CITA_ELEC,T_ELECCION,DESC_T_ELECCION,DESC_CITA_ELEC,DISTRITO,SECCION,MESA,SECTOR,D_SECTOR,DESC_MESA,OPCION,DESC_OPCION,OPCION_AGRUP,OPCION_5PRIMERS,OPCION_6PRIMERS,VOTOS, "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","102", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","36", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","9", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","32", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","79", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","18", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","136", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","86", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","138", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","19", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","11", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","36", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","127", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","35", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","8", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","96", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","32", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","11", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","20", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","89", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","21", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","141", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","79", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","119", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","33", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","11", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","29", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","149", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","28", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","003","U","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","003","U","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","003","U","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","24", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","003","U","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","223", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","003","U","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","73", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","003","U","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","003","U","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","39", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","003","U","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","226", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","003","U","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","5", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","003","U","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","149", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","003","U","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","12", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","21", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","7", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","59", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","114", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","23", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","10", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","32", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","104", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","53", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","119", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","15", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","24", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","161", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","20", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","4", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","132", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","16", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","7", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","38", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","87", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","21", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","126", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","79", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","136", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","22", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","8", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","40", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","135", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","27", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIÓ PRIVADA MADAME GÉNYER","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIÓ PRIVADA MADAME GÉNYER","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","8", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIÓ PRIVADA MADAME GÉNYER","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","37", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIÓ PRIVADA MADAME GÉNYER","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","122", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIÓ PRIVADA MADAME GÉNYER","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIÓ PRIVADA MADAME GÉNYER","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","74", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIÓ PRIVADA MADAME GÉNYER","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIÓ PRIVADA MADAME GÉNYER","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIÓ PRIVADA MADAME GÉNYER","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","25", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIÓ PRIVADA MADAME GÉNYER","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","122", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIÓ PRIVADA MADAME GÉNYER","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","32", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIÓ PRIVADA MADAME GÉNYER","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIÓ PRIVADA MADAME GÉNYER","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","35", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIÓ PRIVADA MADAME GÉNYER","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIÓ PRIVADA MADAME GÉNYER","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIÓ PRIVADA MADAME GÉNYER","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","98", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIÓ PRIVADA MADAME GÉNYER","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","132", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIÓ PRIVADA MADAME GÉNYER","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","108", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIÓ PRIVADA MADAME GÉNYER","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","32", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIÓ PRIVADA MADAME GÉNYER","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","9", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIÓ PRIVADA MADAME GÉNYER","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","46", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIÓ PRIVADA MADAME GÉNYER","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","79", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","123", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","26", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","15", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","27", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","142", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","33", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","6", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","101", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","43", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","146", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","50", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","11", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","37", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","142", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","009","U","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIÓ PRIVADA MADAME GÉNYER","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","56", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","009","U","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIÓ PRIVADA MADAME GÉNYER","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","009","U","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIÓ PRIVADA MADAME GÉNYER","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","212", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","009","U","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIÓ PRIVADA MADAME GÉNYER","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","62", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","009","U","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIÓ PRIVADA MADAME GÉNYER","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","7", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","009","U","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIÓ PRIVADA MADAME GÉNYER","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","009","U","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIÓ PRIVADA MADAME GÉNYER","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","197", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","009","U","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIÓ PRIVADA MADAME GÉNYER","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","009","U","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIÓ PRIVADA MADAME GÉNYER","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","009","U","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIÓ PRIVADA MADAME GÉNYER","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","123", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","01","009","U","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIÓ PRIVADA MADAME GÉNYER","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","55", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","120", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","35", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","11", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","54", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","124", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","44", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","174", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","147", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","131", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","47", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","7", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","60", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","209", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","51", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","20", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","38", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","107", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","4", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","49", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","59", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","139", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","134", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","75", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","111", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","76", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","92", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","58", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","147", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","13", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","004","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","84", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","004","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","004","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","004","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","28", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","004","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","44", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","004","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","8", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","004","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","69", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","004","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","56", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","004","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","103", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","004","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","004","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","004","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","82", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","004","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","004","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","24", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","004","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","39", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","004","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","4", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","004","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","004","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","73", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","004","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","108", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","004","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","004","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","004","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","80", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","85", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","67", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","76", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","4", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","46", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","78", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","105", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","7", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","84", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","84", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","78", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","55", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","82", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","128", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","8", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","78", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","46", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","46", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","7", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","114", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","39", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","34", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","121", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","66", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","47", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","12", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","39", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","120", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","44", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","100", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","17", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","60", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","73", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","28", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","102", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","69", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","103", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","26", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","9", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","43", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","119", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","39", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","009","A","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","009","A","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","009","A","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","25", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","009","A","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","127", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","009","A","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","26", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","009","A","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","009","A","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","27", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","009","A","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","75", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","009","A","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","009","A","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","79", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","009","A","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","6", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","009","B","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","009","B","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","37", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","009","B","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","153", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","009","B","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","39", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","009","B","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","14", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","009","B","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","34", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","009","B","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","103", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","009","B","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","009","B","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","86", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","009","B","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","009","B","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","010","A","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","010","A","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","010","A","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","010","A","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","82", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","010","A","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","58", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","010","A","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","19", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","010","A","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","7", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","010","A","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","39", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","010","A","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","120", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","010","A","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","21", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","010","A","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","010","B","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","25", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","010","B","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","131", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","010","B","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","21", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","010","B","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","11", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","010","B","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","13", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","010","B","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","5", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","010","B","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","010","B","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","86", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","010","B","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","010","B","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","010","B","CENTRE","Centre","ESCOLA JOAN COROMINES","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","86", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","24", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","140", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","24", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","7", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","23", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","94", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","104", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","21", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","105", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","16", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","32", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","89", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","117", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","38", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","5", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","65", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","150", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","104", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","146", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","50", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","8", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLES FRETA MATARO","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","124", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","001","U","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","001","U","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","119", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","001","U","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","001","U","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","82", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","001","U","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","38", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","001","U","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","109", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","001","U","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","112", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","001","U","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","81", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","001","U","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","001","U","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","001","U","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","6", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","002","U","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","6", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","002","U","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","128", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","002","U","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","002","U","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","002","U","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","24", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","002","U","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","37", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","002","U","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","10", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","002","U","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","93", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","002","U","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","42", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","002","U","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","152", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","002","U","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","003","U","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","6", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","003","U","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","32", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","003","U","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","63", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","003","U","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","13", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","003","U","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","124", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","003","U","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","003","U","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","111", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","003","U","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","003","U","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","121", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","003","U","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","003","U","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","60", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","18", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","65", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","36", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","10", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","82", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","110", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","103", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","6", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","55", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","94", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","29", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","113", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","6", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","005","U","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","005","U","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","12", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","005","U","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","96", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","005","U","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","16", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","005","U","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","005","U","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","120", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","005","U","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","005","U","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","005","U","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","149", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","005","U","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","34", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","005","U","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","135", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","23", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","87", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","67", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","43", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","53", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","5", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","71", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","11", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","68", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","53", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","71", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","91", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","96", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","32", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","007","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","49", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","007","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","95", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","007","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","22", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","007","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","71", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","007","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","23", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","007","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","007","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","220", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","007","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","007","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","140", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","007","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","19", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","007","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","34", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","139", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","14", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","92", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","15", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","86", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","160", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","158", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","87", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","65", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","9", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","45", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","35", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","77", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","150", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","107", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","65", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","112", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","18", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","75", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","36", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","29", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","59", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","117", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","32", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","63", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","80", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","46", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","67", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","61", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","6", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","30", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","90", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","51", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","107", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","65", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","61", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","8", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","61", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","72", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","84", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","58", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","80", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","61", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","5", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","61", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","31", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","75", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","68", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","116", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","54", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","87", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","81", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","35", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","85", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","32", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","115", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","80", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","61", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","58", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","5", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","30", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","114", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","7", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","82", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","5", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","110", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","144", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","64", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","7", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","125", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","30", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","92", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","10", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","65", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","52", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","78", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","014","U","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","014","U","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","014","U","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","144", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","014","U","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","58", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","014","U","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","113", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","014","U","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","12", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","014","U","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","128", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","014","U","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","28", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","014","U","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","014","U","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","177", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","03","014","U","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","10", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","001","U","MOLINS","Molins / Torner","INSTITUT ALEXANDRE SATORRAS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","10", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","001","U","MOLINS","Molins / Torner","INSTITUT ALEXANDRE SATORRAS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","001","U","MOLINS","Molins / Torner","INSTITUT ALEXANDRE SATORRAS","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","106", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","001","U","MOLINS","Molins / Torner","INSTITUT ALEXANDRE SATORRAS","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","112", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","001","U","MOLINS","Molins / Torner","INSTITUT ALEXANDRE SATORRAS","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","75", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","001","U","MOLINS","Molins / Torner","INSTITUT ALEXANDRE SATORRAS","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","001","U","MOLINS","Molins / Torner","INSTITUT ALEXANDRE SATORRAS","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","63", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","001","U","MOLINS","Molins / Torner","INSTITUT ALEXANDRE SATORRAS","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","78", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","001","U","MOLINS","Molins / Torner","INSTITUT ALEXANDRE SATORRAS","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","001","U","MOLINS","Molins / Torner","INSTITUT ALEXANDRE SATORRAS","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","136", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","001","U","MOLINS","Molins / Torner","INSTITUT ALEXANDRE SATORRAS","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","13", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","002","U","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","002","U","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","002","U","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","207", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","002","U","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","33", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","002","U","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","111", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","002","U","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","002","U","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","66", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","002","U","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","12", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","002","U","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","002","U","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","163", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","002","U","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","22", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","003","U","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","6", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","003","U","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","003","U","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","149", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","003","U","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","20", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","003","U","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","97", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","003","U","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","003","U","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","57", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","003","U","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","8", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","003","U","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","003","U","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","116", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","003","U","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","11", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","004","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","175", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","004","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","004","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","27", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","004","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","108", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","004","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","7", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","004","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","004","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","55", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","004","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","126", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","004","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","004","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","004","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","100", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","004","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","004","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","184", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","004","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","6", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","004","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","29", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","004","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","122", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","004","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","13", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","004","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","85", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","004","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","77", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","004","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","147", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","004","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","004","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","11", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI INSTITUT PUIG I CADAFALCH","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI INSTITUT PUIG I CADAFALCH","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","22", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI INSTITUT PUIG I CADAFALCH","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","105", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","10", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","94", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI INSTITUT PUIG I CADAFALCH","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","172", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","140", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI INSTITUT PUIG I CADAFALCH","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI INSTITUT PUIG I CADAFALCH","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI INSTITUT PUIG I CADAFALCH","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","34", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","AULARI INSTITUT PUIG I CADAFALCH","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","225", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","AULARI INSTITUT PUIG I CADAFALCH","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","AULARI INSTITUT PUIG I CADAFALCH","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","24", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","AULARI INSTITUT PUIG I CADAFALCH","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","148", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","AULARI INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","18", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","AULARI INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","126", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","AULARI INSTITUT PUIG I CADAFALCH","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","47", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","AULARI INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","156", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","AULARI INSTITUT PUIG I CADAFALCH","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","13", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","AULARI INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","AULARI INSTITUT PUIG I CADAFALCH","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","006","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","006","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","006","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","47", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","006","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","65", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","006","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","56", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","006","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","006","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","64", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","006","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","46", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","006","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","006","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","81", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","006","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","006","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","6", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","006","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","006","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","63", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","006","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","88", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","006","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","71", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","006","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","11", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","006","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","85", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","006","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","56", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","006","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","006","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","88", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","006","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","171", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI INSTITUT PUIG I CADAFALCH","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","27", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI INSTITUT PUIG I CADAFALCH","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI INSTITUT PUIG I CADAFALCH","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","145", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI INSTITUT PUIG I CADAFALCH","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","7", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI INSTITUT PUIG I CADAFALCH","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI INSTITUT PUIG I CADAFALCH","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","133", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI INSTITUT PUIG I CADAFALCH","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","112", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","6", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","008","U","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","166", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","008","U","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","008","U","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","008","U","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","008","U","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","101", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","008","U","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","008","U","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","104", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","008","U","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","14", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","008","U","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","123", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","008","U","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","73", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","008","U","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","106", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","009","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","107", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","009","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","009","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","26", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","009","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","84", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","009","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","9", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","009","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","55", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","009","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","53", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","009","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","88", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","009","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","009","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","009","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","009","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","009","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","149", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","009","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","009","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","33", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","009","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","99", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","009","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","79", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","009","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","009","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","009","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","104", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","009","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","61", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","04","009","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA CIRERA","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","152", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","4", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","51", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","88", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","20", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","80", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","120", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","85", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","176", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","55", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","124", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","13", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","95", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","97", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","143", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","114", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","5", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","7", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","76", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","9", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","63", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","24", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","88", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","6", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","129", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","9", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","7", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","69", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","38", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","97", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","73", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","87", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","7", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","82", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","11", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","70", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","9", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","62", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","18", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","88", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","136", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","61", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","11", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","84", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","23", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","13", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","004","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","004","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","7", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","004","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","004","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","157", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","004","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","47", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","004","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","109", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","004","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","20", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","004","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","98", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","004","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","15", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","004","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","004","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","205", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","112", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","27", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","77", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","86", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","4", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","93", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","11", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","006","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","006","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","169", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","006","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","32", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","006","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","108", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","006","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","14", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","006","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","006","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","6", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","006","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","006","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","144", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","006","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","006","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","91", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","83", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","5", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","73", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","15", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","64", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","15", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","106", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","87", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","5", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","17", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","90", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","13", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","132", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","55", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","008","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","90", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","008","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","10", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","008","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","008","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","121", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","008","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","008","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","008","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","120", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","008","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","12", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","008","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","123", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","008","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","9", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","008","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","129", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","21", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","84", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","4", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","56", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","7", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","115", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","11", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","010","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","010","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","9", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","010","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","37", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","010","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","8", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","010","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","54", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","010","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","77", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","010","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","111", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","010","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","010","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","5", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","010","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","010","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","13", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","010","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","94", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","010","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","010","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","11", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","010","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","32", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","010","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","9", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","010","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","75", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","010","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","18", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","010","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","99", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","010","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","010","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","010","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","5", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","011","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","10", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","011","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","8", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","011","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","71", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","011","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","9", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","011","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","011","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","170", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","011","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","011","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","011","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","194", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","011","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","26", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","011","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","121", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","012","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","157", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","012","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","012","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","9", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","012","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","106", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","012","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","12", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","012","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","99", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","012","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","20", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","012","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","196", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","012","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","11", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","012","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","012","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","155", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","21", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","83", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","12", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","57", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","4", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","84", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","92", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","78", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","9", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","97", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","25", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","138", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","120", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","41", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","104", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","12", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","9", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","17", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","110", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","89", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","016","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","016","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","152", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","016","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","016","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","016","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","016","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","160", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","016","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","33", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","016","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","117", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","016","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","11", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","016","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","86", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","016","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","17", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","12", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","70", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","6", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","81", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","123", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","135", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","40", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","103", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","13", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","52", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","9", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","68", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","21", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","116", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE SOCIAL CARRER VALENCIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","5", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","020","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","8", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","020","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","020","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","152", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","020","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","020","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","25", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","020","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","020","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","21", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","020","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","111", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","020","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","30", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","020","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","166", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","020","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","97", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","132", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","18", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","90", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","10", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","103", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","37", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","131", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","5", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","84", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","75", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","9", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","71", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","115", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","66", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","5", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","124", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","143", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","120", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","78", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","12", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","79", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","131", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","72", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","53", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","100", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","46", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","41", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","99", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","94", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","7", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","107", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","42", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","8", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","46", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","118", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","64", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","120", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","116", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","103", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","59", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","14", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","44", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","116", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","55", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","EDIFICI LA MODERNA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","EDIFICI LA MODERNA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","27", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","EDIFICI LA MODERNA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","EDIFICI LA MODERNA","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","EDIFICI LA MODERNA","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","76", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","EDIFICI LA MODERNA","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","EDIFICI LA MODERNA","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","94", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","EDIFICI LA MODERNA","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","29", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","EDIFICI LA MODERNA","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","6", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","EDIFICI LA MODERNA","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","25", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","EDIFICI LA MODERNA","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","110", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","EDIFICI LA MODERNA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","EDIFICI LA MODERNA","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","89", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","EDIFICI LA MODERNA","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","EDIFICI LA MODERNA","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","111", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","EDIFICI LA MODERNA","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","26", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","EDIFICI LA MODERNA","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","EDIFICI LA MODERNA","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","39", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","EDIFICI LA MODERNA","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","102", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","EDIFICI LA MODERNA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","35", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","EDIFICI LA MODERNA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","EDIFICI LA MODERNA","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","11", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","65", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","97", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","67", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","12", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","102", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","38", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","87", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","120", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","37", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","53", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","10", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","78", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","62", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","100", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","92", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","96", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","39", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","10", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","113", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","53", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","65", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","108", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","85", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","64", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","16", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","47", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","118", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","65", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","76", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","29", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","46", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","7", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","58", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","75", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","69", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","61", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","38", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","56", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","9", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","74", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","61", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","84", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","33", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","65", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","11", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","71", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","33", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","119", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","113", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","35", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","72", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","10", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","72", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","138", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","102", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","57", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","128", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","39", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","50", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","10", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","65", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","54", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","101", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","5", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","12", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","78", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","47", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","5", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","153", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","115", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","61", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","92", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","137", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","72", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","78", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","16", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","50", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","5", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","147", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","77", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","011","U","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","9", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","011","U","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","83", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","011","U","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","154", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","011","U","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","71", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","011","U","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","13", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","011","U","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","011","U","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","95", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","011","U","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","011","U","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","194", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","011","U","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","011","U","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","62", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","15", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","62", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","9", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","68", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","90", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","105", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","43", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","122", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","19", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","45", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","10", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","73", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","43", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","101", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","6", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","93", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","61", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","55", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","45", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","81", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","4", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","114", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","ESCOLA J.M. PERAMÀS","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","2", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","014","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","014","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","99", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","014","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","014","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","50", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","014","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","48", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","014","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","9", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","014","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","52", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","014","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","87", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","014","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","72", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","014","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","014","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","014","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","014","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","PCPC","PARTIT COMUNISTA DEL POBLE DE CATALUNYA","PCPC","PCPC","PCPC","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","014","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","ECP","EN COMÚ PODEM-GUAYEM EL CANVI","ECP-PEC","ECP","ECP","155", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","014","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","RECORTES CERO-GRUPO ","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GV","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","RECORTES CERO-GRUPO VERDE","0", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","014","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","CDC","CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA DE CATALUNYA","PDeCAT","Altres","Altres","63", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","014","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","014","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","PACMA","PARTIT ANIMALISTA CONTRA EL MALTRACTAMENT ANIMAL","PACMA","PACMA","PACMA","19", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","014","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","PP","PARTIDO POPULAR/PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","61", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","014","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","ERC-CATSI","ESQUERRA REPUBLICANA/CATALUNYA SÍ","ERC - MES - AM","ERC-CATSI","ERC-CATSI","95", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","014","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","86", "25","G","Eleccions a Corts Generals","Eleccions a Corts Generals 2016","06","014","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","C's","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","C's","C's","63",