals ha refermat aquest compromís, fites tant d’àmbit nacional com internacional.

Després de l’Agenda 21 local va ser el torn del Pla de lluita contra el canvi climàtic i el Pla d’acció per l’energia sostenible (PAES). Aquests nous fulls de ruta, aprovats el 2009, van quedar substituïts pel Pla d’acció per l’energia sostenible i el clima (en endavant, PAESC), aprovat el 2018.

El PAESC, derivat de l’adhesió de Mataró al nou Pacte dels alcaldes i alcaldesses per al clima i l’energia, promogut per la Comissió Europea, esdevé així una eina clau per cohesionar les estratègies de ciutat en l’àmbit de la sostenibilitat i per impulsar l’estratègia climàtica de Mataró. Es tracta de l’estratègia Mataró pel clima, que inclou actuacions de mitigació i també d’adaptació a les conseqüències del canvi climàtic i fa seus els objectius de reducció de les emissions de la Unió Europea en l’horitzó 2030.

En paral·lel, com a ciutat metropolitana en un context global, Mataró ha de fer front a nous reptes urbans en un context de creixents desigualtats i d’emergència sanitària i climàtica. La nova estratègia de ciutat es definirà en clau d’Agenda 2030 de desenvolupament sostenible, i s’hi incorporaran, a escala municipal, els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de les Nacions Unides. El PAESC, l’impuls de l’estratègia climàtica de la ciutat, en serà part inherent.

cronograma.png

PAESC
PAESC Descarregar PDF
Plaques solars.
Declaració d'emergència climàtica de Mataró pel clima Més informació
Veure video.
Mataró pel clima Veure vídeo

Notícies Canal RSS