Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

SocialNEET

Què és el programa COOPERATIVITZA’T!

Tens una idea emprenedora i vols saber com fer-la realitat?

 
Tenint en compte els recursos d’assessorament i acompanyament ja existents al municipi, i que sovint, els joves majors de 18 anys, no tenen estudis reglats finalitzats, no saben de què volen/poden treballar, no tenen interès en emprendre o senzillament no s’ho han plantejat mai fer-ho, o no coneixen que és i quines oportunitats ofereix l’economia social (ES).... Hem dissenyat un programa per donar resposta a aquesta realitat per estimular el interès d’aquests joves NEET’s (Not Employment, Education or Training) cap a l’emprenedoria social. L’activitat s’anomena COOPERATIVITZA’T!
 
És un programa de suport a la creació de cooperatives per a joves, oferint-los serveis d’assessorament i consultoria. Aquest assessorament també té per objectiu treballar les competències transversals, per a fomentar el compromís i la responsabilitat individual i col·lectiva dels joves participants amb els reptes socials, econòmics i digitals de la ciutat de Mataró. 
 
El model pedagògic i d’intervenció d’aquest programa es basa principalment en posar els i les joves al cor del projecte i promoure la seva autonomia, tot donant-los eines perquè s’autoorganitzin i autogestionin la feina, fomentant el seu compromís i responsabilitat individual i col·lectiva i facilitant-los l’adquisició de nous aprenentatges i noves competències personals (de direcció, socials, personals i de treball) a partir de les seves pròpies capacitats i de l’aprenentatge cooperatiu.

Galeria02.jpg

COOPERATIVITZA'T

Per a dissenyar el COOPERATIVITZA’T! ens hem inspirat en:
 • Coopératives Jeunesse de Services (CJS) del Québec un projecte basat en l’aprenentatge vivencial, significatiu i cooperatiu, en el què infants i joves de 12 a 18 anys aprenen i experimenten la posada en marxa d’una cooperativa de treball durant el període de vacances estival. En aquest temps, el grup de joves participants dissenya, constitueix i gestiona la cooperativa (de manera fictícia), des de la que ofereix serveis, principalment a particulars com ara pintura, jardineria, manteniment d’espais..., pels quals reben una remuneració.
 • El programa CuEmE (https://www.diba.cat/web/cueme/projecte-educatiu) que impulsa la Diputació de Barcelona, i que es desenvolupa en escoles de primària amb l’objectiu de fomentar l’emprenedoria entre els joves de primària. L’Ajuntament de Mataró hi participa des de fa tres anys, 4 escoles/instituts. 

Galeria d'Imatges

L’objectiu principal del programa és oferir suport a la creació de cooperatives per a joves, oferir serveis d’assistència i assessorament i mostrar els avantatges d’un projecte d’economia social. Els joves viuran en primera persona el procés de creació i gestió d’una cooperativa fictícia (simulació cooperativa), amb l’acompanyament de professionals amb experiència en economia social. Aquest destacar la importància de pensar en nous projectes empresarials molt més socials, cooperatius, digitals i sostenibles.
A partir de l'objectiu principal del programa, es dissenyen els següents objectius secundaris:
 • Treballar les competències transversals dels joves, a nivell personal i professional;
 • Fomentar el compromís i la responsabilitat individual i col·lectiva dels joves participants amb les necessitats socials, econòmiques, digitals i ambientals de la seva ciutat;
 • Oferir una resposta des de l’economia social a les necessitats de la ciutat mitjançant projectes empresarials i l’autoocupació. 

Galeria d'Imatges

El programa que hem dissenyat consta d’una fase formativa i una fase pràctica on els participants reben, al llarg de quatre mesos se’ls acompanya i assessora per a què coneguin els valors de l’economia social i com aquests principis poden ajudar a fer de la seva idea un projecte empresarial innovador. 
La fase formativa consta de cinc dimensions educatives: 
 • Dimensió contextual: estat de l’Economia Social i Solidaria al territori, constitució de cooperatives, estatuts, RRI... 
 • Dimensió relacional: treball de grup, organització interna... 
 • Dimensió formal: Les normes, els estatuts, el reglament de règim intern, eines d’avaluació que han de regir la cooperativa.
 • Dimensió econòmica i comercial: CANVAS Social, estudi mercat i sessions d’acompanyament comercial (en funció del servei al que han decidit dedicar la cooperativa). 
 • Dimensió comunicativa: les formacions es combinen amb visites a projectes i entorns cooperatius i comunitaris i amb el desenvolupament de la seva cooperativa. 
La fase pràctica consisteix en posar en funcionament, de forma fictícia, el projecte cooperatiu que els joves han escollit de forma consensuada. Per tant, podran posar en pràctica de forma real tot el què han après en la fase formativa i gestionar una cooperativa, aprendre el dia a dia de la gestió d’un projecte empresarial i solucionar els problemes que puguin sorgir alhora de vendre i/o comercialitzar el producte o servei que han triat. Durant aquesta fase, comptaran amb el suport dels educadors social però també dels membres del Comitè Local (CL)
El CL està format per representants de 6-8 entitats, organitzacions i empreses que representen l’eix territorial, juvenil i de l’economia solidària de la nostra ciutat. La tasca principal dels membres del CL serà la de fer de mentors i donar suport a la cooperativa amb el que pugui necessitar en el seu procés d’aprenentatge. Això implica temes molt variats, que caldrà acabar d’ajustar en funció de les entitats que conformin el CL. Alguns exemples són: l’acompanyament en la detecció de necessitats; el suport amb la difusió del programa i cerca de participants; promoure contactes amb d’altres empreses i entitats que puguin necessitar per desenvolupar el servei/producte; possibilitat de fer formació en algun àmbit concret... 
Socialneet_img20.00.34.png

Galeria d'Imatges

Per la situació socioeconòmica derivada de la pandèmia ha posat de relleu que cal fer-hi front de manera diferents. Per això, aquest programa ofereix a la ciutat de Mataró oferir resposta a la crisi des de dos àmbits diferents:
 • Canviar el paradigma econòmic i apostar per l’economia social, sostenible, verda i digital. Una economia més social també és més resilent i afronta millor situacions de crisi 
 • Reduir la desocupació juvenil fomentant l’emprenedoria social. Hem de mostrar als joves que a partir de les seves pròpies capacitats poden ser capaços de aixecar projectes innovadors i socials i que tinguin un impacte positiu en el seu entorn i posin les persones al centre.
A partir d’aquests dos objectius, els resultats obtinguts en la primera edició han estat molt positius: Van començar 13 joves el programa formatiu i el van finalitzar 10 joves. D’aquests, una de les noies està ja comercialitzant el seu projecte cooperatiu (Xarxa de Ràdios locals per a persones amb malalties mentals); altres tres joves estan valorant la possibilitat de posar en marxa un projecte de Delivery Social de les compres del mercat municipal de la ciutat, través de transport sostenible com és la bicicleta; i la darrera noia s’ha autoocupat creant el seu propi estudi fotogràfic. La resta han tornat a estudiar o màsters i estudis universitaris i han tornat a la cerca activa de feina. 
Amb la segona edició del COOPERATIVITZA’T! Hem intentat que les noves activitats empresarials es facin sota el paraigua i valors de l’ES per aconseguir  majors impactes socials i ambientals positius, la creació i manteniment de llocs de treball de qualitat i per això apostem per una segona edició, introduint millores en el progama formatiu, en la fase pràctica i donant més protagonisme als membres del Comitè Local per a què actuin com a mentors amb els joves. 

Galeria d'Imatges

Galeria d'imatges