Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

 

A qui s'adreça?
Benefici fiscal/ subvencionat
Requisits
Quantia
Termini sol·licitud
Usuaris de la deixalleria
Bonificació de la taxa
Es tindran presents les aportacions fetes en l’exercici anterior, les quals no seran acumulatives .
Residus i quantitats que comptabilitzen com a aportació:
- Olis de cuina (1 litre).
- Mobles, matalassos, etc. (1 m3)
- Aparells electrònics.
- Grans electrodomèstics.
- Petits electrodomèstics, fluorescents (2 unitats)
- Restes de jardineria (1 m3)
- Bateries de cotxes (1 unitat)
- Piles. (10 unitats)
- Tòners (2 unitats)
- Residus especials (dissolvents, pintures o vernissos) (1 litre)
Bonificació variable segons nombre d'aportacions a la deixalleria:
12€ (4-6 aportacions)
17,5€ (7-12 aportacions)
23€ (més de 12 aportacions)
 
Pensionistes, jubilats, aturats i per raó del nivell d’ingressos de la unitat familiar
Exempció de la taxa
 
No constar com a contribuent, ni el sol.licitant ni les persones que convisquin amb ell, de cap altre immoble, en aquest o en altre municipi, excepte com a màxim d'una plaça d'aparcament i/o un traster.
 
Que el total dels ingressos anuals de la unitat familiar no superin el límit establert.. 
 
No serà causa de denegació que qualsevol membre de la unitat familiar sigui titular d'un segon bé immoble, diferent de l'habitatge familiar bonificat sempre i quan el seu valor cadastral no superi els 10.000€ ( en el cas de la bonificació)
 100%
Fins al 31 de maig
Bonificació de la taxa
per raó d'ingressos de la unitat familiar, per a tots aquells contribuents que compleixin els requisits de l'exempció, però sobrepassin el llindar d'ingressos familiars establert però no superin el calculat en funció de la pensió mínima amb cònjuge a càrrec
Bonificació del 50%