Aquí trobaràs els processos selectius que ja s’hagin posat en marxa, per cobrir places amb caràcter permanent (OOP), o bé borses de treball per interinitats.

Preguntes freqüents


 

Oferta d’Ocupació Pública (OOP)

 

Aquí trobaràs un document que anirà incorporant les places que l’Ajuntament tingui previst cobrir amb caràcter permanent (com a funcionari/ària de carrera o laboral fix).

Descarregueu el document amb l'oferta d'ocupació

Veure document

Bases generals de selecció i altres normes pròpies

 

Aquí trobaràs les normes pròpies de l’Ajuntament que regulen tots els processos selectius amb caràcter general i que es complementaran amb d’altres d’específiques per cada procés selectiu concret.- Bases generals reguladores dels processos selectius de consolidació de l’ocupació temporal (COT)

-
 Bases generals reguladores de tots els processos selectius excepte COT