Què és un projecte PECT?

Els PECT són projectes d’innovació i especialització intel·ligent territorial, cofinançats pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (PO FEDER de Catalunya 2014-2020). Aquests projectes responen a la voluntat d’organitzar i aglutinar els diferents elements determinants pel desenvolupament econòmic d’un territori, de forma alineada amb l’estratègia europea de Recerca i Innovació per a l’Especialització Intel·ligent (RIS3) i la corresponent estratègia catalana RIS3CAT. Els PECT integren iniciatives articulades i impulsades des de l’àmbit local amb un fort component innovador per a la transformació econòmica del territori i per a la generació d’activitat econòmica sostenible i d’ocupació.

David Bote, Alcalde de Mataró, en l’acte de presentació del projecte

Eixos

  • Potenciar la recerca, el desenvolupament tecnològic i la innovació: transferència de coneixement i cooperació entre empreses i centres d’investigació.
  • Millorar l’ús i qualitat de les TIC i l’accés a les mateixes: administració electrònica, aprenentatge electrònic, inclusió electrònica, cultura electrònica i sanitat electrònica.
  • Millorar la competitivitat de les pimes: suport a la creació i ampliació de capacitat avançades per al desenvolupament de productes i serveis.

El PECT Mataró-Maresme: ecosistema d’innovació per a les ciutats cuidadores i les operacions i actuacions que l’articulen deriven d’una estratègia transversal de territori al voltant de l’especialització intel·ligent en l’àmbit sociosanitari, amb especial incidència en la innovació, la recerca i la transferència de coneixement en la cura, l’atenció i la millora de la qualitat de vida dels col·lectius amb major vulnerabilitat i fragilitat, especialment gent gran i persones amb discapacitat.

Reptes

L’envelliment de la població, a causa de l’augment de l’esperança de vida, és un dels principals reptes socials que tenen plantejats els països desenvolupats. L’esperança de vida a Catalunya és una de les més altes del món. Amb l’edat, augmenta la prevalença de les malalties cròniques i la necessitat d’atenció sanitària: les persones majors de 65 anys representen el 18 % de la població i consumeixen el 80% dels recursos sanitaris.

Els reptes socials i econòmics a l’àmbit sociosanitari van més enllà de l’envelliment poblacional i s’estenen a nous perfils i necessitats, com el dimensionament de la demanda i de l’oferta sanitària, l’impuls de polítiques preventives, l’aprenentatge digital dels col·lectius poblacionals amb risc d’exclusió i el desenvolupament i implantació de la sanitat electrònica, entre d’altres. Reptes als quals aquest PECT pretén contribuir a donar resposta.

Objectius

Desenvolupar i implementar en el territori models i solucions innovadores d’acompanyament a l’envelliment actiu i a l’atenció a les persones en situació de fragilitat, dependència, cronicitat o discapacitat, mitjançant processos de recerca, desenvolupament tecnològic i generació i transferència de coneixement entre els agents implicats, com a base per a creació d’ocupació i activitat econòmica d’alt valor afegit.

Millorar la competitivitat i capacitat productiva

Millorar la capacitat productiva i la competitivitat dels agents i empreses del sector sociosanitari del Maresme per a que siguin generadores d’ocupació i riquesa.

Mataró com a referent en innovació i recerca

Potenciar Mataró i el Maresme com un centre referent de la innovació, el coneixement i la recerca en el sector sociosanitari, a escala nacional i internacional.

Sostenibilitat del sector sanitari

Avançar cap a la sostenibilitat, competitivitat i recerca aplicada del sector sanitari.

Especialització intel·ligent

Aconseguir que l’especialització intel·ligent escollida sigui motor de transformació de l’economia i la societat, produint efectes multiplicadors en altres sectors d’activitat i en el conjunt de la mateixa marca territorial.

Operacions

Operació 1
Coordinació

Veure

Operació 2
CareCityLab

Veure

Operació 3
Impacte de l’exercici físic en la salut de la gent gran de la comarca del Maresme (EfSaGaMar)

Veure

Operació 4
Diagnòstic i tractament innovador de la fragilitat i la disfàgia orofaríngia: per un envelliment saludable i autònom

Veure

Operació 5
Innolab

Veure

Operació 6
Recerca en innovació social: cap un nou model d’acompanyament a l’envelliment actiu comunitari inclusiu per a persones amb discapacitat intel·lectual i altres col·lectius

Veure

Operació 7
Transferència de coneixement i de tecnologia per la millora de la QoL de la població anciana del Maresme

Veure

Entitats participants

Ajuntament de MataróConsorci Sanitari del MaresmeTecnocampusEurecatFundació El Maresme DiscapacitatsFundació Hospital Sant Jaume i Santa MagdalenaConsell Comarcal del MaresmeTicSalut Social

Amb el cofinançament de:

El PECT “Mataró-Maresme: ecosistema d’innovació per a les ciutats cuidadores” és un projecte cofinançat per la Generalitat de Catalunya en el marc del Programa Operatiu del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) de Catalunya 2014-2020.