Què és el Consell Econòmic i Social de Mataró (CESM)?

consell_economic2El CESM és un òrgan consultiu i de participació, on els màxims representants d’empresaris i sindicats participen en les polítiques socioeconòmiqes de la ciutat.

El Consell neix amb vocació d’obrir línies de treball i propostes en matèria econòmica i social, i també en aquells temes que, de forma directe o indirecte, contribueixin a que el model de desenvolupament local sigui el que la ciutat necessita. Vol configurar-se com a òrgan de referència en l’àmbit consultiu i de creació d’opinió en matèria de desenvolupament econòmic de Mataró.
L’objectiu principal en el moment de la seva creació és elaborar un Pla de Xoc per a la creació d’ocupació a la ciutat i per al foment de les polítiques actives. Les línies d’actuació d’aquest pla són:
 
-          La recuperació de la confiança dels ciutadans/es de Mataró i l’enfortiment del teixit productiu, incentivant la creació d’ocupació, la reactivació del consum i la captació de noves empreses.
-          Protocol per la reactivació d’empreses en crisi i la re col·locació dels seus treballadors/es.
-          Propostes per a incentivar la contractació de treballadors/es.
-          Interrelació entre les diferents borses de treball.
-          Propostes per a la formació ocupacional, lligam amb altres subsistemes, que es faran arribar a l'Ajuntament i al Consell de la Formació Professional de Mataró.
-          Impuls de plans d’ocupació, criteris, prioritats, col·lectius diana, etc..
-          Propostes per incentivar la creació d’empreses.
-          Supressió de barreres per a la creació i el funcionament de les empreses.
-          Propostes per a l’aplicació en l’àmbit local de “l’Acord Interprofessional de Catalunya.”