Subvencions


En aquest apartat trobeu la informació relativa a les subvencions que atorga l'Ajuntament .

Convocatòria de subvencions de l'Ajuntament de Mataró als àmbits de l'atenció social, gent gran, salut pública, igualtat, joventut, ensenyament, convivència, cultura i esports per a l'any 2019.


Consulteu les bases per a la concessió de subvencions en els àmbits citats: Bases

Subvencions referides a tributs municipals de 2018 per a persones físiques, microempreses i comunitats de propietaris1. Bases reguladores per a la subvenció de l’Impost sobre construccions, instal•lacions i obres per a la millora de la qualificació obtinguda en el certificat d’eficiència energètica no exigida per la normativa vigent en edificis o unitats dels mateixos en el municipi de Mataró, per a l’exercici 2018. Bases , Tràmit.

2. Bases reguladores de concessió de subvencions per al foment de la cessió d’habitatges a la borsa de lloguer, per a l'exercici 2018. Bases, Tràmit

3. Bases reguladores de concessió de subvencions per al foment de l'activitat econòmica, per a l'exercici 2018. Bases, Tràmit.

4. Bases reguladores de subvencions per al foment de la realització d’obres de restauració i conservació dels elements catalogats pel Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró, per a l’exercici 2018. BasesTràmit.

5. Bases reguladores d’ajuts a l’habitatge per a famílies monoparentals, per a l’exercici 2018. Bases, Tràmit.

6. Bases reguladores d’ajuts a l’habitatge per a persones pensionistes, jubilades i en atur forçós amb pocs recursos econòmics, per a l’exercici 2018. Bases, Tràmit.

7. (En Revisió) Bases reguladores de subvencions del projecte “Aixequem persianes”, per a l’impuls i la reactivació socioeconòmica de les zones de la Llei de Barris, per a l’exercici 2018. Bases, Tràmit.

 

Subvenció per a actuacions de foment a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial de Mataró, en els barris de Cerdanyola nord, Cerdanyola sud, Rocafonda i el Palau/Escorxador

Basestràmit 

Subvenció per l’atorgament de subvencions destinades a fomentar la creació d’ocupació mitjançant la contractació de persones en el marc del projecte Insertext III

Basestràmit