El Català

Una classe de català

 

La promoció de l'ús social del català és un objectiu de la nostra ciutat amb el compromís de desenvolupar programes i accions pel foment de l’ús i la millora de la llengua catalana en tots els àmbits d’actuació, posant els recursos necessaris, i fent especial èmfasi en la llengua com a element d’integració de tothom i garantint, de manera especial, l’ús institucional del català. 

Hem volgut recollir i difondre en aquest espai un seguit d'informacions, eines i recursos disponibles que ens poden ajudar a l'hora de facilitar i promoure l'ús social de la llengua catalana.
 

puntcat