Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

SocialNEET

Mataró presenta el Pla Estratègic d’Economia Social i Solidària amb la voluntat de desenvolupar i consolidar noves economies col·laboratives

El document permet donar resposta a la necessitat d’ordenar la realitat de l’Economia Social i Solidària (ESS) i contribuir a la seva consolidació. A partir de les potencialitats i capacitats del territori es vol donar una nova mirada sobre el creixement i el foment de l’ESS, implementar pràctiques respectuoses, sostenibles i transformadores a nivell econòmic i social, i generar ocupació de qualitat que posi la vida al centre.
El Pla Estratègic d’Economia Social i Solidaria de Mataró, que es va aprovar al ple del passat 1 de juliol, ha estat impulsat per l’Ajuntament de Mataró i ha comptat amb la col·laboració de la Fundació Unió de Cooperadors de Mataró, l’Ateneu Cooperatiu del Maresme, la Càtedra d’Economia Social del TecnoCampus, així com amb el teixit d’empreses i entitats cooperatives.
En el document es fa especial incidència en la formació per situar el món cooperatiu i l’ESS en totes les esferes i àmbits; es senyala la necessitat de buscar finançament de fons europeus a mitjà-llarg termini per poder consolidar els projectes, incorporar la interrelació de la ciutat amb el seu entorn, i col·laborar i incorporar els agents supramunicipals.
El PEESS ha definit l’assoliment de quatre grans objectius a partir dels quals es desenvoluparan línies d’actuació concretes:
  1. Crear estructures estratègiques de l’ESS a la ciutat Definir una estratègia conjunta, coordinar propostes, unificar conceptes, crear vincles i fomentar el treball transversal entre els diferents actors implicats. Com a accions es planteja: identificar i apoderar als agents clau del territori; la creació de la Taula d’ESS de Mataró o definir l’estructura de governança del Pla.
  2. Fomentar la creació d’entitats i empreses de l’ESS a la ciutat. Es preveuen mesures com transversalitzar l’ESS en tots els serveis de suport i assessorament a l’emprenedoria; acompanyar les entitats i empreses amb activitat econòmica per la seva conversió en cooperatives; donar suport a la continuïtat empresarial a través de fórmules d’ESS, reforçar els programes d’emprenedoria en ESS i la creació de cooperatives d’alumnes en els centres educatius i formatius de la ciutat.
  3. Reforçar el teixit de l’ESS a la ciutat. Entre altres actuacions, es proposa millorar el finançament de les empreses de l’ESS via bonificacions de les ordenances fiscals, suport en la cerca i accés d’altres fonts de finançament; agilitzar i unificar els tràmits amb l’administració o posicionar les entitats de l’ESS en el cicle econòmic general de la ciutat.
  4. Augmentar l’impacte de l’ESS a la ciutat de Mataró. Per aquests motius es considera que cal: reforçar les entitats i empreses i treballar de forma conjunta per ampliar aquests impactes i dotar-los d’una orientació estratègica, així com per estendre’n les pràctiques a altres iniciatives empresarials de la ciutat.
El PEESS es va començar a elaborar entre els mesos de juliol i octubre del 2020. A partir de diverses tècniques i metodologies primer es va fer una diagnosi que recull una fotografia de la realitat de l’ESS a la ciutat de Mataró i posteriorment s’han anat concretant les línies i actuacions del pla amb les principals mesures i accions. Finalment el document de treball apunta un sistema de seguiment i avaluació pels propers anys, de manera que s’entén el pla com un document viu, que estarà en constant revisió i actualització, per tal de poder adaptar-se a les situacions, contextos i necessitats que puguin emergir.
 
Socialneet_1.png   Socialneet_4.png   Socialneet_3.png