CITA_ELEC,T_ELECCION,DESC_T_ELECCION,DESC_CITA_ELEC,DISTRITO,SECCION,MESA,SECTOR,D_SECTOR,DESC_MESA,OPCION,DESC_OPCION,OPCION_AGRUP,OPCION_5PRIMERS,OPCION_6PRIMERS,VOTOS, "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","9", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","179", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","65", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","76", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","9", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","98", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","54", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","45", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","31", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","104", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","14", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","19", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","50", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","54", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","24", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","9", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","125", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","24", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","59", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","56", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","42", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","134", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","17", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","50", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","32", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","53", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","22", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","117", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","11", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","50", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","48", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","22", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","46", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","6", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","13", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","24", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","30", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","136", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","24", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","132", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","14", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","38", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","29", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","74", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","24", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","181", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","11", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","37", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","75", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","51", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","43", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","47", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","21", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","200", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","13", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","44", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","76", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","57", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","42", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","22", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","193", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","99", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","52", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","61", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","10", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","55", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","46", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","126", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","41", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","48", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","10", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","189", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","14", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","78", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","77", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","59", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","50", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","17", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","127", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","11", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","34", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","86", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","81", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","48", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","41", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","23", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","127", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","58", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","93", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","79", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","140", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","20", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","31", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","68", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","41", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","42", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","72", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","64", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","75", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","57", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","26", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","158", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","6", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","52", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","101", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","79", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","69", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","165", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","29", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","82", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","50", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","22", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","72", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","104", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","178", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","DEPENDENCIES S.MANTENIMENT","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","DEPENDENCIES S.MANTENIMENT","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","46", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","DEPENDENCIES S.MANTENIMENT","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","54", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","DEPENDENCIES S.MANTENIMENT","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","13", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","DEPENDENCIES S.MANTENIMENT","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","139", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","DEPENDENCIES S.MANTENIMENT","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","70", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","DEPENDENCIES S.MANTENIMENT","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","15", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","DEPENDENCIES S.MANTENIMENT","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","97", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","DEPENDENCIES S.MANTENIMENT","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","004","U","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","18", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","004","U","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","26", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","004","U","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","004","U","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","004","U","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","004","U","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","6", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","004","U","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","55", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","004","U","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","133", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","004","U","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","50", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","89", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","25", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","107", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","106", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","10", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","50", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","42", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","112", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","84", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","10", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","125", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","10", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","11", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","73", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","43", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","006","A","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","23", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","006","A","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","31", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","006","A","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","006","A","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","124", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","006","A","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","56", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","006","A","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","10", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","006","A","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","52", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","006","A","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","006","A","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","006","B","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","49", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","006","B","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","30", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","006","B","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","113", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","006","B","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","82", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","006","B","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","006","B","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","54", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","006","B","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","006","B","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","9", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","006","B","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","7", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","007","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","007","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","6", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","007","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","007","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","103", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","007","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","15", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","007","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","26", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","007","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","79", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","007","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","58", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","007","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","44", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","7", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","26", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","64", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","144", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","48", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","75", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","17", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","146", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","91", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","10", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","50", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","54", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","38", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","9", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","009","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","009","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","45", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","009","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","39", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","009","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","22", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","009","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","85", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","009","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","009","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","11", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","009","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","53", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","009","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","41", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","009","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","35", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","009","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","59", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","009","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","70", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","009","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","7", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","009","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","009","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","128", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","009","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","24", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","009","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","44", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","009","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","9", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","010","U","CENTRE","Centre","PARVULARI ANXANETA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","141", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","010","U","CENTRE","Centre","PARVULARI ANXANETA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","86", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","010","U","CENTRE","Centre","PARVULARI ANXANETA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","8", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","010","U","CENTRE","Centre","PARVULARI ANXANETA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","9", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","010","U","CENTRE","Centre","PARVULARI ANXANETA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","92", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","010","U","CENTRE","Centre","PARVULARI ANXANETA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","45", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","010","U","CENTRE","Centre","PARVULARI ANXANETA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","58", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","010","U","CENTRE","Centre","PARVULARI ANXANETA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","010","U","CENTRE","Centre","PARVULARI ANXANETA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","172", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","59", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","26", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","12", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","106", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","56", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","32", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","12", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","58", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","36", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","46", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","100", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","36", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","79", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","68", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","12", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","158", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","158", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","26", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","85", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","001","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","11", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","001","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","37", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","001","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","001","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","83", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","001","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","45", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","001","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","13", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","001","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","76", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","001","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","001","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","001","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","32", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","001","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","28", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","001","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","92", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","001","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","59", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","001","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","001","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","92", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","001","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","001","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","001","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","8", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","002","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","60", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","002","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","144", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","002","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","002","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","002","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","43", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","002","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","002","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","7", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","002","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","39", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","002","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","20", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","002","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","151", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","002","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","67", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","002","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","002","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","60", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","002","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","002","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","11", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","002","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","49", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","002","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","20", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","002","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","003","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","13", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","003","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","52", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","003","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","003","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","102", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","003","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","63", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","003","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","003","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","42", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","003","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","003","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","9", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","003","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","57", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","003","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","15", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","003","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","132", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","003","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","79", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","003","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","003","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","49", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","003","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","003","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","17", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","003","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","7", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","20", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","14", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","91", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","29", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","8", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","50", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","42", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","16", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","143", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","68", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","18", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","30", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","004","C","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","004","C","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","116", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","004","C","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","72", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","004","C","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","004","C","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","42", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","004","C","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","004","C","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","52", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","004","C","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","19", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","004","C","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","15", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","005","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","005","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","32", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","005","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","005","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","122", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","005","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","67", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","005","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","005","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","33", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","005","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","005","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","9", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","005","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","62", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","005","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","7", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","005","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","169", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","005","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","80", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","005","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","005","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","36", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","005","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","005","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","10", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","005","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","11", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","13", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","27", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","131", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","43", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","77", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","15", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","55", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","87", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","177", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","27", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","26", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","007","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","007","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","8", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","007","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","48", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","007","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","7", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","007","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","007","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","007","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","38", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","007","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","89", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","007","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","24", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","007","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","007","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","15", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","007","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","43", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","007","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","12", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","007","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","007","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","43", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","007","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","007","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","64", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","007","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","140", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","008","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","008","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","9", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","008","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","19", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","008","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","008","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","163", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","008","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","13", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","008","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","008","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","42", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","008","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","008","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","186", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","008","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","66", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","008","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","008","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","19", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","008","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","008","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","10", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","008","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","7", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","008","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","40", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","008","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","9", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","69", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","125", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","25", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","39", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","71", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","6", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","33", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","39", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","8", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","76", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","115", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","61", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","009","C","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","57", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","009","C","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","009","C","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","35", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","009","C","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","49", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","009","C","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","6", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","009","C","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","009","C","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","121", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","009","C","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","9", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","009","C","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","63", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL DE JUVENTUT","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","34", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL DE JUVENTUT","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL DE JUVENTUT","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","11", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL DE JUVENTUT","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","171", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL DE JUVENTUT","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","55", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL DE JUVENTUT","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","70", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL DE JUVENTUT","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","62", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL DE JUVENTUT","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL DE JUVENTUT","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","17", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","82", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","8", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","10", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","96", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","66", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","37", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","33", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","16", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","82", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","6", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","40", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","76", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","115", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","45", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","40", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","82", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","13", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","92", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","13", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","26", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","53", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","25", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","11", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","85", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","141", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","35", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","18", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","51", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","9", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","13", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","8", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","46", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","148", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","50", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","72", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","10", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","17", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","66", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","141", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","14", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","7", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","76", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","27", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","62", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","9", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","11", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","61", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","78", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","164", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","014","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","014","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","27", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","014","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","014","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","7", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","014","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","66", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","014","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","11", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","014","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","014","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","133", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","014","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","42", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","014","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","76", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","014","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","014","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","42", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","014","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","014","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","10", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","014","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","49", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","014","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","15", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","014","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","150", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","03","014","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","001","A","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","001","A","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","121", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","001","A","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","53", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","001","A","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","001","A","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","31", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","001","A","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","001","A","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","001","A","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","39", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","001","A","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","55", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","001","B","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","001","B","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","123", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","001","B","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","58", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","001","B","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","15", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","001","B","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","61", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","001","B","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","001","B","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","001","B","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","40", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","001","B","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","33", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","002","A","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","168", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","002","A","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","47", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","002","A","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","002","A","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","19", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","002","A","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","002","A","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","7", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","002","A","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","38", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","002","A","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","6", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","002","A","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","002","B","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","002","B","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","65", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","002","B","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","002","B","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","29", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","002","B","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","002","B","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","8", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","002","B","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","52", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","002","B","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","12", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","002","B","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","194", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","003","U","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","86", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","003","U","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","003","U","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","6", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","003","U","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","96", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","003","U","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","003","U","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","003","U","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","266", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","003","U","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","31", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","003","U","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","16", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","004","A","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","004","A","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","15", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","004","A","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","39", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","004","A","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","11", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","004","A","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","004","A","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","32", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","004","A","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","004","A","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","49", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","004","A","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","133", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","004","B","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","004","B","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","56", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","004","B","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","10", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","004","B","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","004","B","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","004","B","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","004","B","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","80", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","004","B","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","186", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","004","B","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","41", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","004","C","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","004","C","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","17", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","004","C","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","48", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","004","C","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","19", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","004","C","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","004","C","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","34", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","004","C","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","004","C","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","61", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","004","C","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","180", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","190", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","95", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","57", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","15", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","58", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","15", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","68", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","16", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","30", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","11", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","71", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","239", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","144", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","006","A","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","29", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","006","A","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","006","A","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","54", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","006","A","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","7", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","006","A","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","52", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","006","A","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","106", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","006","A","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","14", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","006","A","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","53", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","006","A","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","006","B","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","21", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","006","B","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","61", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","006","B","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","006","B","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","7", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","006","B","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","006","B","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","79", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","006","B","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","006","B","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","60", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","006","B","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","169", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","006","C","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","62", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","006","C","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","006","C","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","57", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","006","C","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","8", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","006","C","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","59", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","006","C","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","30", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","006","C","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","172", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","006","C","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","006","C","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","9", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","125", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","31", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","275", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","50", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","7", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","10", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","53", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","46", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","37", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","27", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","38", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","91", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","152", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","69", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","63", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","18", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","35", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","32", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","001","C","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","20", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","001","C","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","001","C","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","54", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","001","C","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","11", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","001","C","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","27", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","001","C","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","141", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","001","C","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","001","C","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","32", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","001","C","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","68", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","16", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","36", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","160", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","75", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","47", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","11", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","25", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","51", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","9", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","163", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","87", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","40", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","36", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","24", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","36", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","33", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","13", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","137", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","59", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","41", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","9", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","39", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","55", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","144", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","71", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","9", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","004","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","9", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","004","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","24", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","004","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","31", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","004","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","004","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","004","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","004","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","62", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","004","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","107", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","004","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","30", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","004","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","7", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","004","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","57", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","004","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","36", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","004","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","004","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","32", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","004","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","004","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","60", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","004","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","129", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","004","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","56", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","80", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","41", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","37", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","7", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","159", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","006","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","136", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","006","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","39", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","006","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","006","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","006","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","19", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","006","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","006","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","37", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","006","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","27", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","006","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","006","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","28", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","006","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","006","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","006","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","42", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","006","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","26", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","006","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","133", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","006","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","006","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","6", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","006","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","77", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","9", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","28", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","53", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","17", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","84", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","129", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","8", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","34", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","32", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","149", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","78", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","20", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","008","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","95", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","008","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","56", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","008","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","008","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","22", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","008","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","008","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","008","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","38", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","008","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","14", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","008","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","6", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","008","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","42", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","008","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","52", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","008","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","131", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","008","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","008","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","10", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","008","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","23", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","008","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","008","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","008","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","25", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","221", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","9", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","85", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","31", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","33", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","79", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","010","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL JOVES CERDANYOLA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","010","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL JOVES CERDANYOLA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","6", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","010","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL JOVES CERDANYOLA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","49", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","010","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL JOVES CERDANYOLA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","010","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL JOVES CERDANYOLA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","010","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL JOVES CERDANYOLA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","010","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL JOVES CERDANYOLA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","47", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","010","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL JOVES CERDANYOLA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","95", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","010","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL JOVES CERDANYOLA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","31", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","011","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","129", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","011","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","68", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","011","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","011","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","34", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","011","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","011","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","011","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","67", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","011","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","20", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","011","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","011","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","62", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","011","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","011","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","39", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","011","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","011","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","011","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","80", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","011","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","42", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","011","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","171", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","011","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","012","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","012","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","26", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","012","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","012","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","77", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","012","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","53", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","012","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","7", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","012","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","012","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","141", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","012","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","29", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","012","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","80", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","012","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","012","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","33", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","012","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","012","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","75", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","012","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","33", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","012","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","7", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","012","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","137", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","012","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","132", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","47", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","9", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","39", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","20", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","30", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","145", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","64", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","28", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","51", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","34", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","8", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","013","C","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","013","C","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","30", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","013","C","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","013","C","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","39", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","013","C","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","013","C","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","8", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","013","C","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","63", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","013","C","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","141", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","013","C","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","38", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","014","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","6", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","014","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","18", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","014","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","58", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","014","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","014","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","30", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","014","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","014","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","61", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","014","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","014","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","141", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","13", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","58", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","58", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","7", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","86", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","200", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","60", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","016","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","016","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","7", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","016","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","016","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","18", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","016","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","016","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","56", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","016","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","118", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","016","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","35", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","016","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","39", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","016","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","56", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","016","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","016","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","31", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","016","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","016","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","26", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","016","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","016","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","016","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","107", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","016","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","25", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","57", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","42", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","70", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","39", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","11", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","174", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","018","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL GENT GRAN CERDANYOLA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","18", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","018","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL GENT GRAN CERDANYOLA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","39", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","018","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL GENT GRAN CERDANYOLA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","018","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL GENT GRAN CERDANYOLA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","24", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","018","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL GENT GRAN CERDANYOLA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","6", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","018","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL GENT GRAN CERDANYOLA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","37", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","018","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL GENT GRAN CERDANYOLA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","84", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","018","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL GENT GRAN CERDANYOLA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","018","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL GENT GRAN CERDANYOLA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","13", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","49", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","65", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","43", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","168", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","61", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","11", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","020","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","33", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","020","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","020","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","33", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","020","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","24", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","020","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","38", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","020","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","7", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","020","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","125", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","020","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","020","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","14", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","020","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","020","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","48", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","020","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","020","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","44", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","020","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","36", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","020","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","10", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","020","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","45", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","020","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","140", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","020","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","37", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","48", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","19", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","145", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","31", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","114", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","54", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","39", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","139", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","72", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","13", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","107", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","11", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","76", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","85", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","160", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","80", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","155", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","8", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","12", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","65", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","45", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","6", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","14", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","9", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","78", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","114", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","127", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","9", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","46", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","53", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","73", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","45", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","23", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","131", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","49", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","63", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","41", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","23", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","140", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","66", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","68", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","41", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","56", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","36", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","11", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","121", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","13", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","48", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","70", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","63", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","30", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","133", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","11", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","17", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","33", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","56", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","180", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","91", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","73", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","25", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","65", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","30", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","177", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","88", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","65", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","27", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","6", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","54", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","44", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","114", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","62", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","14", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","148", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","9", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","44", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","56", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","111", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","63", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","136", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","8", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","11", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","78", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","140", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","25", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","14", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","66", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","43", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","30", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","34", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","15", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","11", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","59", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","15", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","88", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","201", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","168", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","65", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","8", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","20", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","38", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","56", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","73", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","77", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","143", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","91", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","30", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","64", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","28", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","009","A","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","10", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","009","A","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","009","A","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","22", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","009","A","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","009","A","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","36", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","009","A","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","20", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","009","A","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","009","A","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","81", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","009","A","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","009","B","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","009","B","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","009","B","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","27", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","009","B","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","009","B","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","47", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","009","B","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","76", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","009","B","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","17", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","009","B","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","32", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","009","B","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","144", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","29", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","49", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","16", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","65", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","12", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","55", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","22", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","46", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","141", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","74", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","7", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","70", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","16", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","010","C","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","56", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","010","C","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","23", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","010","C","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","165", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","010","C","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","66", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","010","C","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","010","C","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","52", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","010","C","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","010","C","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","14", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","010","C","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","6", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","011","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","46", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","011","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","16", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","011","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","6", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","011","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","92", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","011","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","51", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","011","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","011","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","53", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","011","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","119", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","011","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","011","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","123", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","011","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","65", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","011","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","86", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","011","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","9", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","011","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","011","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","53", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","011","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","30", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","011","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","11", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","011","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","011","C","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","8", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","011","C","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","10", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","011","C","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","135", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","011","C","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","14", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","011","C","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","73", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","011","C","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","124", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","011","C","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","011","C","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","57", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","011","C","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","66", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","116", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","52", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","9", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","7", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","31", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","49", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","13", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","136", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","54", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","5", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","39", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","60", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","6", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","012","C","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","37", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","012","C","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","012","C","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","13", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","012","C","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","35", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","012","C","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","132", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","012","C","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","25", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","012","C","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","2", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","012","C","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","52", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","012","C","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","(ERC - AM)","ESQUERRA REPUBLICANA - ACORD MUNICIPAL","ERC - MES - AM","(ERC - AM)","(ERC - AM)","55", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","(ICV-EA-EPM)","INICIATIVA PER C ATALUNYA-VERDS-ESQ ALT-ENTESA","ICV-EUiA-E","(ICV-EA-EPM)","(ICV-EA-EPM)","52", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARÓ (AVDM)","AVDM","Altres","Altres","15", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","12", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","PP","PARTIDO POPULAR","PP","PP","PP","70", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","PSC (PSC-PSOE) - PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA - PROGRES MPL","PSC - CP","PSC (PSC-PSOE) - PM","PSC (PSC-PSOE) - PM","144", "1","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2003","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","CIU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CIU","CIU","140", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","12", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","251", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","90", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","212", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","30", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","38", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","36", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","134", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","19", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","63", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","28", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","24", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","27", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","61", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","28", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","36", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","157", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","9", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","23", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","5", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","36", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","48", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","28", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","160", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","46", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","151", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","29", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","39", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","34", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","13", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","168", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","16", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","36", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","50", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","6", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","191", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","14", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","9", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","53", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","30", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","33", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","29", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","28", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","64", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","20", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","5", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","206", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","14", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","24", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","33", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","42", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","223", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","6", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","81", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","34", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","5", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","43", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","84", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","40", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","47", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","215", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","92", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","5", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","36", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","43", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","219", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","28", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","219", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","36", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","5", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","92", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","43", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","28", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","24", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","5", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","79", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","29", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","156", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","31", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","176", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","25", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","79", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","36", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","41", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","9", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","26", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","34", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","69", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","29", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","184", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","5", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","24", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","187", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","27", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","62", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","39", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","40", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","10", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","182", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","87", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","52", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","31", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","12", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","29", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","65", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","117", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","24", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","8", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","191", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","DEPENDENCIES S.MANTENIMENT","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","DEPENDENCIES S.MANTENIMENT","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","10", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","DEPENDENCIES S.MANTENIMENT","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","61", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","DEPENDENCIES S.MANTENIMENT","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","102", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","DEPENDENCIES S.MANTENIMENT","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","DEPENDENCIES S.MANTENIMENT","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","32", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","DEPENDENCIES S.MANTENIMENT","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","DEPENDENCIES S.MANTENIMENT","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","71", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","DEPENDENCIES S.MANTENIMENT","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","004","U","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","004","U","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","9", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","004","U","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","52", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","004","U","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","226", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","004","U","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","004","U","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","25", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","004","U","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","004","U","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","55", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","004","U","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","17", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","137", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","48", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","6", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","120", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","67", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","17", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","44", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","14", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","162", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","117", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","30", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","63", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","006","A","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","006","A","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","13", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","006","A","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","006","A","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","66", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","006","A","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","006","A","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","33", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","006","A","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","5", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","006","A","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","182", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","006","A","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","38", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","006","B","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","16", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","006","B","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","006","B","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","56", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","006","B","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","006","B","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","006","B","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","10", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","006","B","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","200", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","006","B","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","65", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","006","B","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","40", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","007","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","007","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","007","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","35", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","007","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","29", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","007","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","96", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","007","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","6", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","007","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","16", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","007","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","007","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","78", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","22", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","41", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","75", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","29", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","184", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","38", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","102", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","51", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","37", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","169", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","009","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","9", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","009","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","48", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","009","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","71", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","009","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","124", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","009","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","266", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","009","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","57", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","009","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","009","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","009","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","010","U","CENTRE","Centre","PARVULARI ANXANETA","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","46", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","010","U","CENTRE","Centre","PARVULARI ANXANETA","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","010","U","CENTRE","Centre","PARVULARI ANXANETA","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","121", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","010","U","CENTRE","Centre","PARVULARI ANXANETA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","61", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","010","U","CENTRE","Centre","PARVULARI ANXANETA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","50", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","010","U","CENTRE","Centre","PARVULARI ANXANETA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","12", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","010","U","CENTRE","Centre","PARVULARI ANXANETA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","010","U","CENTRE","Centre","PARVULARI ANXANETA","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","010","U","CENTRE","Centre","PARVULARI ANXANETA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","216", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","125", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","32", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","55", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","34", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","28", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","30", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","33", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","45", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","27", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","127", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","31", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","187", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","76", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","12", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","28", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","203", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","001","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","69", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","001","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","001","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","16", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","001","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","7", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","001","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","001","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","46", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","001","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","7", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","001","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","001","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","132", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","001","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","001","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","115", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","001","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","001","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","12", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","001","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","6", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","001","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","151", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","001","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","46", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","001","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","21", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","001","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","002","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","002","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","45", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","002","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","002","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","22", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","002","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","12", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","002","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","204", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","002","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","59", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","002","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","12", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","002","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","002","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","52", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","002","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","002","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","37", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","002","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","15", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","002","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","002","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","70", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","002","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","11", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","002","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","9", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","002","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","241", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","003","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","46", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","003","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","003","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","33", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","003","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","10", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","003","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","003","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","68", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","003","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","6", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","003","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","003","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","151", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","003","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","003","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","64", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","003","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","003","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","29", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","003","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","11", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","003","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","199", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","003","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","66", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","003","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","7", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","003","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","18", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","11", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","37", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","5", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","22", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","136", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","34", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","16", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","200", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","61", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","6", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","24", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","004","C","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","42", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","004","C","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","169", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","004","C","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","24", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","004","C","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","11", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","004","C","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","004","C","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","39", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","004","C","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","004","C","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","11", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","004","C","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","005","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","005","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","005","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","32", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","005","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","27", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","005","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","005","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","199", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","005","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","30", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","005","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","005","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","005","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","005","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","005","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","244", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","005","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","56", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","005","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","005","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","005","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","36", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","005","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","32", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","005","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","5", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","33", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","12", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","73", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","32", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","6", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","33", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","27", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","109", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","47", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","006","C","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","109", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","006","C","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","006","C","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","22", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","006","C","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","006","C","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","33", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","006","C","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","006","C","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","45", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","006","C","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","006","C","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","11", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","007","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","007","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","5", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","007","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","007","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","32", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","007","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","5", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","007","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","21", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","007","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","13", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","007","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","133", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","007","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","37", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","007","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","11", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","007","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","007","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","47", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","007","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","007","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","007","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","19", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","007","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","188", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","007","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","56", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","007","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","21", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","008","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","13", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","008","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","7", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","008","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","201", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","008","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","26", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","008","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","008","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","008","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","008","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","9", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","008","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","008","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","008","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","26", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","008","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","6", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","008","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","219", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","008","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","39", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","008","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","5", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","008","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","008","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","22", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","008","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","6", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","80", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","21", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","68", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","216", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","9", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","45", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","11", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","94", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","212", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","12", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","6", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","25", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","76", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","30", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL DE JUVENTUD","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","209", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL DE JUVENTUD","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL DE JUVENTUD","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","28", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL DE JUVENTUD","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL DE JUVENTUD","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","66", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL DE JUVENTUD","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","76", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL DE JUVENTUD","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","20", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL DE JUVENTUD","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","10", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL DE JUVENTUD","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","53", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","133", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","38", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","20", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","106", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","9", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","39", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","148", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","71", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","18", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","9", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","107", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","115", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","228", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","24", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","114", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","23", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","83", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","40", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","19", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","216", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","55", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","11", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","11", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","18", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","98", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","6", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","71", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","67", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","13", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","241", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLERET","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","19", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","014","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","014","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","014","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","12", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","014","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","97", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","014","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","308", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","014","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","19", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","014","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","57", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","014","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","03","014","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","68", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","001","A","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","001","A","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","001","A","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","19", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","001","A","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","45", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","001","A","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","84", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","001","A","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","7", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","001","A","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","21", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","001","A","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","001","A","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","138", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","001","B","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","001","B","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","83", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","001","B","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","001","B","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","001","B","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","26", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","001","B","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","40", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","001","B","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","150", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","001","B","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","001","B","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","18", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","002","A","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","002","A","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","002","A","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","002","A","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","25", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","002","A","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","002","A","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","26", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","002","A","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","8", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","002","A","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","195", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","002","A","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","37", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","002","B","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","002","B","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","002","B","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","20", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","002","B","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","002","B","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","002","B","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","8", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","002","B","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","253", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","002","B","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","57", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","002","B","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","27", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","003","U","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","003","U","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","003","U","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","66", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","003","U","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","323", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","003","U","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","003","U","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","53", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","003","U","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","003","U","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","35", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","003","U","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","11", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","004","A","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","004","A","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","004","A","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","004","A","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","65", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","004","A","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","45", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","004","A","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","16", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","004","A","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","33", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","004","A","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","004","A","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","386", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","11", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","110", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","57", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","39", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","76", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","377", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","006","A","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","34", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","006","A","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","5", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","006","A","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","169", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","006","A","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","35", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","006","A","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","006","A","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","006","A","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","006","A","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","48", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","006","A","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","6", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","006","B","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","006","B","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","48", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","006","B","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","006","B","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","222", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","006","B","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","57", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","006","B","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","9", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","006","B","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","9", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","006","B","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","59", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","006","B","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","81", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","25", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","9", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","41", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","358", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","73", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","37", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","11", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","203", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","49", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","5", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","53", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","38", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","8", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","222", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","50", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","11", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","44", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","5", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","12", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","33", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","46", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","238", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","43", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","39", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","14", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","209", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","58", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","8", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","23", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","18", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","50", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","185", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","8", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","68", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","30", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","22", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","9", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","245", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","7", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","004","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","64", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","004","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","004","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","5", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","004","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","93", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","004","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","004","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","357", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","004","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","25", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","004","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","49", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","004","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","11", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","69", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","258", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","20", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","29", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","33", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","006","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","19", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","006","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","006","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","26", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","006","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","5", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","006","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","006","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","44", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","006","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","006","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","006","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","180", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","006","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","006","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","29", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","006","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","006","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","22", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","006","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","20", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","006","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","194", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","006","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","63", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","006","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","006","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","20", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","27", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","11", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","194", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","61", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","5", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","19", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","200", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","6", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","29", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","44", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","008","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","28", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","008","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","008","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","25", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","008","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","341", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","008","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","18", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","008","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","008","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","8", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","008","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","91", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","008","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","73", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","10", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","10", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","15", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","26", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","35", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","327", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","010","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL JOVES CERDANYOLA","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","16", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","010","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL JOVES CERDANYOLA","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","6", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","010","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL JOVES CERDANYOLA","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","180", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","010","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL JOVES CERDANYOLA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","41", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","010","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL JOVES CERDANYOLA","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","010","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL JOVES CERDANYOLA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","010","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL JOVES CERDANYOLA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","010","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL JOVES CERDANYOLA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","24", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","010","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL JOVES CERDANYOLA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","011","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","011","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","24", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","011","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","19", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","011","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","235", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","011","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","71", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","011","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","011","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","011","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","20", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","011","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","011","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","011","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","011","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","8", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","011","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","50", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","011","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","284", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","011","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","13", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","011","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","41", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","011","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","011","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","28", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","012","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","218", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","012","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","36", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","012","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","012","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","012","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","31", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","012","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","9", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","012","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","19", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","012","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","012","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","012","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","33", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","012","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","012","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","19", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","012","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","15", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","012","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","213", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","012","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","44", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","012","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","012","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","012","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","17", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","11", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","11", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","206", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","49", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","15", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","23", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","246", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","56", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","013","C","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","013","C","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","28", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","013","C","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","013","C","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","62", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","013","C","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","27", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","013","C","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","8", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","013","C","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","013","C","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","013","C","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","201", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","014","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","014","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","014","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","31", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","014","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","216", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","014","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","19", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","014","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","15", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","014","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","014","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","41", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","014","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","66", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","39", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","13", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","269", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","64", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","016","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","157", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","016","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","016","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","15", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","016","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","016","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","38", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","016","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","9", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","016","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","36", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","016","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","016","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","016","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","31", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","016","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","016","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","143", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","016","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","12", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","016","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","016","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","31", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","016","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","016","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","5", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","016","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","22", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","29", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","30", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","8", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","243", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","56", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","8", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","018","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL GENT GRAN CERDANYOLA","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","12", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","018","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL GENT GRAN CERDANYOLA","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","10", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","018","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL GENT GRAN CERDANYOLA","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","154", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","018","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL GENT GRAN CERDANYOLA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","33", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","018","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL GENT GRAN CERDANYOLA","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","018","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL GENT GRAN CERDANYOLA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","018","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL GENT GRAN CERDANYOLA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","018","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL GENT GRAN CERDANYOLA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","29", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","018","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL GENT GRAN CERDANYOLA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","31", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","21", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","227", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","66", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","5", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","50", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","020","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","31", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","020","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","020","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","15", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","020","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","18", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","020","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","020","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","31", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","020","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","020","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","020","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","152", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","020","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","020","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","020","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","51", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","020","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","15", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","020","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","13", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","020","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","189", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","020","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","51", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","020","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","7", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","020","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","81", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","195", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","20", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","37", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","9", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","60", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","24", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","128", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","25", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","6", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","163", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","158", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","65", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","20", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","46", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","13", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","195", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","158", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","30", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","96", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","67", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","27", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","6", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","290", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","48", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","12", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","147", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","57", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","43", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","19", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRE","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","156", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","11", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRE","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","32", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRE","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","35", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRE","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","79", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRE","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRE","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRE","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","29", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRE","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","7", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRE","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","165", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","11", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRE","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","24", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRE","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","45", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRE","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","74", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRE","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRE","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","28", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","30", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","9", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","234", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","79", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","100", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","10", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","45", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","11", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","242", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","86", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","8", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","103", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","39", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","7", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","113", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","53", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","9", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","159", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","20", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","26", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","7", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","129", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","50", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","20", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","15", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","156", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","18", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","202", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","13", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","82", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","65", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","87", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","28", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","8", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","240", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","77", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","7", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","25", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","12", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","198", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","59", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","85", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","8", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","25", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","12", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","194", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","46", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","25", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","119", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","009","A","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","26", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","009","A","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","7", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","009","A","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","105", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","009","A","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","26", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","009","A","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","009","A","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","009","A","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","009","A","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","40", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","009","A","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","009","B","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","4", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","009","B","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","26", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","009","B","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","10", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","009","B","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","102", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","009","B","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","44", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","009","B","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","5", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","009","B","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","009","B","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","52", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","009","B","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","77", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","39", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","11", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","168", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","17", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","10", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","53", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","62", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","39", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","11", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","163", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","57", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","14", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","010","C","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","010","C","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","13", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","010","C","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","59", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","010","C","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","203", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","010","C","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","6", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","010","C","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","38", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","010","C","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","010","C","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","60", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","010","C","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","011","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","011","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","14", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","011","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","22", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","011","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","100", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","011","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","45", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","011","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","24", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","011","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","5", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","011","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","119", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","011","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","011","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","117", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","011","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","51", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","011","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","23", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","011","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","011","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","15", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","011","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","011","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","011","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","011","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","73", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","011","C","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","5", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","011","C","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","142", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","011","C","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","48", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","011","C","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","30", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","011","C","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","011","C","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","128", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","011","C","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","011","C","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","38", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","011","C","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","11", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","145", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","35", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","5", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","6", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","33", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","10", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","35", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","42", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","46", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","14", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","204", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","31", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","6", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","012","C","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","166", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","012","C","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","012","C","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","012","C","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","12", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","012","C","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","40", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","012","C","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","7", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","012","C","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","23", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","012","C","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","012","C","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","47", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","EUiA","ESQUERRA UNIDA I ALTERNATIVA","ICV-EUiA-E","EUiA","EUiA","11", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","166", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","INDEP","PARTIT PER LA INDEPENDÈNCIA","INDEP","Altres","Altres","1", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","PSC(PSC-PSOE)PMC","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÉS MPAL.","PSC - CP","PSC(PSC-PSOE)PMC","PSC(PSC-PSOE)PMC","185", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","30", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","55", "3","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1999","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","IC-V-(EPM)","INICIATIVA PER CATALUNYA-VERDS-ENTESA PROGÉS MPAL.","ICV-EUiA-E","IC-V-(EPM)","IC-V-(EPM)","32", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","53", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","42", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","73", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","40", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","288", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","33", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","190", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","39", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","34", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","40", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","26", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","190", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","28", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","35", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","46", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","33", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","55", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","6", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","37", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","32", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","194", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","27", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","68", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","30", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","47", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","206", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","53", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","17", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","38", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","215", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","20", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","37", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","18", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","46", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","215", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","34", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","37", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","41", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","7", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","20", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","47", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","226", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","44", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","73", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","6", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","34", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","52", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","269", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DE TEATRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","5", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","49", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","52", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","289", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","62", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","32", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","31", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","57", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","5", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","22", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","54", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","188", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","6", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","29", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","69", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","254", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","57", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","61", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","24", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","58", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","206", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","42", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","34", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","5", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","35", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","64", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","230", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","57", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","36", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","43", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","51", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","59", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","35", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","232", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","36", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","40", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","43", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","222", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","23", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","54", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","40", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","253", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","62", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","10", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","32", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","58", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","42", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","111", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","29", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","237", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","DEPENDENCIES S.MANTENIMENT","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","44", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","DEPENDENCIES S.MANTENIMENT","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","DEPENDENCIES S.MANTENIMENT","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","131", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","DEPENDENCIES S.MANTENIMENT","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","107", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","DEPENDENCIES S.MANTENIMENT","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","16", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","DEPENDENCIES S.MANTENIMENT","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","DEPENDENCIES S.MANTENIMENT","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","66", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","DEPENDENCIES S.MANTENIMENT","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","004","U","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","49", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","004","U","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","229", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","004","U","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","102", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","004","U","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","6", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","004","U","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","004","U","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","004","U","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","74", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","004","U","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","5", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","95", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","57", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","6", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","100", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","40", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","181", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","96", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","143", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","71", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","8", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","36", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","165", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","006","A","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","60", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","006","A","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","006","A","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","32", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","006","A","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","173", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","006","A","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","110", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","006","A","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","24", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","006","A","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","006","A","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","006","B","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","116", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","006","B","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","188", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","006","B","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","56", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","006","B","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","8", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","006","B","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","70", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","006","B","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","006","B","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","006","B","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","17", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","007","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","6", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","007","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","15", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","007","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","69", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","007","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","166", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","007","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","36", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","007","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","007","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","43", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","007","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","28", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","230", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","55", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","79", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","24", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","6", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","12", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","57", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","40", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","221", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","85", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","39", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","009","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","9", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","009","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","49", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","009","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","62", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","009","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","102", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","009","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","009","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","328", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","009","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","54", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","009","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","12", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","010","U","CENTRE","Centre","PARVULARI ANXANETA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","010","U","CENTRE","Centre","PARVULARI ANXANETA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","81", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","010","U","CENTRE","Centre","PARVULARI ANXANETA","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","6", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","010","U","CENTRE","Centre","PARVULARI ANXANETA","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","52", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","010","U","CENTRE","Centre","PARVULARI ANXANETA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","13", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","010","U","CENTRE","Centre","PARVULARI ANXANETA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","44", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","010","U","CENTRE","Centre","PARVULARI ANXANETA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","344", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","010","U","CENTRE","Centre","PARVULARI ANXANETA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","90", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","35", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","37", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","47", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","190", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","29", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","38", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","25", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","52", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","172", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","49", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","99", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","10", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","42", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","263", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","181", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","34", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","001","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","001","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","62", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","001","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","001","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","32", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","001","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","127", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","001","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","116", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","001","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","15", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","001","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","001","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","001","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","31", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","001","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","157", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","001","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","139", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","001","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","43", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","001","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","8", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","001","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","71", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","001","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","002","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","002","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","8", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","002","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","67", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","002","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","002","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","64", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","002","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","16", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","002","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","63", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","002","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","197", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","002","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","77", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","002","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","002","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","232", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","002","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","72", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","002","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","002","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","82", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","002","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","12", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","002","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","003","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","10", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","003","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","139", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","003","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","003","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","57", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","003","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","78", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","003","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","003","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","64", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","003","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","003","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","59", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","003","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","194", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","003","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","003","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","99", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","003","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","17", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","003","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","003","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","72", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","003","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA "CAN NOE"","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","6", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","34", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","54", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","136", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","44", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","9", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","57", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","215", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","43", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","10", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","56", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","004","C","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","004","C","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","6", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","004","C","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","65", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","004","C","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","004","C","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","46", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","004","C","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","6", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","004","C","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","61", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","004","C","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","199", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","005","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","005","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","005","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","005","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","79", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","005","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","005","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","59", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","005","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","227", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","005","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","61", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","005","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","005","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","005","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","61", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","005","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","005","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","42", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","005","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","199", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","005","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","54", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","005","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","39", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","114", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","40", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","7", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","28", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","52", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","183", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","63", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","8", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","36", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","006","C","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","54", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","006","C","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","143", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","006","C","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","48", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","006","C","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","42", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","006","C","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","7", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","006","C","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","006","C","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","10", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","006","C","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","007","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","42", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","007","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","130", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","007","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","56", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","007","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","9", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","007","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","007","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","007","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","49", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","007","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","6", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","007","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","5", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","007","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","50", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","007","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","188", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","007","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","65", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","007","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","18", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","007","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","007","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","77", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","007","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","008","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","008","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","008","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","5", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","008","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","32", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","008","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","208", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","008","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","31", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","008","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","008","A","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","19", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","008","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","008","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","008","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","6", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","008","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","28", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","008","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","240", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","008","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","41", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","008","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","008","B","MOLINS","Molins / Torner","IES THOS I CODINA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","54", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","62", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","71", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","180", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","127", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","20", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","137", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","94", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","6", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","69", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","190", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","24", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL DE JUVENTUD","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL DE JUVENTUD","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","30", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL DE JUVENTUD","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","269", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL DE JUVENTUD","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL DE JUVENTUD","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","87", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL DE JUVENTUD","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","29", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL DE JUVENTUD","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","7", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL DE JUVENTUD","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","49", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","5", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","38", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","75", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","91", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","142", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","22", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","88", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","51", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","128", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","129", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","55", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","39", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","24", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","6", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","144", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","36", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","316", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","001","A","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","34", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","001","A","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","001","A","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","001","A","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","56", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","001","A","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","001","A","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","38", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","001","A","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","113", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","001","A","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","97", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","001","B","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","120", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","001","B","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","34", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","001","B","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","001","B","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","001","B","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","53", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","001","B","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","120", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","001","B","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","44", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","001","B","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","002","A","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","002","A","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","002","A","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","48", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","002","A","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","5", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","002","A","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","36", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","002","A","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","229", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","002","A","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","23", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","002","A","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","002","B","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","7", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","002","B","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","002","B","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","55", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","002","B","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","44", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","002","B","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","300", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","002","B","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","24", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","002","B","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","002","B","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","003","U","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","003","U","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","003","U","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","003","U","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","48", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","003","U","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","328", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","003","U","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","76", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","003","U","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","8", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","003","U","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","74", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","004","A","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","6", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","004","A","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","41", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","004","A","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","004","A","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","004","A","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","9", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","004","A","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","38", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","004","A","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","365", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","004","A","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","62", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","95", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","15", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","122", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","265", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","105", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","006","A","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","33", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","006","A","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","5", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","006","A","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","39", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","006","A","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","155", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","006","A","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","81", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","006","A","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","9", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","006","A","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","006","A","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","006","B","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","53", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","006","B","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","224", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","006","B","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","87", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","006","B","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","15", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","006","B","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","006","B","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","006","B","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","47", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","006","B","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","5", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","17", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","49", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","303", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","73", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","9", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","96", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","112", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","272", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","58", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","90", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","11", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","10", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","10", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","63", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","6", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","42", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","214", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","76", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","62", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","14", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","68", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","198", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","71", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","12", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","92", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","10", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","68", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","263", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","90", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","19", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","9", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","130", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","13", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","72", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","294", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","127", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","004","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","004","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","16", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","004","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","95", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","004","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","004","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","104", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","004","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","18", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","004","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","97", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","004","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","298", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","18", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","62", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","68", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","7", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","72", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","247", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","006","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","187", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","006","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","51", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","006","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","7", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","006","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","006","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","43", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","006","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","5", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","006","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","51", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","006","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","5", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","006","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","006","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","48", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","006","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","006","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","71", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","006","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","184", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","006","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","006","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","006","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","49", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","9", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","38", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","179", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","37", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","70", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","5", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","34", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","183", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","50", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","45", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","008","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","75", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","008","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","6", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","008","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","346", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","008","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","57", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","008","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","9", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","008","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","008","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","59", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","008","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","49", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","334", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","69", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","19", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","102", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","010","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL JOVES CERDANYOLA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","010","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL JOVES CERDANYOLA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","010","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL JOVES CERDANYOLA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","010","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL JOVES CERDANYOLA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","52", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","010","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL JOVES CERDANYOLA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","182", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","010","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL JOVES CERDANYOLA","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","36", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","010","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL JOVES CERDANYOLA","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","7", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","010","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL JOVES CERDANYOLA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","37", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","011","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","80", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","011","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","282", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","011","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","32", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","011","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","011","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","011","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","5", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","011","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","61", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","011","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","7", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","011","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","13", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","011","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","73", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","011","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","322", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","011","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","48", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","011","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","011","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","011","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","47", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","011","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C CIVIC CERDANYOLA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","012","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","012","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","48", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","012","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","7", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","012","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","42", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","012","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","012","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","012","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","190", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","012","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","44", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","012","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","53", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","012","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","202", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","012","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","34", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","012","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","6", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","012","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","012","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","10", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","012","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","50", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","012","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","57", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","5", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","27", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","193", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","34", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","67", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","5", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","63", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","252", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","34", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","6", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","013","C","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","63", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","013","C","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","225", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","013","C","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","40", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","013","C","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","013","C","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","013","C","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","5", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","013","C","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","66", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","013","C","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","014","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","014","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","014","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","014","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","42", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","014","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","237", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","014","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","74", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","014","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","014","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","56", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","270", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","84", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","9", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","82", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","13", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","85", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","016","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","016","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","016","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","47", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","016","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","7", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","016","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","36", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","016","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","145", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","016","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","42", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","016","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","13", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","016","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","016","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","46", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","016","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","016","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","36", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","016","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","164", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","016","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","42", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","016","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","6", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","016","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP TOMAS VIÑAS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","51", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","8", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","76", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","11", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","62", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","256", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","018","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL GENT GRAN CERDANYOLA","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","10", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","018","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL GENT GRAN CERDANYOLA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","018","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL GENT GRAN CERDANYOLA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","51", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","018","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL GENT GRAN CERDANYOLA","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","24", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","018","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL GENT GRAN CERDANYOLA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","163", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","018","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL GENT GRAN CERDANYOLA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","51", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","018","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL GENT GRAN CERDANYOLA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","8", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","018","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL GENT GRAN CERDANYOLA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","83", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","80", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","208", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","21", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","5", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","64", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","020","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","32", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","020","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","165", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","020","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","48", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","020","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","15", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","020","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","020","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","020","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","50", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","020","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","020","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","6", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","020","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","41", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","020","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","207", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","020","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","70", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","020","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","8", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","020","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","020","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","56", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","05","020","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","E UNIVERSITARIA POLITECNICA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","11", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","35", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","75", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","42", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","96", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","228", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","37", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","96", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","8", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","70", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","110", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","211", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","197", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","74", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","37", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","85", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","33", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","49", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","352", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","41", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","24", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","70", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","120", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRE","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","41", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRE","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","34", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRE","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","5", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRE","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","24", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRE","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","50", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRE","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","178", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRE","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","36", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRE","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","39", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRE","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRE","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","34", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRE","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","57", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRE","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","216", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","10", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","54", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","193", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","148", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","16", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","87", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","96", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","11", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","82", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","192", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","131", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","13", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","45", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","69", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","8", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","36", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","104", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","181", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","41", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","65", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","5", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","34", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","116", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","207", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","15", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","80", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","38", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","159", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","106", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","22", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","11", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","78", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","8", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","40", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","215", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","125", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","15", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","110", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","187", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","44", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","7", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","62", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","5", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","23", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","114", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","167", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","62", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","81", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","009","A","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","009","A","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","009","A","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","28", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","009","A","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","5", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","009","A","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","44", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","009","A","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","107", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","009","A","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","58", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","009","A","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","009","B","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","5", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","009","B","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","52", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","009","B","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","102", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","009","B","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","80", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","009","B","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","9", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","009","B","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","50", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","009","B","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","009","B","PLABOET","Pla d'en Boet","PARVULARI TORRE LLAUDER","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","57", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","22", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","98", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","148", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","68", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","5", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","13", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","72", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","52", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","5", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","51", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","148", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","010","C","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","010","C","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","22", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","010","C","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","91", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","010","C","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","39", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","010","C","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","8", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","010","C","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","53", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","010","C","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","162", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","010","C","PLABOET","Pla d'en Boet","CEIP TORRE LLAUDER","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","011","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","57", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","011","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","9", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","011","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","100", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","011","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","151", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","011","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","28", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","011","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","011","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","29", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","011","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","011","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","127", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","011","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","011","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","32", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","011","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","011","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","53", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","011","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","101", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","011","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","22", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","011","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","011","C","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","127", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","011","C","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","011","C","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","12", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","011","C","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","58", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","011","C","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","54", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","011","C","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","35", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","011","C","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","164", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","011","C","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","64", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","0", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","38", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","144", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","47", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","15", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","96", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","169", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","48", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","6", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","50", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","012","C","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","66", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","012","C","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","148", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","012","C","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","59", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","012","C","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","8", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","012","C","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","54", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","012","C","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","012","C","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","012","C","PLABOET","Pla d'en Boet","IES PLA D'EN BOET","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","8", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","9", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","ERC","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA","ERC - MES - AM","ERC","ERC","36", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","CiU","CONVERGÈNCIA I UNIÓ","PDeCAT","CiU","CiU","295", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","IC-EV","INICIATIVA PER CATALUNYA-ELS VERDS","ICV-EUiA-E","IC-EV","IC-EV","56", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","AEC-EVE","ALTERNATIVA ECOLOGISTA DE CATALUNYA","EV-CVE","Altres","Altres","5", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","PP","PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","57", "5","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 1995","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","PSC-PSOE","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA","PSC - CP","PSC-PSOE","PSC-PSOE","135", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","20", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","35", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","42", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","64", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","160", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","45", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","46", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","13", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","14", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","98", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","24", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","52", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","11", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","26", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","12", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","18", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","32", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","48", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","11", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","20", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","107", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","15", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","28", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","122", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","27", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","47", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","23", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","37", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","38", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","90", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","24", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","49", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","28", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","20", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","15", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","34", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","50", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","21", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","36", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","004","A","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","106", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","10", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","38", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","13", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","51", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","30", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","117", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","26", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","004","B","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","15", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","24", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","135", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","30", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","62", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","18", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","47", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","27", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","135", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","20", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","36", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","48", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","21", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","43", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","56", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","41", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","170", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","26", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","18", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","14", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","44", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","23", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","104", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","16", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","63", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","14", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","27", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","21", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","35", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","39", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","61", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","17", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","45", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","COL.LEGI MARE DE DEU LOURDES","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","160", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","24", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","119", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","33", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","80", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","34", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","10", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","21", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","26", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","141", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","27", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","76", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","28", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","54", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","10", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","21", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","35", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","26", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","46", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","107", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","19", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","41", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","12", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","11", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","44", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","137", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","38", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","84", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","32", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","48", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","24", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","14", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","48", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","54", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","104", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","27", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","52", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","126", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","12", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","29", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","22", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","110", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","31", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","122", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","45", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANXANETA","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","DEPENDENCIES S. MANTENIMENT","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","25", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","DEPENDENCIES S. MANTENIMENT","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","DEPENDENCIES S. MANTENIMENT","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","66", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","DEPENDENCIES S. MANTENIMENT","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","70", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","DEPENDENCIES S. MANTENIMENT","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","DEPENDENCIES S. MANTENIMENT","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","13", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","DEPENDENCIES S. MANTENIMENT","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","DEPENDENCIES S. MANTENIMENT","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","10", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","DEPENDENCIES S. MANTENIMENT","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","DEPENDENCIES S. MANTENIMENT","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","21", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","DEPENDENCIES S. MANTENIMENT","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","37", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","DEPENDENCIES S. MANTENIMENT","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","105", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","003","U","PALESC","Palau/Escorxador","DEPENDENCIES S. MANTENIMENT","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","004","U","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","004","U","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","004","U","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","11", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","004","U","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","15", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","004","U","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","97", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","004","U","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","11", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","004","U","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","004","U","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","30", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","004","U","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","33", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","004","U","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","004","U","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","10", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","004","U","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","004","U","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","62", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","82", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","102", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","19", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","25", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","19", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","005","A","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","20", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","11", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","56", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","90", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","21", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","121", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","31", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","36", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","005","B","PALESC","Palau/Escorxador","PARVULARI GERMANES BERTOMEU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","006","A","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","006","A","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","8", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","006","A","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","006","A","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","006","A","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","006","A","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","006","A","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","37", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","006","A","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","45", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","006","A","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","006","A","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","006","A","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","89", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","006","A","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","15", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","006","A","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","006","B","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","006","B","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","006","B","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","006","B","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","006","B","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","006","B","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","48", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","006","B","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","006","B","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","006","B","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","27", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","006","B","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","103", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","006","B","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","24", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","006","B","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","13", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","006","B","PALESC","Palau/Escorxador","CENTRE SOCIAL DEL PALAU","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","33", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","007","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","007","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","113", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","007","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","007","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","32", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","007","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","007","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","16", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","007","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","54", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","007","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","33", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","007","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","8", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","007","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","33", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","007","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","30", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","007","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","141", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","007","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","18", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","27", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","12", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","62", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","22", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","89", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","43", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","008","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","20", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","19", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","14", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","70", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","92", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","36", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","008","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","25", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","009","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","009","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","009","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","009","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","22", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","009","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","81", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","009","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","009","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","21", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","009","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","58", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","009","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","21", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","009","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","38", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","009","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","15", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","009","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","009","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","009","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","009","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","009","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","009","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","25", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","009","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","95", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","009","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","009","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","009","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","65", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","009","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","15", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","009","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","37", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","009","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","009","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","13", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","009","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI SAGRAT COR DE JESUS","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","45", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","010","U","CENTRE","Centre","PARVULARI ANXANETA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","38", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","010","U","CENTRE","Centre","PARVULARI ANXANETA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","010","U","CENTRE","Centre","PARVULARI ANXANETA","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","010","U","CENTRE","Centre","PARVULARI ANXANETA","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","010","U","CENTRE","Centre","PARVULARI ANXANETA","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","010","U","CENTRE","Centre","PARVULARI ANXANETA","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","39", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","010","U","CENTRE","Centre","PARVULARI ANXANETA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","010","U","CENTRE","Centre","PARVULARI ANXANETA","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","010","U","CENTRE","Centre","PARVULARI ANXANETA","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","56", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","010","U","CENTRE","Centre","PARVULARI ANXANETA","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","94", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","010","U","CENTRE","Centre","PARVULARI ANXANETA","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","49", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","010","U","CENTRE","Centre","PARVULARI ANXANETA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","72", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","010","U","CENTRE","Centre","PARVULARI ANXANETA","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","133", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","12", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","24", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","56", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","32", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","86", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","17", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","40", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","011","A","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","12", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","20", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","82", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","29", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","59", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","16", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","34", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","011","B","EIXAMPLE","Eixample","PARVULARI MENENDEZ Y PELAYO","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","16", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","43", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","31", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","110", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","169", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","73", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","02","012","U","EIXAMPLE","Eixample","CEIP MENENDEZ Y PELAYO","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","42", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","001","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","001","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","42", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","001","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","58", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","001","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","001","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","16", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","001","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","75", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","001","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","001","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","15", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","001","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","001","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","001","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","001","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","001","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","001","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","001","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","001","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","33", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","001","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","69", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","001","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","001","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","19", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","001","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","92", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","001","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","12", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","001","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","17", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","001","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","001","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","001","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","001","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","002","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","24", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","002","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","002","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","8", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","002","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","97", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","002","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","11", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","002","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","002","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","38", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","002","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","002","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","002","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","002","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","002","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","002","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","002","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","45", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","002","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","32", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","002","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","002","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","10", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","002","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","86", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","002","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","8", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","002","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","14", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","002","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","8", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","002","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","002","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","002","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","002","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","002","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","003","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","8", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","003","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","12", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","003","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","003","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","003","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","003","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","003","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","003","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","11", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","003","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","003","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","47", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","003","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","22", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","003","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","003","A","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","68", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","003","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","003","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","003","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","003","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","003","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","61", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","003","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","25", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","003","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","003","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","003","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","88", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","003","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","17", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","003","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","12", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","003","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","003","B","ROCAF","Rocafonda","CC ROCAFONDA CAN NOE","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","11", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","18", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","124", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","19", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","43", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","004","A","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","14", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","28", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","135", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","14", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","8", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","60", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","004","B","ROCAF","Rocafonda","ESCOLA D'ADULTS ROCAFONDA","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","27", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","005","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","21", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","005","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","005","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","005","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","005","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","86", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","005","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","005","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","005","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","20", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","005","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","41", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","005","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","005","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","11", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","005","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","005","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","005","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","005","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","17", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","005","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","005","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","39", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","005","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","26", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","005","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","005","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","12", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","005","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","112", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","005","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","17", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","005","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","005","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","005","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","005","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP ROCAFONDA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","31", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","10", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","89", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","16", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","41", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","006","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","15", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","15", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","8", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","14", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","113", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","54", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","006","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","50", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","007","A","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","68", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","007","A","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","16", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","007","A","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","10", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","007","A","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","007","A","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","007","A","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","007","A","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","007","A","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","28", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","007","A","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","43", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","007","A","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","007","A","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","13", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","007","A","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","007","A","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","007","B","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","32", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","007","B","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","007","B","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","16", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","007","B","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","89", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","007","B","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","32", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","007","B","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","007","B","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","14", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","007","B","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","11", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","007","B","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","007","B","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","10", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","007","B","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","43", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","007","B","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","007","B","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","221", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","28", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","12", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","17", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","30", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","76", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","8", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","008","U","MOLINS","Molins / Torner","CC MOLINS","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","11", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","18", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","31", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","30", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","14", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","20", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","009","A","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","106", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","14", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","55", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","46", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","91", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","009","B","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","10", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","009","C","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","8", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","009","C","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","009","C","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","009","C","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","009","C","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","009","C","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","49", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","009","C","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","009","C","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","009","C","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","19", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","009","C","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","94", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","009","C","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","16", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","009","C","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","15", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","009","C","MOLINS","Molins / Torner","CEIP ANGELA BRANSUELA","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","42", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL DE JOVENTUD","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","19", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL DE JOVENTUD","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL DE JOVENTUD","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","22", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL DE JOVENTUD","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","17", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL DE JOVENTUD","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","55", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL DE JOVENTUD","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","20", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL DE JOVENTUD","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL DE JOVENTUD","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","122", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL DE JOVENTUD","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","62", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL DE JOVENTUD","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL DE JOVENTUD","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","8", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL DE JOVENTUD","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","010","U","EIXAMPLE","Eixample","CASAL DE JOVENTUD","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","12", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","18", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","94", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","19", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","66", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","36", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","011","A","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","20", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","19", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","91", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","20", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","64", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","58", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","011","B","ROCAF","Rocafonda","CEIP GERMANES BERTOMEU","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","50", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","83", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","43", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","10", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","10", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","012","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","12", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","48", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","124", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","16", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","40", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","10", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","19", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","012","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLARET","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","15", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLARET","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","94", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLARET","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","21", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLARET","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","8", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLARET","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","10", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLARET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLARET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLARET","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","54", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLARET","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","31", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLARET","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLARET","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","8", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLARET","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","013","A","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLARET","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLARET","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLARET","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","48", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLARET","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","44", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLARET","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLARET","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","18", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLARET","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","93", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLARET","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","22", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLARET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLARET","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","26", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLARET","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLARET","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLARET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","013","B","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLARET","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLARET","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","13", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLARET","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLARET","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","36", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLARET","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","93", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLARET","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","22", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLARET","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLARET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLARET","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLARET","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLARET","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLARET","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","41", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLARET","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","48", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","013","C","VISTA","Vista Alegre","ALBERG CAN SOLARET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","014","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","13", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","014","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","99", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","014","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","014","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","014","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","014","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","014","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","014","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","014","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","014","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","41", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","014","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","22", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","014","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","014","A","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","10", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","014","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","112", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","014","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","14", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","014","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","014","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","014","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","014","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","014","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","014","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","014","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","41", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","014","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","20", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","014","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","014","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","10", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","03","014","B","VISTA","Vista Alegre","CEIP VISTA ALEGRE","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","13", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","001","A","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","001","A","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","15", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","001","A","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","001","A","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","32", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","001","A","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","47", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","001","A","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","001","A","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","14", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","001","A","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","70", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","001","A","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","17", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","001","A","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","12", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","001","A","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","001","A","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","001","A","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","001","B","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","14", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","001","B","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","001","B","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","27", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","001","B","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","47", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","001","B","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","001","B","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","18", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","001","B","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","001","B","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","23", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","001","B","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","22", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","001","B","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","001","B","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","11", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","001","B","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","001","B","MOLINS","Molins / Torner","IES ALEXANDRE SATORRES","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","109", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","002","A","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","002","A","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","002","A","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","002","A","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","002","A","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","002","A","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","002","A","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","25", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","002","A","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","22", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","002","A","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","002","A","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","002","A","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","132", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","002","A","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","13", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","002","A","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","002","B","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","002","B","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","002","B","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","002","B","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","38", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","002","B","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","24", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","002","B","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","002","B","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","10", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","002","B","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","165", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","002","B","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","002","B","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","002","B","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","002","B","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","002","B","CIRERA","Cirera","CENTRE SOCIAL DE CIRERA","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","003","U","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","19", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","003","U","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","003","U","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","003","U","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","23", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","003","U","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","189", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","003","U","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","003","U","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","003","U","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","22", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","003","U","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","64", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","003","U","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","003","U","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","13", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","003","U","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","003","U","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","10", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","004","A","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","004","A","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","10", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","004","A","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","004","A","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","18", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","004","A","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","102", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","004","A","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","004","A","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","004","A","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","30", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","004","A","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","34", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","004","A","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","004","A","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","10", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","004","A","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","004","A","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","004","B","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","004","B","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","25", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","004","B","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","136", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","004","B","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","004","B","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","004","B","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","34", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","004","B","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","38", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","004","B","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","004","B","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","13", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","004","B","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","004","B","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","004","B","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","004","B","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","004","C","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","004","C","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","004","C","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","25", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","004","C","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","8", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","004","C","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","13", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","004","C","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","116", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","004","C","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","004","C","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","004","C","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","40", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","004","C","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","39", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","004","C","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","004","C","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","004","C","CIRERA","Cirera","C.C. CIRERA-LA LLANTIA","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","10", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","16", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","87", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","10", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","21", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","34", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","18", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","005","A","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","11", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","21", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","40", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","28", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","8", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","124", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","005","B","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","37", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","005","C","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","005","C","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","005","C","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","16", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","005","C","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","55", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","005","C","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","35", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","005","C","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","005","C","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","005","C","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","116", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","005","C","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","28", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","005","C","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","005","C","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","005","C","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","005","C","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","11", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","006","A","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","006","A","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","19", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","006","A","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","006","A","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","60", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","006","A","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","91", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","006","A","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","006","A","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","006","A","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","147", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","006","A","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","36", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","006","A","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","12", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","006","A","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","14", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","006","A","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","10", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","006","A","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","35", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","006","B","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","006","B","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","75", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","006","B","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","006","B","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","17", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","006","B","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","17", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","006","B","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","006","B","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","33", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","006","B","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","006","B","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","32", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","006","B","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","92", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","006","B","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","006","B","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","25", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","006","B","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","211", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","006","C","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","67", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","006","C","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","006","C","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","21", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","006","C","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","006","C","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","12", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","006","C","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","11", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","006","C","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","006","C","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","34", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","006","C","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","192", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","006","C","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","44", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","006","C","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","006","C","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","96", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","006","C","CIRERA","Cirera","CEIP CIRERA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","12", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","26", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","169", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","26", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","20", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","11", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","04","007","U","LLANTIA","La Llàntia","AULARI IES PUIG I CADAFALCH","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","65", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","12", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","20", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","11", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","77", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","38", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","41", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","001","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","11", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","11", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","37", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","41", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","10", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","116", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","14", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","19", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","001","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","001","C","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","001","C","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","001","C","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","15", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","001","C","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","001","C","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","11", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","001","C","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","115", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","001","C","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","001","C","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","001","C","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","12", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","001","C","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","001","C","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","36", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","001","C","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","45", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","001","C","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SALESIANS","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","14", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","17", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","37", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","33", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","87", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","18", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","21", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","002","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","15", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","35", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","30", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","10", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","105", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","24", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","26", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","002","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","12", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","33", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","20", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","90", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","17", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","003","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","30", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","20", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","109", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","41", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","20", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","12", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","003","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","IES PUIG I CADAFALCH","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","004","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","004","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","30", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","004","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","004","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","004","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","11", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","004","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","004","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","41", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","004","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","28", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","004","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","004","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","004","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","80", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","004","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","15", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","004","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","004","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","25", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","004","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","004","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","004","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","8", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","004","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","004","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","36", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","004","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","004","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","004","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","004","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","116", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","004","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","22", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","004","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","004","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","24", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","41", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","18", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","121", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","11", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","22", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","51", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","16", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","005","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","006","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","006","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","16", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","006","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","006","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","006","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","87", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","006","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","006","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","006","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","16", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","006","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","29", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","006","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","006","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","006","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","006","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","006","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","25", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","006","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","29", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","006","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","006","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","006","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","006","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","006","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","006","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","006","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","8", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","006","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","96", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","006","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","006","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","006","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","COL.LEGI SANT JOSEP","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","37", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","10", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","30", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","18", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","49", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","19", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","007","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","94", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","11", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","48", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","25", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","125", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","15", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","26", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","007","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","008","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","008","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","008","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","008","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","008","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","008","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","34", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","008","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","22", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","008","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","008","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","008","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","67", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","008","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","008","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","008","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","24", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","008","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","008","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","008","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","008","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","008","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","35", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","008","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","18", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","008","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","008","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","8", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","008","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","88", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","008","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","13", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","008","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","008","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","35", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","008","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","55", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","159", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","31", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","63", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","009","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP CAMI DEL CROS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","010","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL JOVES CERDANYOLA","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","010","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL JOVES CERDANYOLA","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","010","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL JOVES CERDANYOLA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","010","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL JOVES CERDANYOLA","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","010","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL JOVES CERDANYOLA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","010","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL JOVES CERDANYOLA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","37", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","010","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL JOVES CERDANYOLA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","010","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL JOVES CERDANYOLA","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","010","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL JOVES CERDANYOLA","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","75", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","010","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL JOVES CERDANYOLA","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","010","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL JOVES CERDANYOLA","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","010","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL JOVES CERDANYOLA","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","22", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","010","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL JOVES CERDANYOLA","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","35", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","011","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","011","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","11", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","011","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","011","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","011","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","43", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","011","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","011","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","011","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","112", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","011","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","011","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","011","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","17", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","011","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","37", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","011","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","14", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","011","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","011","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","011","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","35", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","011","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","24", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","011","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","011","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","011","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","126", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","011","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","15", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","011","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","011","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","55", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","011","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","011","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","011","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","C. CIVIC CERDANYOLA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","012","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","012","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","012","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","012","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","29", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","012","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","20", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","012","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","012","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","012","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","110", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","012","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","8", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","012","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","012","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","51", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","012","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","012","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","012","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","012","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","49", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","012","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","012","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","19", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","012","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","106", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","012","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","012","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","012","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","27", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","012","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","41", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","012","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","012","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","012","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","012","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","31", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","32", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","15", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","95", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","013","A","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","8", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","38", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","26", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","96", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","11", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","38", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","013","B","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","013","C","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","013","C","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","013","C","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","013","C","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","013","C","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","31", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","013","C","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","013","C","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","49", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","013","C","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","95", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","013","C","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","013","C","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","013","C","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","19", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","013","C","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","013","C","CERSUR","Cerdanyola Sud","ESCOLA D'ADULTS ELS TARONGERS","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","10", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","014","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","014","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","014","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","014","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","29", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","014","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","014","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","40", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","014","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","014","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","10", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","014","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","83", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","014","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","014","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","014","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","22", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","014","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CEIP TOMAS VIÑAS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","E. UNIVERSITARIA POLITECNICA","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","12", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","E. UNIVERSITARIA POLITECNICA","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","E. UNIVERSITARIA POLITECNICA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","E. UNIVERSITARIA POLITECNICA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","E. UNIVERSITARIA POLITECNICA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","52", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","E. UNIVERSITARIA POLITECNICA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","E. UNIVERSITARIA POLITECNICA","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","25", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","E. UNIVERSITARIA POLITECNICA","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","117", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","E. UNIVERSITARIA POLITECNICA","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","13", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","E. UNIVERSITARIA POLITECNICA","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","E. UNIVERSITARIA POLITECNICA","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","46", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","E. UNIVERSITARIA POLITECNICA","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","50", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","015","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","E. UNIVERSITARIA POLITECNICA","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","016","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","EQUIPAMENT CIVIC","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","85", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","016","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","EQUIPAMENT CIVIC","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","016","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","EQUIPAMENT CIVIC","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","016","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","EQUIPAMENT CIVIC","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","17", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","016","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","EQUIPAMENT CIVIC","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","38", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","016","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","EQUIPAMENT CIVIC","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","016","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","EQUIPAMENT CIVIC","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","016","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","EQUIPAMENT CIVIC","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","016","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","EQUIPAMENT CIVIC","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","016","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","EQUIPAMENT CIVIC","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","016","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","EQUIPAMENT CIVIC","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","19", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","016","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","EQUIPAMENT CIVIC","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","016","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","EQUIPAMENT CIVIC","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","016","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","EQUIPAMENT CIVIC","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","016","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","EQUIPAMENT CIVIC","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","016","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","EQUIPAMENT CIVIC","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","27", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","016","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","EQUIPAMENT CIVIC","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","33", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","016","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","EQUIPAMENT CIVIC","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","016","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","EQUIPAMENT CIVIC","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","016","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","EQUIPAMENT CIVIC","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","016","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","EQUIPAMENT CIVIC","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","016","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","EQUIPAMENT CIVIC","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","82", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","016","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","EQUIPAMENT CIVIC","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","016","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","EQUIPAMENT CIVIC","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","016","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","EQUIPAMENT CIVIC","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","21", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","016","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","EQUIPAMENT CIVIC","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","50", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","19", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","146", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","29", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","47", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","10", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","017","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","12", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","018","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL GENT GRAN CERDANYOLA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","018","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL GENT GRAN CERDANYOLA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","018","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL GENT GRAN CERDANYOLA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","29", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","018","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL GENT GRAN CERDANYOLA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","018","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL GENT GRAN CERDANYOLA","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","018","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL GENT GRAN CERDANYOLA","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","77", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","018","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL GENT GRAN CERDANYOLA","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","018","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL GENT GRAN CERDANYOLA","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","018","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL GENT GRAN CERDANYOLA","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","12", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","018","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL GENT GRAN CERDANYOLA","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","20", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","018","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL GENT GRAN CERDANYOLA","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","018","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL GENT GRAN CERDANYOLA","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","018","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","CASAL GENT GRAN CERDANYOLA","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","57", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","19", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","15", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","95", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","36", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","43", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","019","U","CERSUR","Cerdanyola Sud","EQUIPAMENT CIVIC","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","020","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","E. UNIVERSITARIA POLITECNICA","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","020","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","E. UNIVERSITARIA POLITECNICA","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","020","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","E. UNIVERSITARIA POLITECNICA","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","020","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","E. UNIVERSITARIA POLITECNICA","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","28", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","020","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","E. UNIVERSITARIA POLITECNICA","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","17", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","020","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","E. UNIVERSITARIA POLITECNICA","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","020","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","E. UNIVERSITARIA POLITECNICA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","020","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","E. UNIVERSITARIA POLITECNICA","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","110", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","020","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","E. UNIVERSITARIA POLITECNICA","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","020","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","E. UNIVERSITARIA POLITECNICA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","020","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","E. UNIVERSITARIA POLITECNICA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","16", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","020","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","E. UNIVERSITARIA POLITECNICA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","020","A","CERNOR","Cerdanyola Nord","E. UNIVERSITARIA POLITECNICA","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","020","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","E. UNIVERSITARIA POLITECNICA","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","020","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","E. UNIVERSITARIA POLITECNICA","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","020","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","E. UNIVERSITARIA POLITECNICA","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","020","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","E. UNIVERSITARIA POLITECNICA","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","40", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","020","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","E. UNIVERSITARIA POLITECNICA","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","31", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","020","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","E. UNIVERSITARIA POLITECNICA","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","020","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","E. UNIVERSITARIA POLITECNICA","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","12", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","020","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","E. UNIVERSITARIA POLITECNICA","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","131", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","020","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","E. UNIVERSITARIA POLITECNICA","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","19", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","020","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","E. UNIVERSITARIA POLITECNICA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","020","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","E. UNIVERSITARIA POLITECNICA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","020","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","E. UNIVERSITARIA POLITECNICA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","23", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","020","B","CERNOR","Cerdanyola Nord","E. UNIVERSITARIA POLITECNICA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","15", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","24", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","81", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","48", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","65", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","19", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","05","021","U","CERNOR","Cerdanyola Nord","CEIP LA LLANTIA","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","15", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","22", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","15", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","100", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","32", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","97", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","69", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","8", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","001","A","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","26", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","38", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","38", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","131", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","125", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","60", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","10", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","12", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","001","B","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","48", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","11", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","18", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","25", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","74", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","42", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","120", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","44", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","002","U","EIXAMPLE","Eixample","CETEX (CETEMSA)","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","24", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","12", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","37", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","132", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","28", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","72", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","19", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","003","A","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","35", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","48", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","15", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","12", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","25", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","137", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","38", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","84", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","29", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","003","B","EIXAMPLE","Eixample","COL. LA DIVINA PROVIDENCIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","16", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","8", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","26", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","105", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","37", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","54", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","14", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","004","A","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","35", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","25", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","24", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","34", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","63", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","14", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","29", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","004","B","EIXAMPLE","Eixample","CEIP ANGELETA FERRER","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","106", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","11", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","8", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","57", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","49", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","14", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","143", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","13", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","16", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","005","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","19", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","14", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","63", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","48", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","13", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","11", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","147", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","33", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","10", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","22", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","005","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","20", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","20", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","10", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","41", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","99", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","33", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","96", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","006","A","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","20", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","20", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","17", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","10", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","93", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","29", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","106", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","16", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","006","B","PERAMAS","Peramàs","LES ESMANDIES","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","49", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","12", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","15", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","15", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","103", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","19", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","52", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","42", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","007","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","18", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","13", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","16", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","129", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","14", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","35", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","61", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","11", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","007","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP CAMI DEL MIG","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","15", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","43", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","56", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","12", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","148", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","14", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","20", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","008","A","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","8", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","14", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","48", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","22", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","145", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","21", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","19", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","27", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","10", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","76", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","008","B","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","27", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","111", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","53", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","44", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","009","U","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","18", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","35", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","51", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","18", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","109", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","11", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","16", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","17", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","12", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","010","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","24", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","48", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","20", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","105", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","19", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","10", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","10", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","10", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","8", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","42", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","010","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","010","C","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","010","C","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","15", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","010","C","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","010","C","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","19", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","010","C","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","30", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","010","C","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","113", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","010","C","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","010","C","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","010","C","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","47", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","010","C","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","43", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","010","C","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","5", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","010","C","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","010","C","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","19", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","011","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","011","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","8", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","011","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","011","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","45", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","011","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","011","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","84", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","011","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","15", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","011","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","23", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","011","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","124", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","011","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","18", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","011","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","24", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","011","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","11", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","011","A","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","011","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","6", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","011","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","011","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","011","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","49", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","011","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","74", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","011","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","8", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","011","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","28", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","011","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","129", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","011","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","21", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","011","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","20", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","011","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","8", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","011","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","11", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","011","B","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","011","C","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","13", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","011","C","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","30", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","011","C","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","28", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","011","C","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","011","C","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","18", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","011","C","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","135", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","011","C","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","011","C","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","011","C","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","103", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","011","C","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","55", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","011","C","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","011","C","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","7", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","011","C","EIXAMPLE","Eixample","CC PLA D'EN BOET","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","45", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","20", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","168", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","12", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","16", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","23", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","45", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","18", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","1", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","14", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","012","A","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","4", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","8", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","10", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","11", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","46", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","25", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","10", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","11", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","194", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","24", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","012","B","PLABOET","Pla d'en Boet","CC PLA D'EN BOET","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","3", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","ESQUERRA-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-ACORD MPAL.","ERC - MES - AM","ESQUERRA-AM","ESQUERRA-AM","20", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","PSC-PM","SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRES MUNICIPAL","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","142", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","IC-EUIA-EPM","INICIATIVA VERDS-ESQUERRA UNIDA I ALT-ENTESA P.M.","ICV-EUiA-E","IC-EUIA-EPM","IC-EUIA-EPM","22", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","CUP","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR","CUP-G","CUP","CUP","15", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","AVDM","ALTERNATIVA VECINAL DE MATARO","AVDM","Altres","Altres","21", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","9", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","C.S","CIUTADANS, PARTIDO DE LA CIUDADANIA","C.S","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","PXC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PXC","2", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","PP","PARTIDO POPULAR - PARTIT POPULAR","PP","PP","PP","30", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","CIU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CIU","CIU","130", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","ESQUERRA-UNITARIA","ESQUERRA UNITARIA","ESQUERRA-UNITARIA","Altres","Altres","0", "14","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2007","06","013","U","PERAMAS","Peramàs","CEIP J.M. PERAMAS","RC","PARTIT REPUBLICÀ CATALÀ","RC","Altres","Altres","2", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","15", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","7", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","ICV-EUIA-E","INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I AL","ICV-EUiA-E","ICV-EUIA-E","ICV-EUIA-E","41", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","PSC-PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÈS MUNIC","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","49", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","ERC-Ri.Cat-JD-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-REAGRUPAMENT JUN","ERC - MES - AM","ERC-Ri.Cat-JD-AM","ERC-Ri.Cat-JD-AM","18", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","CUP-PA","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU","CUP-G","CUP-PA","CUP-PA","47", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","ME","MATARO D'ESQUERRES","ME","Altres","Altres","0", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","EV-CVE","ELS VERDS-GRUP VERD EUROPEU","EV-CVE","Altres","Altres","7", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","PIRATA.CAT","PIRATES DE CATALUNYA","PIRATA.CAT","Altres","Altres","8", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","CiU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CiU","CiU","164", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","M'ns","MATARONINS-ALIANÇA PER UN NOU MATARO","M'ns","Altres","Altres","2", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","P.P.","PARTIDO POPULAR","PP","P.P.","P.P.","33", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","U.C.E.","UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA","U.C.E.","Altres","Altres","0", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","S.I.","SOLIDARITAT CATALANA PER LA INDEPENDENCIA","S.I.","Altres","Altres","6", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","001","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA SANTA ANNA","PxC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PxC","24", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","P.P.","PARTIDO POPULAR","PP","P.P.","P.P.","14", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","U.C.E.","UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA","U.C.E.","Altres","Altres","0", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","CiU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CiU","CiU","129", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PIRATA.CAT","PIRATES DE CATALUNYA","PIRATA.CAT","Altres","Altres","4", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","EV-CVE","ELS VERDS-GRUP VERD EUROPEU","EV-CVE","Altres","Altres","1", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","ME","MATARO D'ESQUERRES","ME","Altres","Altres","1", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","CUP-PA","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU","CUP-G","CUP-PA","CUP-PA","35", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","ERC-Ri.Cat-JD-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-REAGRUPAMENT JUN","ERC - MES - AM","ERC-Ri.Cat-JD-AM","ERC-Ri.Cat-JD-AM","26", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PSC-PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÈS MUNIC","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","51", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","ICV-EUIA-E","INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I AL","ICV-EUiA-E","ICV-EUIA-E","ICV-EUIA-E","17", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PxC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PxC","11", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","14", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","4", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","S.I.","SOLIDARITAT CATALANA PER LA INDEPENDENCIA","S.I.","Altres","Altres","8", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","002","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","M'ns","MATARONINS-ALIANÇA PER UN NOU MATARO","M'ns","Altres","Altres","2", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","U.C.E.","UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA","U.C.E.","Altres","Altres","0", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","P.P.","PARTIDO POPULAR","PP","P.P.","P.P.","18", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","M'ns","MATARONINS-ALIANÇA PER UN NOU MATARO","M'ns","Altres","Altres","4", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","CiU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CiU","CiU","141", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PIRATA.CAT","PIRATES DE CATALUNYA","PIRATA.CAT","Altres","Altres","2", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","EV-CVE","ELS VERDS-GRUP VERD EUROPEU","EV-CVE","Altres","Altres","5", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","ME","MATARO D'ESQUERRES","ME","Altres","Altres","2", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","CUP-PA","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU","CUP-G","CUP-PA","CUP-PA","37", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","ERC-Ri.Cat-JD-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-REAGRUPAMENT JUN","ERC - MES - AM","ERC-Ri.Cat-JD-AM","ERC-Ri.Cat-JD-AM","17", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PSC-PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÈS MUNIC","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","50", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","ICV-EUIA-E","INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I AL","ICV-EUiA-E","ICV-EUIA-E","ICV-EUIA-E","25", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","PxC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PxC","15", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","15", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","S.I.","SOLIDARITAT CATALANA PER LA INDEPENDENCIA","S.I.","Altres","Altres","9", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","002","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA RESIDENCIA SANT JOSEP","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","5", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","18", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","PxC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PxC","11", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","6", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","S.I.","SOLIDARITAT CATALANA PER LA INDEPENDENCIA","S.I.","Altres","Altres","9", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","U.C.E.","UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA","U.C.E.","Altres","Altres","0", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","P.P.","PARTIDO POPULAR","PP","P.P.","P.P.","26", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","M'ns","MATARONINS-ALIANÇA PER UN NOU MATARO","M'ns","Altres","Altres","3", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","CiU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CiU","CiU","137", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","PIRATA.CAT","PIRATES DE CATALUNYA","PIRATA.CAT","Altres","Altres","2", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","EV-CVE","ELS VERDS-GRUP VERD EUROPEU","EV-CVE","Altres","Altres","3", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","ME","MATARO D'ESQUERRES","ME","Altres","Altres","4", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","CUP-PA","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU","CUP-G","CUP-PA","CUP-PA","42", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","ERC-Ri.Cat-JD-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-REAGRUPAMENT JUN","ERC - MES - AM","ERC-Ri.Cat-JD-AM","ERC-Ri.Cat-JD-AM","20", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","PSC-PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÈS MUNIC","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","33", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","003","A","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","ICV-EUIA-E","INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I AL","ICV-EUiA-E","ICV-EUIA-E","ICV-EUIA-E","20", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","PxC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PxC","16", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","11", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","S.I.","SOLIDARITAT CATALANA PER LA INDEPENDENCIA","S.I.","Altres","Altres","7", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","U.C.E.","UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA","U.C.E.","Altres","Altres","0", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","P.P.","PARTIDO POPULAR","PP","P.P.","P.P.","26", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","M'ns","MATARONINS-ALIANÇA PER UN NOU MATARO","M'ns","Altres","Altres","3", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","CiU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CiU","CiU","118", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","PIRATA.CAT","PIRATES DE CATALUNYA","PIRATA.CAT","Altres","Altres","3", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","EV-CVE","ELS VERDS-GRUP VERD EUROPEU","EV-CVE","Altres","Altres","3", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","ME","MATARO D'ESQUERRES","ME","Altres","Altres","3", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","CUP-PA","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU","CUP-G","CUP-PA","CUP-PA","33", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","ERC-Ri.Cat-JD-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-REAGRUPAMENT JUN","ERC - MES - AM","ERC-Ri.Cat-JD-AM","ERC-Ri.Cat-JD-AM","27", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","PSC-PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÈS MUNIC","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","37", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","ICV-EUIA-E","INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I AL","ICV-EUiA-E","ICV-EUIA-E","ICV-EUIA-E","15", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","003","B","CENTRE","Centre","COL.LEGI COR DE MARIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","10", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","004","U","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","PxC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PxC","19", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","004","U","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","11", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","004","U","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","PSC-PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÈS MUNIC","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","71", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","004","U","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","ERC-Ri.Cat-JD-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-REAGRUPAMENT JUN","ERC - MES - AM","ERC-Ri.Cat-JD-AM","ERC-Ri.Cat-JD-AM","46", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","004","U","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","CUP-PA","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU","CUP-G","CUP-PA","CUP-PA","76", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","004","U","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","ME","MATARO D'ESQUERRES","ME","Altres","Altres","0", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","004","U","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","EV-CVE","ELS VERDS-GRUP VERD EUROPEU","EV-CVE","Altres","Altres","3", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","004","U","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","PIRATA.CAT","PIRATES DE CATALUNYA","PIRATA.CAT","Altres","Altres","2", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","004","U","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","CiU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CiU","CiU","281", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","004","U","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","M'ns","MATARONINS-ALIANÇA PER UN NOU MATARO","M'ns","Altres","Altres","7", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","004","U","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","P.P.","PARTIDO POPULAR","PP","P.P.","P.P.","49", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","004","U","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","U.C.E.","UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA","U.C.E.","Altres","Altres","0", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","004","U","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","S.I.","SOLIDARITAT CATALANA PER LA INDEPENDENCIA","S.I.","Altres","Altres","20", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","004","U","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","19", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","004","U","EIXAMPLE","Eixample","PATRONAT MUNICIPAL DE CULTURA","ICV-EUIA-E","INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I AL","ICV-EUiA-E","ICV-EUIA-E","ICV-EUIA-E","32", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","ICV-EUIA-E","INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I AL","ICV-EUiA-E","ICV-EUIA-E","ICV-EUIA-E","20", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","S.I.","SOLIDARITAT CATALANA PER LA INDEPENDENCIA","S.I.","Altres","Altres","3", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","U.C.E.","UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA","U.C.E.","Altres","Altres","0", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","P.P.","PARTIDO POPULAR","PP","P.P.","P.P.","19", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","M'ns","MATARONINS-ALIANÇA PER UN NOU MATARO","M'ns","Altres","Altres","3", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","CiU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CiU","CiU","167", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","PIRATA.CAT","PIRATES DE CATALUNYA","PIRATA.CAT","Altres","Altres","6", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","EV-CVE","ELS VERDS-GRUP VERD EUROPEU","EV-CVE","Altres","Altres","2", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","ME","MATARO D'ESQUERRES","ME","Altres","Altres","1", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","CUP-PA","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU","CUP-G","CUP-PA","CUP-PA","46", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","ERC-Ri.Cat-JD-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-REAGRUPAMENT JUN","ERC - MES - AM","ERC-Ri.Cat-JD-AM","ERC-Ri.Cat-JD-AM","25", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","PSC-PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÈS MUNIC","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","49", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","PxC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PxC","21", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","005","A","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","16", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","9", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","ICV-EUIA-E","INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I AL","ICV-EUiA-E","ICV-EUIA-E","ICV-EUIA-E","27", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","PxC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PxC","27", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","S.I.","SOLIDARITAT CATALANA PER LA INDEPENDENCIA","S.I.","Altres","Altres","6", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","U.C.E.","UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA","U.C.E.","Altres","Altres","0", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","P.P.","PARTIDO POPULAR","PP","P.P.","P.P.","18", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","M'ns","MATARONINS-ALIANÇA PER UN NOU MATARO","M'ns","Altres","Altres","6", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","CiU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CiU","CiU","158", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","PIRATA.CAT","PIRATES DE CATALUNYA","PIRATA.CAT","Altres","Altres","4", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","EV-CVE","ELS VERDS-GRUP VERD EUROPEU","EV-CVE","Altres","Altres","5", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","ME","MATARO D'ESQUERRES","ME","Altres","Altres","0", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","CUP-PA","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU","CUP-G","CUP-PA","CUP-PA","39", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","ERC-Ri.Cat-JD-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-REAGRUPAMENT JUN","ERC - MES - AM","ERC-Ri.Cat-JD-AM","ERC-Ri.Cat-JD-AM","39", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","PSC-PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÈS MUNIC","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","48", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","005","B","EIXAMPLE","Eixample","AULA DEL TEATRE","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","5", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","20", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","3", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","ICV-EUIA-E","INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I AL","ICV-EUiA-E","ICV-EUIA-E","ICV-EUIA-E","27", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","PSC-PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÈS MUNIC","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","51", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","ERC-Ri.Cat-JD-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-REAGRUPAMENT JUN","ERC - MES - AM","ERC-Ri.Cat-JD-AM","ERC-Ri.Cat-JD-AM","30", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","CUP-PA","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU","CUP-G","CUP-PA","CUP-PA","45", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","ME","MATARO D'ESQUERRES","ME","Altres","Altres","3", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","EV-CVE","ELS VERDS-GRUP VERD EUROPEU","EV-CVE","Altres","Altres","4", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","PIRATA.CAT","PIRATES DE CATALUNYA","PIRATA.CAT","Altres","Altres","9", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","CiU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CiU","CiU","217", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","M'ns","MATARONINS-ALIANÇA PER UN NOU MATARO","M'ns","Altres","Altres","6", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","P.P.","PARTIDO POPULAR","PP","P.P.","P.P.","25", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","U.C.E.","UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA","U.C.E.","Altres","Altres","0", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","S.I.","SOLIDARITAT CATALANA PER LA INDEPENDENCIA","S.I.","Altres","Altres","5", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","A","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","PxC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PxC","28", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","M'ns","MATARONINS-ALIANÇA PER UN NOU MATARO","M'ns","Altres","Altres","3", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","P.P.","PARTIDO POPULAR","PP","P.P.","P.P.","44", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","U.C.E.","UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA","U.C.E.","Altres","Altres","0", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","S.I.","SOLIDARITAT CATALANA PER LA INDEPENDENCIA","S.I.","Altres","Altres","6", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","15", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","PxC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PxC","13", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","ICV-EUIA-E","INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I AL","ICV-EUiA-E","ICV-EUIA-E","ICV-EUIA-E","20", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","PSC-PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÈS MUNIC","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","60", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","ERC-Ri.Cat-JD-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-REAGRUPAMENT JUN","ERC - MES - AM","ERC-Ri.Cat-JD-AM","ERC-Ri.Cat-JD-AM","21", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","CUP-PA","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU","CUP-G","CUP-PA","CUP-PA","34", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","ME","MATARO D'ESQUERRES","ME","Altres","Altres","3", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","EV-CVE","ELS VERDS-GRUP VERD EUROPEU","EV-CVE","Altres","Altres","6", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","PIRATA.CAT","PIRATES DE CATALUNYA","PIRATA.CAT","Altres","Altres","4", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","CiU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CiU","CiU","136", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","B","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","1", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","18", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","ME","MATARO D'ESQUERRES","ME","Altres","Altres","0", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","U.C.E.","UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA","U.C.E.","Altres","Altres","0", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","P.P.","PARTIDO POPULAR","PP","P.P.","P.P.","42", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","M'ns","MATARONINS-ALIANÇA PER UN NOU MATARO","M'ns","Altres","Altres","2", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","CiU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CiU","CiU","185", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","PIRATA.CAT","PIRATES DE CATALUNYA","PIRATA.CAT","Altres","Altres","7", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","EV-CVE","ELS VERDS-GRUP VERD EUROPEU","EV-CVE","Altres","Altres","2", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","ICV-EUIA-E","INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I AL","ICV-EUiA-E","ICV-EUIA-E","ICV-EUIA-E","27", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","PSC-PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÈS MUNIC","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","78", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","ERC-Ri.Cat-JD-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-REAGRUPAMENT JUN","ERC - MES - AM","ERC-Ri.Cat-JD-AM","ERC-Ri.Cat-JD-AM","27", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","CUP-PA","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU","CUP-G","CUP-PA","CUP-PA","42", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","5", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","PxC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PxC","25", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","006","C","EIXAMPLE","Eixample","FUNDACIO PRIVADA MADAME GENYER","S.I.","SOLIDARITAT CATALANA PER LA INDEPENDENCIA","S.I.","Altres","Altres","11", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","18", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","PxC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PxC","20", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","ICV-EUIA-E","INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I AL","ICV-EUiA-E","ICV-EUIA-E","ICV-EUIA-E","21", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","PSC-PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÈS MUNIC","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","61", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","ERC-Ri.Cat-JD-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-REAGRUPAMENT JUN","ERC - MES - AM","ERC-Ri.Cat-JD-AM","ERC-Ri.Cat-JD-AM","23", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","CUP-PA","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU","CUP-G","CUP-PA","CUP-PA","47", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","ME","MATARO D'ESQUERRES","ME","Altres","Altres","2", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","EV-CVE","ELS VERDS-GRUP VERD EUROPEU","EV-CVE","Altres","Altres","2", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","PIRATA.CAT","PIRATES DE CATALUNYA","PIRATA.CAT","Altres","Altres","3", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","CiU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CiU","CiU","147", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","M'ns","MATARONINS-ALIANÇA PER UN NOU MATARO","M'ns","Altres","Altres","0", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","P.P.","PARTIDO POPULAR","PP","P.P.","P.P.","24", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","U.C.E.","UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA","U.C.E.","Altres","Altres","0", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","S.I.","SOLIDARITAT CATALANA PER LA INDEPENDENCIA","S.I.","Altres","Altres","10", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","007","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","7", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","10", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","S.I.","SOLIDARITAT CATALANA PER LA INDEPENDENCIA","S.I.","Altres","Altres","9", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","U.C.E.","UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA","U.C.E.","Altres","Altres","0", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","P.P.","PARTIDO POPULAR","PP","P.P.","P.P.","34", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","M'ns","MATARONINS-ALIANÇA PER UN NOU MATARO","M'ns","Altres","Altres","3", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","EV-CVE","ELS VERDS-GRUP VERD EUROPEU","EV-CVE","Altres","Altres","5", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","PIRATA.CAT","PIRATES DE CATALUNYA","PIRATA.CAT","Altres","Altres","2", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","CiU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CiU","CiU","180", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","ME","MATARO D'ESQUERRES","ME","Altres","Altres","1", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","CUP-PA","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU","CUP-G","CUP-PA","CUP-PA","48", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","ERC-Ri.Cat-JD-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-REAGRUPAMENT JUN","ERC - MES - AM","ERC-Ri.Cat-JD-AM","ERC-Ri.Cat-JD-AM","37", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","PSC-PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÈS MUNIC","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","69", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","ICV-EUIA-E","INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I AL","ICV-EUiA-E","ICV-EUIA-E","ICV-EUIA-E","23", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","PxC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PxC","20", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","007","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA PIA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","11", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","ME","MATARO D'ESQUERRES","ME","Altres","Altres","0", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","6", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","ERC-Ri.Cat-JD-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-REAGRUPAMENT JUN","ERC - MES - AM","ERC-Ri.Cat-JD-AM","ERC-Ri.Cat-JD-AM","27", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PSC-PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÈS MUNIC","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","37", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","ICV-EUIA-E","INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I AL","ICV-EUiA-E","ICV-EUIA-E","ICV-EUIA-E","39", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PxC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PxC","12", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","15", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","EV-CVE","ELS VERDS-GRUP VERD EUROPEU","EV-CVE","Altres","Altres","3", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","PIRATA.CAT","PIRATES DE CATALUNYA","PIRATA.CAT","Altres","Altres","4", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","CiU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CiU","CiU","113", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","M'ns","MATARONINS-ALIANÇA PER UN NOU MATARO","M'ns","Altres","Altres","3", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","P.P.","PARTIDO POPULAR","PP","P.P.","P.P.","14", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","U.C.E.","UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA","U.C.E.","Altres","Altres","0", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","S.I.","SOLIDARITAT CATALANA PER LA INDEPENDENCIA","S.I.","Altres","Altres","4", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","01","008","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANGELETA FERRER","CUP-PA","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU","CUP-G","CUP-PA","CUP-PA","39", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","ME","MATARO D'ESQUERRES","ME","Altres","Altres","5", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","EV-CVE","ELS VERDS-GRUP VERD EUROPEU","EV-CVE","Altres","Altres","8", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","14", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","CUP-PA","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU","CUP-G","CUP-PA","CUP-PA","56", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","ERC-Ri.Cat-JD-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-REAGRUPAMENT JUN","ERC - MES - AM","ERC-Ri.Cat-JD-AM","ERC-Ri.Cat-JD-AM","29", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PSC-PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÈS MUNIC","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","57", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","ICV-EUIA-E","INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I AL","ICV-EUiA-E","ICV-EUIA-E","ICV-EUIA-E","28", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PxC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PxC","22", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","20", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","S.I.","SOLIDARITAT CATALANA PER LA INDEPENDENCIA","S.I.","Altres","Altres","11", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","U.C.E.","UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA","U.C.E.","Altres","Altres","1", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","P.P.","PARTIDO POPULAR","PP","P.P.","P.P.","27", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","M'ns","MATARONINS-ALIANÇA PER UN NOU MATARO","M'ns","Altres","Altres","6", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","CiU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CiU","CiU","157", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","001","A","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PIRATA.CAT","PIRATES DE CATALUNYA","PIRATA.CAT","Altres","Altres","3", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","ICV-EUIA-E","INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I AL","ICV-EUiA-E","ICV-EUIA-E","ICV-EUIA-E","29", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","12", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","16", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","S.I.","SOLIDARITAT CATALANA PER LA INDEPENDENCIA","S.I.","Altres","Altres","8", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","U.C.E.","UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA","U.C.E.","Altres","Altres","0", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","P.P.","PARTIDO POPULAR","PP","P.P.","P.P.","48", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","M'ns","MATARONINS-ALIANÇA PER UN NOU MATARO","M'ns","Altres","Altres","4", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","CiU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CiU","CiU","146", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PIRATA.CAT","PIRATES DE CATALUNYA","PIRATA.CAT","Altres","Altres","3", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","EV-CVE","ELS VERDS-GRUP VERD EUROPEU","EV-CVE","Altres","Altres","9", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","ME","MATARO D'ESQUERRES","ME","Altres","Altres","5", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","CUP-PA","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU","CUP-G","CUP-PA","CUP-PA","70", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","ERC-Ri.Cat-JD-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-REAGRUPAMENT JUN","ERC - MES - AM","ERC-Ri.Cat-JD-AM","ERC-Ri.Cat-JD-AM","34", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PSC-PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÈS MUNIC","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","81", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","001","B","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA ANXANETA","PxC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC","Altres","PxC","35", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","Blanc","19", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","Vots nuls","5", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","ICV-EUIA-E","INICIATIVA PER CATALUNYA VERDS-ESQUERRA UNIDA I AL","ICV-EUiA-E","ICV-EUIA-E","ICV-EUIA-E","20", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","PSC-PM","PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA-PROGRÈS MUNIC","PSC - CP","PSC-PM","PSC-PM","76", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","ERC-Ri.Cat-JD-AM","ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA-REAGRUPAMENT JUN","ERC - MES - AM","ERC-Ri.Cat-JD-AM","ERC-Ri.Cat-JD-AM","30", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","CUP-PA","CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR-POBLE ACTIU","CUP-G","CUP-PA","CUP-PA","34", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","ME","MATARO D'ESQUERRES","ME","Altres","Altres","3", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","EV-CVE","ELS VERDS-GRUP VERD EUROPEU","EV-CVE","Altres","Altres","5", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","PIRATA.CAT","PIRATES DE CATALUNYA","PIRATA.CAT","Altres","Altres","4", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","CiU","CONVERGENCIA I UNIO","PDeCAT","CiU","CiU","115", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","M'ns","MATARONINS-ALIANÇA PER UN NOU MATARO","M'ns","Altres","Altres","9", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","P.P.","PARTIDO POPULAR","PP","P.P.","P.P.","33", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","U.C.E.","UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA","U.C.E.","Altres","Altres","1", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","S.I.","SOLIDARITAT CATALANA PER LA INDEPENDENCIA","S.I.","Altres","Altres","10", "18","M","Eleccions Municipals","Eleccions Municipals 2011","02","002","U","EIXAMPLE","Eixample","ESCOLA MONTSERRAT SOLÀ","PxC","PLATAFORMA PER CATALUNYA","PxC"