En què treballa actualment?

En què treballa actualment?

Mesures de creació d’ocupació.

-          Una línia lligada al sector tèxtil.  Creació d’una cooperativa amb persones provinents del sector i amb experiència.
-          Pla de xoc del foment de la contractació. Disseny d ‘una acció de foment de la contractació per les empreses, adreçada al col·lectiu de persones sense cobertura.
-          Recerca de solucions per facilitat al injecció de liquiditat a els empreses a través, entre d`altres, d’acords amb la banca local.

Mesures de millora de les relacions laborals.
-          Creació d’un organisme de conciliació que resolgui conflictes laborals, voluntari, paritari i previ al Tribunal Laboral de Catalunya. 

Mesures d’aprofitament del talent.
-          Proposta adreçada a la recuperació de talent com element generador de confiança i de reducció de conflictes.
-          Línia d’acompanyament i assessorament a l’empresari que es queda sense feina: “reorientar”/”reemprendre”.
-          Impuls d’una xarxa d’assessors sèniors per empreses en la seva fase inicial, acompanyada d’una línia específica de microcrèdits.
-          Creació d’un servei d’assessorament i acompanyament a la successió d’empreses, lligat a la problemàtica que pot suposar el traspàs generacional en ocasions.

Mesures de comunicació, informació i coordinació.
-          Coordinació entre les diferents borses de treball de les entitats representades al Consell.
-          Creació d’un quadre de comandament específic pel CESM que ens faciliti l’anàlisi de la situació sociolaboral i la presa de decisions.
-          Difusió del CESM i la seva tasca entre treballadors i empreses de la ciutat.
-          Creació d’una imatge pròpia pel Consell.