Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Actualitzat el 27/12/2022

 

En funció de la seva categoria i nivell de renda, es bonifica o s’atorga un ajut sobre l’import de la quota líquida de l’impost, exclusivament de l’habitatge habitual, fins a un màxim de 250 €.

Per a les famílies nombroses:

Renda FN especial o membres amb discapacitats i en el cas que la unitat familiar hi hagi alguna víctima de violència contra la dona FN categoria general
Fins a 35.000 € 70% 50%
De 35.001 a 42.000 € 60% 40%
De 42.001 a 49.000 € 50% 30%
De 49.001 a 56.000 € 40% 20%

 

 

La concessió de la bonificació tindrà efectes durant el període de vigència del títol de família nombrosa i es mantindrà mentre no variïn les circumstàncies familiars i es compleixin els requisits que contemplin les Ordenances Fiscals vigents per a cada exercici.

 

 

 

Gaudiran d’un 50 % de bonificació, durant el termini de cinc anys comptats des de l’atorgament de la qualificació definitiva.