Quines són les seves funcions?

Quines són les seves funcions?

Les funcions principals del CESM són:

·         Analitzar, promoure debats, proposar i si s’escau dictaminar en matèria socioeconòmica, d’ocupació i de promoció de l’activitat econòmica de la ciutat.
·         Elevar propostes, buscar solucions i fer el seguiment de l’execució de les mateixes, en matèria de relacions sociolaborals, ja siguin amb caràcter general o en un àmbit en concret, sempre amb ple respecte a l’autonomia de les parts.
·         Establir relacions amb entitats, empreses o institucions que es considerin oportunes i puguin contribuir als objectius del Consell.