CITA_ELEC,T_ELECCION,DESC_T_ELECCION,DESC_CITA_ELEC,DISTRITO,SECCION,MESA,SECTOR,D_SECTOR,DESC_MESA,OPCION,DESC_OPCION,OPCION_AGRUP,OPCION_5PRIMERS,OPCION_6PRIMERS,VOTOS, "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","22", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","20", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","10", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","10", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","124", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","41", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","13", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","94", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","34", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","17", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","29", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","12", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","8", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","136", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","42", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","18", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","107", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","36", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","9", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","26", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","9", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","118", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","46", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","14", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","96", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","37", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","13", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","37", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","20", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","6", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","138", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","36", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","16", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","86", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","39", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","003","U","CENTRE","Centre","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","003","U","CENTRE","Centre","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","003","U","CENTRE","Centre","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","003","U","CENTRE","Centre","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","55", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","003","U","CENTRE","Centre","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","164", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","003","U","CENTRE","Centre","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","43", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","003","U","CENTRE","Centre","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","81", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","003","U","CENTRE","Centre","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","267", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","003","U","CENTRE","Centre","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","17", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","003","U","CENTRE","Centre","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","15", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","003","U","CENTRE","Centre","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","52", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","003","U","CENTRE","Centre","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","29", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","003","U","CENTRE","Centre","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","003","U","CENTRE","Centre","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","003","U","CENTRE","Centre","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","003","U","CENTRE","Centre","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","003","U","CENTRE","Centre","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","10", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","12", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","11", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","6", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","143", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","20", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","18", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","87", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","32", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","7", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","15", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","23", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","158", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","30", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","38", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","95", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","24", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","44", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","100", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","22", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","45", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","142", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","14", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","13", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","27", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","18", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","35", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","84", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","26", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","53", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","179", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","8", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","8", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","17", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","21", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","9", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","19", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","24", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","14", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","11", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","118", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","22", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","20", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","91", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","46", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","29", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","31", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","13", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","7", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","146", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","26", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","20", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","108", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","44", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","9", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","31", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","7", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","9", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","138", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","32", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","9", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","110", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","47", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","19", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","36", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","17", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","6", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","139", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","41", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","20", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","118", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","GIMNÀS ESCOLA PIA MATARÓ","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","66", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","009","U","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","6", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","009","U","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","009","U","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","85", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","009","U","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","157", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","009","U","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","30", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","009","U","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","40", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","009","U","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","215", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","009","U","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","17", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","009","U","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","17", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","009","U","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","26", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","009","U","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","30", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","009","U","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","009","U","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","009","U","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","009","U","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","009","U","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","01","009","U","EIXAMPLE","Eixample","CENTRE CATÒLIC DE MATARÓ 'LA GÀBIA'","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","28", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","31", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","16", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","8", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","145", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","59", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","13", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","144", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","66", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","6", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","25", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","42", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","21", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","8", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","168", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","57", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","17", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","160", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","74", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","76", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","83", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","13", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","45", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","135", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","6", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","12", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","21", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","37", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","8", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","95", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","126", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","7", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","27", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","89", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","24", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","25", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","43", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","43", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","004","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","004","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","004","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","120", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","004","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","54", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","004","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","004","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","10", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","004","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","38", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","004","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","10", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","004","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","9", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","004","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","21", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","004","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","33", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","004","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","004","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","004","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","004","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","004","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","004","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","004","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","8", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","004","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","004","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","89", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","004","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","52", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","004","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","004","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","19", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","004","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","41", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","004","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","11", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","004","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","11", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","004","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","15", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","004","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","33", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","004","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","004","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","004","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","004","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","004","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","004","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","23", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","42", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","20", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","17", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","78", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","24", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","18", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","60", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","76", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","21", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","12", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","14", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","81", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","31", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","11", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","87", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","89", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","42", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","BIBLIOTECA ANTONI COMAS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","007","A","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","24", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","007","A","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","24", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","007","A","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","007","A","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","007","A","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","007","A","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","007","A","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","007","A","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","007","A","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","007","A","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","007","A","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","53", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","007","A","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","84", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","007","A","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","17", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","007","A","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","32", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","007","A","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","67", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","007","A","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","007","A","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","11", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","007","B","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","007","B","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","007","B","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","118", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","007","B","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","9", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","007","B","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","30", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","007","B","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","91", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","007","B","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","007","B","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","15", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","007","B","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","28", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","007","B","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","34", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","007","B","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","007","B","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","007","B","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","007","B","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","007","B","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","007","B","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","007","B","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","68", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","24", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","11", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","22", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","13", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","12", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","12", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","114", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","28", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","16", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","95", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","24", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","12", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","23", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","9", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","121", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","26", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","13", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","115", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","46", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","009","A","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","009","A","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","009","A","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","009","A","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","009","A","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","009","A","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","009","A","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","009","A","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","21", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","009","A","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","19", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","009","A","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","12", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","009","A","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","009","A","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","108", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","009","A","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","42", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","009","A","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","10", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","009","A","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","85", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","009","A","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","28", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","009","A","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","009","B","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","009","B","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","009","B","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","009","B","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","009","B","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","27", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","009","B","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","21", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","009","B","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","9", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","009","B","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","8", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","009","B","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","129", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","009","B","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","52", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","009","B","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","10", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","009","B","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","94", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","009","B","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","36", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","009","B","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","009","B","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","009","B","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","009","B","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","010","A","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","010","A","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","010","A","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","010","A","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","010","A","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","010","A","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","010","A","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","010","A","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","36", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","010","A","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","89", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","010","A","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","7", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","010","A","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","35", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","010","A","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","92", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","010","A","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","8", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","010","A","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","9", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","010","A","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","18", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","010","A","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","18", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","010","A","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","010","B","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","010","B","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","010","B","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","104", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","010","B","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","12", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","010","B","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","29", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","010","B","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","118", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","010","B","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","010","B","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","8", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","010","B","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","33", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","010","B","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","17", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","010","B","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","010","B","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","010","B","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","010","B","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","010","B","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","010","B","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","010","B","CENTRE","Centre","CAN MARFÀ - MUSEU TÈXTIL","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","39", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","49", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","6", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","16", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","29", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","7", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","7", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","124", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","36", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","12", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","119", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","64", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","19", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","25", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","7", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","120", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","30", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","20", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","104", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","126", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","23", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","37", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","149", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","22", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","16", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","23", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","30", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","88", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","001","U","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","97", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","001","U","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","001","U","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","001","U","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","35", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","001","U","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","84", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","001","U","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","23", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","001","U","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","25", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","001","U","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","30", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","001","U","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","36", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","001","U","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","001","U","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","001","U","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","001","U","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","001","U","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","001","U","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","001","U","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","7", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","001","U","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","93", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","002","U","ROCAF","Rocafonda","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","002","U","ROCAF","Rocafonda","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","002","U","ROCAF","Rocafonda","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","112", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","002","U","ROCAF","Rocafonda","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","40", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","002","U","ROCAF","Rocafonda","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","6", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","002","U","ROCAF","Rocafonda","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","9", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","002","U","ROCAF","Rocafonda","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","24", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","002","U","ROCAF","Rocafonda","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","13", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","002","U","ROCAF","Rocafonda","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","11", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","002","U","ROCAF","Rocafonda","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","16", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","002","U","ROCAF","Rocafonda","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","35", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","002","U","ROCAF","Rocafonda","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","002","U","ROCAF","Rocafonda","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","002","U","ROCAF","Rocafonda","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","002","U","ROCAF","Rocafonda","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","002","U","ROCAF","Rocafonda","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","002","U","ROCAF","Rocafonda","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","003","U","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","11", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","003","U","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","003","U","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","96", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","003","U","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","56", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","003","U","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","6", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","003","U","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","16", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","003","U","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","32", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","003","U","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","31", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","003","U","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","25", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","003","U","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","19", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","003","U","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","61", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","003","U","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","003","U","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","003","U","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","003","U","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","003","U","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","003","U","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","28", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","16", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","8", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","13", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","14", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","39", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","86", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","35", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","21", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","24", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","20", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","13", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","10", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","34", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","84", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA-EL PALAU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","005","U","ROCAF","Rocafonda","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","005","U","ROCAF","Rocafonda","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","131", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","005","U","ROCAF","Rocafonda","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","59", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","005","U","ROCAF","Rocafonda","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","005","U","ROCAF","Rocafonda","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","005","U","ROCAF","Rocafonda","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","15", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","005","U","ROCAF","Rocafonda","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","17", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","005","U","ROCAF","Rocafonda","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","22", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","005","U","ROCAF","Rocafonda","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","20", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","005","U","ROCAF","Rocafonda","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","63", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","005","U","ROCAF","Rocafonda","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","005","U","ROCAF","Rocafonda","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","005","U","ROCAF","Rocafonda","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","005","U","ROCAF","Rocafonda","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","005","U","ROCAF","Rocafonda","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","005","U","ROCAF","Rocafonda","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","005","U","ROCAF","Rocafonda","P. POLIESPORTIVA MPAL. CASAL DE JOVES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","6", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","87", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","65", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","8", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","20", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","11", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","33", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","19", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","47", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","121", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","58", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","10", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","39", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","14", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","36", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","18", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","42", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CENTRE SOCIAL VISTA ALEGRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","007","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","007","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","007","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","169", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","007","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","78", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","007","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","6", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","007","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","13", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","007","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","31", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","007","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","22", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","007","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","28", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","007","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","50", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","007","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","54", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","007","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","007","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","007","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","007","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","007","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","007","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","69", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","10", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","149", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","54", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","9", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","18", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","10", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","43", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","17", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","46", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","44", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","20", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","13", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","55", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","15", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","65", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","99", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","60", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","31", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","26", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","27", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","37", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","9", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","8", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","83", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","110", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","ESCOLA ANGELA BRANSUELA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","69", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","13", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","16", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","107", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","16", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","14", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","20", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","24", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DEL PARC","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","55", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","66", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","33", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","19", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","12", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","6", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","62", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","21", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","43", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","88", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","78", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","29", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","15", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","22", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","14", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","73", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","28", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA GERMANES BERTOMEU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","48", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","6", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","30", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","11", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","31", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","13", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","97", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","14", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","14", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","57", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","46", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","21", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","29", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","19", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","127", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","21", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","16", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","59", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","58", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","9", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","104", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","65", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","7", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","19", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","52", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","14", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","29", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","23", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","48", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","57", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","37", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","32", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","15", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","48", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","13", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","7", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","74", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","136", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","25", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","24", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","14", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","46", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","16", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","6", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","87", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","98", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","50", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARTA MATA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","6", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","014","U","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","014","U","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","014","U","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","164", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","014","U","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","81", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","014","U","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","6", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","014","U","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","18", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","014","U","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","48", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","014","U","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","18", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","014","U","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","54", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","014","U","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","37", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","014","U","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","014","U","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","014","U","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","014","U","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","014","U","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","7", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","014","U","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","82", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","03","014","U","VISTA","Vista Alegre","ESCOLA MARIA MERCÈ MARÇAL","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","9", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","001","U","MOLINS","Molins / Torner","INSTITUT ALEXANDRE SATORRAS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","6", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","001","U","MOLINS","Molins / Torner","INSTITUT ALEXANDRE SATORRAS","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","001","U","MOLINS","Molins / Torner","INSTITUT ALEXANDRE SATORRAS","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","133", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","001","U","MOLINS","Molins / Torner","INSTITUT ALEXANDRE SATORRAS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","81", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","001","U","MOLINS","Molins / Torner","INSTITUT ALEXANDRE SATORRAS","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","7", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","001","U","MOLINS","Molins / Torner","INSTITUT ALEXANDRE SATORRAS","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","23", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","001","U","MOLINS","Molins / Torner","INSTITUT ALEXANDRE SATORRAS","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","95", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","001","U","MOLINS","Molins / Torner","INSTITUT ALEXANDRE SATORRAS","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","19", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","001","U","MOLINS","Molins / Torner","INSTITUT ALEXANDRE SATORRAS","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","23", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","001","U","MOLINS","Molins / Torner","INSTITUT ALEXANDRE SATORRAS","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","26", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","001","U","MOLINS","Molins / Torner","INSTITUT ALEXANDRE SATORRAS","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","43", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","001","U","MOLINS","Molins / Torner","INSTITUT ALEXANDRE SATORRAS","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","001","U","MOLINS","Molins / Torner","INSTITUT ALEXANDRE SATORRAS","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","001","U","MOLINS","Molins / Torner","INSTITUT ALEXANDRE SATORRAS","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","001","U","MOLINS","Molins / Torner","INSTITUT ALEXANDRE SATORRAS","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","001","U","MOLINS","Molins / Torner","INSTITUT ALEXANDRE SATORRAS","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","001","U","MOLINS","Molins / Torner","INSTITUT ALEXANDRE SATORRAS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","9", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","002","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","9", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","002","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","002","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","130", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","002","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","43", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","002","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","002","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","002","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","14", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","002","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","11", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","002","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","34", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","002","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","39", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","002","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","39", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","002","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","002","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","002","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","002","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","002","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","002","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","003","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","003","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","003","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","117", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","003","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","29", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","003","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","003","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","15", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","003","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","10", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","003","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","13", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","003","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","21", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","003","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","22", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","003","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","48", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","003","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","003","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","003","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","003","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","003","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","003","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","004","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","004","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","004","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","004","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","004","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","004","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","74", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","004","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","17", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","004","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","49", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","004","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","13", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","004","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","41", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","004","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","8", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","004","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","6", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","004","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","65", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","004","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","151", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","004","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","004","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","004","A","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","004","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","004","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","004","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","004","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","004","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","004","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","004","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","77", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","004","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","32", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","004","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","49", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","004","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","14", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","004","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","44", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","004","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","13", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","004","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","7", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","004","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","90", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","004","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","175", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","004","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","004","B","CIRERA","Cirera","ESCOLA ANTONIO MACHADO","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","8", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","145", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","72", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","10", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","11", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","32", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","14", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","20", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","26", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","77", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","6", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","168", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","85", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","9", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","28", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","15", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","45", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","56", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","93", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","006","A","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","006","A","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","006","A","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","006","A","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","006","A","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","006","A","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","33", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","006","A","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","16", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","006","A","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","21", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","006","A","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","13", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","006","A","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","53", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","006","A","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","16", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","006","A","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","7", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","006","A","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","71", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","006","A","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","74", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","006","A","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","006","A","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","006","A","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","006","B","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","006","B","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","006","B","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","006","B","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","006","B","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","006","B","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","006","B","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","47", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","006","B","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","22", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","006","B","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","29", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","006","B","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","16", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","006","B","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","66", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","006","B","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","17", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","006","B","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","9", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","006","B","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","70", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","006","B","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","88", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","006","B","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","006","B","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","9", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","122", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","41", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","15", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","21", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","41", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","22", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","80", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","PAVELLÓ EUSKADI","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","008","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","10", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","008","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","008","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","153", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","008","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","100", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","008","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","9", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","008","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","11", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","008","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","96", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","008","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","19", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","008","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","42", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","008","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","33", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","008","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","73", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","008","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","008","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","008","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","008","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","008","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","008","U","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","009","A","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","6", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","009","A","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","009","A","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","009","A","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","009","A","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","009","A","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","009","A","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","42", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","009","A","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","15", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","009","A","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","40", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","009","A","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","15", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","009","A","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","40", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","009","A","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","7", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","009","A","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","009","A","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","77", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","009","A","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","97", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","009","A","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","009","A","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","009","B","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","6", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","009","B","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","009","B","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","009","B","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","009","B","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","009","B","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","009","B","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","009","B","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","37", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","009","B","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","19", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","009","B","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","34", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","009","B","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","14", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","009","B","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","40", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","009","B","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","17", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","009","B","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","8", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","009","B","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","78", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","009","B","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","101", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","04","009","B","CIRERA","Cirera","PAVELLÓ JAUME PARERA","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT MIQUEL BIADA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT MIQUEL BIADA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT MIQUEL BIADA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","88", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT MIQUEL BIADA","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","6", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT MIQUEL BIADA","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","17", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT MIQUEL BIADA","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","44", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT MIQUEL BIADA","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","18", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT MIQUEL BIADA","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","46", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT MIQUEL BIADA","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","30", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT MIQUEL BIADA","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","47", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT MIQUEL BIADA","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT MIQUEL BIADA","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT MIQUEL BIADA","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT MIQUEL BIADA","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT MIQUEL BIADA","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT MIQUEL BIADA","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","6", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT MIQUEL BIADA","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","138", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT MIQUEL BIADA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT MIQUEL BIADA","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","154", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT MIQUEL BIADA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","108", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT MIQUEL BIADA","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","12", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT MIQUEL BIADA","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","17", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT MIQUEL BIADA","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","69", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT MIQUEL BIADA","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","14", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT MIQUEL BIADA","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","44", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT MIQUEL BIADA","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","37", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT MIQUEL BIADA","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","51", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT MIQUEL BIADA","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT MIQUEL BIADA","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT MIQUEL BIADA","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT MIQUEL BIADA","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT MIQUEL BIADA","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT MIQUEL BIADA","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT MIQUEL BIADA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","PAVELLÓ EUSKADI","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","42", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","PAVELLÓ EUSKADI","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","PAVELLÓ EUSKADI","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","PAVELLÓ EUSKADI","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","PAVELLÓ EUSKADI","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","PAVELLÓ EUSKADI","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","PAVELLÓ EUSKADI","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","PAVELLÓ EUSKADI","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","PAVELLÓ EUSKADI","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","PAVELLÓ EUSKADI","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","PAVELLÓ EUSKADI","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","53", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","PAVELLÓ EUSKADI","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","18", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","PAVELLÓ EUSKADI","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","19", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","PAVELLÓ EUSKADI","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","7", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","PAVELLÓ EUSKADI","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","17", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","PAVELLÓ EUSKADI","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","7", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","PAVELLÓ EUSKADI","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","85", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","PAVELLÓ EUSKADI","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","PAVELLÓ EUSKADI","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","48", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","PAVELLÓ EUSKADI","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","79", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","PAVELLÓ EUSKADI","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","PAVELLÓ EUSKADI","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","PAVELLÓ EUSKADI","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","PAVELLÓ EUSKADI","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","PAVELLÓ EUSKADI","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","PAVELLÓ EUSKADI","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","PAVELLÓ EUSKADI","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","PAVELLÓ EUSKADI","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","PAVELLÓ EUSKADI","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","46", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","PAVELLÓ EUSKADI","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","13", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","PAVELLÓ EUSKADI","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","22", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","PAVELLÓ EUSKADI","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","9", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","PAVELLÓ EUSKADI","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","14", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","PAVELLÓ EUSKADI","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","13", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","78", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","43", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","13", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","23", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","14", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","15", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","37", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","100", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","56", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","21", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","14", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","12", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","22", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","58", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","004","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","004","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","10", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","004","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","004","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","004","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","004","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","157", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","004","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","67", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","004","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","004","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","004","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","28", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","004","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","22", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","004","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","39", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","004","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","42", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","004","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","79", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","004","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","004","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","004","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","125", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","30", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","10", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","6", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","24", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","24", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","58", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","006","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","006","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","9", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","006","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","40", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","006","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","006","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","006","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","18", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","006","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","19", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","006","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","32", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","006","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","22", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","006","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","68", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","006","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","006","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","006","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","006","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","006","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","006","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","006","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","GIMNÀS COL.LEGI SANT JOSEP","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","141", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","74", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","42", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","18", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","24", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","12", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","8", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","27", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","97", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","50", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","9", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","25", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","10", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","6", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","22", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","008","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","008","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","008","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","30", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","008","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","008","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","10", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","008","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","14", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","008","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","11", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","008","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","26", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","008","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","22", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","008","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","68", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","008","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","008","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","008","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","008","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","008","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","008","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","008","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","102", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","7", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","50", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","8", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","12", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","11", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","19", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","22", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","38", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","99", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","010","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI POLIVALENT CERDANYOLA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","010","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI POLIVALENT CERDANYOLA","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","010","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI POLIVALENT CERDANYOLA","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","88", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","010","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI POLIVALENT CERDANYOLA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","33", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","010","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI POLIVALENT CERDANYOLA","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","010","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI POLIVALENT CERDANYOLA","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","010","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI POLIVALENT CERDANYOLA","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","7", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","010","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI POLIVALENT CERDANYOLA","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","010","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI POLIVALENT CERDANYOLA","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","010","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI POLIVALENT CERDANYOLA","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","17", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","010","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI POLIVALENT CERDANYOLA","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","30", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","010","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI POLIVALENT CERDANYOLA","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","010","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI POLIVALENT CERDANYOLA","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","010","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI POLIVALENT CERDANYOLA","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","010","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI POLIVALENT CERDANYOLA","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","010","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI POLIVALENT CERDANYOLA","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","010","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI POLIVALENT CERDANYOLA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","010","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI POLIVALENT CERDANYOLA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","6", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","010","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI POLIVALENT CERDANYOLA","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","010","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI POLIVALENT CERDANYOLA","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","010","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI POLIVALENT CERDANYOLA","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","010","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI POLIVALENT CERDANYOLA","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","010","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI POLIVALENT CERDANYOLA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","010","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI POLIVALENT CERDANYOLA","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","75", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","010","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI POLIVALENT CERDANYOLA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","44", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","010","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI POLIVALENT CERDANYOLA","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","010","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI POLIVALENT CERDANYOLA","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","010","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI POLIVALENT CERDANYOLA","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","13", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","010","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI POLIVALENT CERDANYOLA","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","8", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","010","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI POLIVALENT CERDANYOLA","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","16", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","010","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI POLIVALENT CERDANYOLA","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","14", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","010","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI POLIVALENT CERDANYOLA","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","31", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","010","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI POLIVALENT CERDANYOLA","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","010","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI POLIVALENT CERDANYOLA","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","011","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","011","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","011","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","011","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","011","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","011","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","77", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","011","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","9", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","011","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","26", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","011","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","31", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","011","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","18", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","011","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","11", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","011","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","10", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","011","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","011","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","42", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","011","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","185", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","011","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","011","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESPAI JOVE CERDANYOLA","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","012","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","012","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","012","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","012","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","012","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","012","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","012","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","39", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","012","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","30", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","012","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","13", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","012","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","17", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","012","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","7", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","012","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","012","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","46", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","012","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","161", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","012","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","012","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","78", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","012","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","8", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","14", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","7", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","12", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","21", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","13", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","36", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","122", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","7", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","6", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","18", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","22", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","8", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","38", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","98", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","29", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CENTRE DE FORMACIÓ D'ADULTS ELS TARONGERS","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","6", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","115", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","55", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","16", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","25", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","24", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","20", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","22", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","80", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","016","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","016","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","016","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","129", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","016","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","43", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","016","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","016","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","14", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","016","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","24", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","016","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","21", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","016","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","31", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","016","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","26", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","016","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","59", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","016","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","016","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","016","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","016","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","016","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","016","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","8", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","97", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","29", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","26", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","6", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","13", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","22", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","47", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","26", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","10", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","14", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","8", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","16", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","29", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","34", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","99", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","020","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","020","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","128", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","020","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","020","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","020","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","020","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","020","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","020","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","020","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","020","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","66", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","020","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","26", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","020","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","30", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","020","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","16", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","020","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","26", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","020","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","9", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","020","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","020","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","ANTIGA E UNIVERSITÀRIA POLITÈCNICA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","46", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","9", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","59", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","30", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","34", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","25", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","29", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","51", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","139", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","INSTITUT PUIG I CADAFALCH","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","11", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","33", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","28", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","25", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","17", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","100", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","17", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","12", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","120", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","106", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","36", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","24", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","20", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","26", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","132", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","35", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","17", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","139", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","118", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CC. CABOT I BARBA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","80", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","80", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","10", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","24", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","99", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","13", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","11", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","30", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","16", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","39", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","29", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","12", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","6", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","138", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","34", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","10", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","109", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","85", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","30", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","32", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","23", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","17", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","142", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","28", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","15", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","114", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","58", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","14", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","18", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","11", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","10", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","96", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","27", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","11", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","88", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","43", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","20", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","23", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","10", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","7", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","139", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","31", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","14", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","76", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","51", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","93", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","65", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","6", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","10", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","42", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","11", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","41", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","25", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","34", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","37", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","21", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","34", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","15", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","45", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","6", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","72", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","106", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","32", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","19", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","87", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","30", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","11", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","92", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","69", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","25", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","77", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","28", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","112", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","15", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","18", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","15", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","26", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","71", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","21", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","11", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","12", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","29", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","74", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","50", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","10", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","33", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","89", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","62", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","17", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","29", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","14", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","25", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","13", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","25", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CC PLA D'EN BOET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","38", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","22", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","13", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","10", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","28", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","11", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","9", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","51", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","110", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","8", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","7", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","31", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","26", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","19", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","13", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","43", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","10", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","70", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","111", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","15", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","12", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","13", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","26", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","32", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","50", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","100", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","71", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","58", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","117", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","39", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","34", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","40", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","19", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","49", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","16", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","76", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","146", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","45", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","25", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","30", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","21", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","60", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","18", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","8", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","74", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","011","U","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","35", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","011","U","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","48", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","011","U","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","011","U","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","011","U","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","011","U","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","011","U","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","011","U","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","011","U","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","011","U","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","124", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","011","U","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","124", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","011","U","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","011","U","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","42", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","011","U","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","122", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","011","U","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","12", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","011","U","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","30", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","011","U","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","14", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","13", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","23", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","11", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","24", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","13", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","34", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","101", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","15", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","41", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","10", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","29", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","10", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","47", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","94", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","27", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","83", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","81", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","3", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","17", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","50", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","10", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","13", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","19", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","26", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","P. POLIVALENT COBERTA DE CERDANYOLA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","014","A","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","014","A","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","014","A","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","014","A","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","014","A","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","014","A","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","014","A","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","25", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","014","A","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","28", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","014","A","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","16", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","014","A","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","10", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","014","A","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","69", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","014","A","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","18", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","014","A","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","9", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","014","A","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","67", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","014","A","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","79", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","014","A","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","014","A","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","014","B","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","5", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","014","B","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","014","B","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","FNC","FRONT NACIONAL DE CATALUNYA","FNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","014","B","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PNC","PARTIT NACIONALISTA DE CATALUNYA","PNC","Altres","Altres","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","014","B","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","MPIC","MOVIMENT PRIMÀRIES PER LA INDEPENDÈNCIA DE CATALUN","MPIC","Altres","Altres","1", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","014","B","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","IZQP","IZQUIERDA EN POSITIVO","IZQP","IZQP","IZQP","0", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","014","B","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PCTC","PARTIT COMUNISTA DELS TREBALLADORS DE CATALUNYA","PCTC","PCTC","PCTC","2", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","014","B","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","VOX","VOX","VOX","VOX","VOX","28", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","014","B","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","ECP-PEC","EN COMÚ PODEM-PODEM EN COMÚ","ECP-PEC","Altres","Altres","45", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","014","B","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","Cs","CIUTADANS - PARTIDO DE LA CIUDADANÍA","Cs","Cs","Cs","30", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","014","B","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PP","PARTIT POPULAR/PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","12", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","014","B","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","JXCAT","JUNTS PER CATALUNYA","JXCAT","Altres","Altres","79", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","014","B","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","CUP-G","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-UN NOU CICLE PER GUAN","CUP-G","Altres","Altres","33", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","014","B","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PDeCAT","PARTIT DEMÒCRATA EUROPEU CATALÀ","PDeCAT","Altres","Altres","17", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","014","B","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","88", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","014","B","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","PSC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA (PSC-PSOE)","PSC - CP","PSC","PSC","91", "30","A","Eleccions Autonòmiques","Eleccions Autonòmiques","06","014","B","EIXAMPLE","Eixample","P.POLIESPORTIVA MPAL.COBERTA DE L'EUSEBI MILLAN","RECORTES CERO-GV-M","RECORTES CERO-GRUP VERD-MUNICIPALISTES","RECORTES CERO-GV-M","Altres","Altres","2",