Projectes de cooperació

Escola construïda al Perú amb ajuda de l'Ajuntament de Mataró

 

L’Ajuntament destina 349.980,49€ per a projectes de cooperació internacional, campanyes de sensibilització i convenis durant l’any 2016. Del pressupost total, 244.716,10€ es destinen a 15 projectes de cooperació al desenvolupament promoguts per entitats ciutadanes a través del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament.


A més, s’aporten 22.500,00 € a convenis amb entitats de la ciutat per portar a terme campanyes de sensibilització i 27.277,47 € per organitzar diferents actes com conferències i la Nit de la Solidaritat, entre d’altres. La resta dels diners es manté per subvencionar campanyes d'emergència que puguin sorgir. Si no és així, a finals d’any es repartiran en projectes de cooperació.
 
 
Projectes subvencionats a través del Fons Català de Cooperació
 
A través del Fons Català se subvencionen projectes prioritzant els d’aquells països i pobles que es corresponen a zones d’especial afluència de persones immigrades a Mataró i aquells que tenen una evolució històrica i vincles ja establerts tant per l’Ajuntament com per les entitats de Mataró tal com indica el Pla Director de Solidaritat i Cooperació al Desenvolupament 2013-2016.
 
La llista completa dels projectes subvencionats és la següent:

. Índia: “Millora en la gestió i l’aprofitament dels recursos hídrics mitjançant la implementació de diferents mesures a la regió de Kalyandurg, districte d’Ananatapur”. Fundación Vicente Ferrer. 62.201,09 €.

. Índia: “Programa d’activitats pel desenvolupament sostenible i d’autogestió del centre d’acollida de Koilankuntula”. Associació Haribala. 18.497,20 €.

. Nicaragua: “Centre de desenvolupament integral per a persones amb discapacitat de Masaya”. Fundació El Maresme. 30.545,81 €.

. Ruanda: “Millora de la capacitat productiva i de generació d’ingressos en el sector agrícola de 300 famílies dels sectors de Karangazi i Rwimigaya (districte de Nyagatater”. Creu Roja Catalunya. 37.590,00 €.

. Mèxic: “Dones de MUSA caminant cal al bon viure de les seves famílies i comunitats” Fundació Grup Tercer Món.22.358,37 €.

.Burkina Faso: “Accés a l’aigua i a l’horticultura per al complex socioeducatiu, cultural i esportiu per als infants i joves de Kouba, a la comuna de Koubri (Ouagagougou) ”. VOLS-Mataró. 22.178,00 €.

. Senegal: “Suport a la formació professional al centre de promoció agrària de M’Lomp”. Associació Escola Pia al Senegal. 14.651,60 €.

. Senegal: “Enfortiment de la gestió municipal dels nuclis urbans de Ziguinchor i d’Oussouye”. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 3.53,80 €.

. Senegal: “Enfortiment de capacitats en gestió d’organitzacions comunitàries de base (OCB) a les regions de Kolda i Ziguinchor”. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 2.300,56 €.

. Perú: “Construcció d’infraestructures per a la Institució Educativa Giordano Liva”. Associació d’Amics del Bisbe Joan Godayol. 42.040,00 €.

.Guatemala: “Promoció de la defensa dels drets humans laborals, socials i dels pobles indígenes a Guatemala”. Fundació Pau i Solidaritat. 2.000,00 €.

. El Salvador: “Escola itinerant pel treball digne a El Salvador I fase”. Sindicalistes Solidaris -Fundació Josep Comaposada. 2.000,00 €.

.Mediterrani: “Suport a l’acollida de població refugiada en trànsit a Europa víctima dels conflictes armats a l’àrea Mediterrània”. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 12.250,00 €.

. Grècia: “Rescat i primera assistència als refugiats que arriben a l’illa de Lesbos”. Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. 18.240,14 €.

.Catalunya – Llatinoamèrica: ”Agenda llatinoamericana Mundial 2017- Campanya 2016-2017”. Comissió de l’Agenda Llatinoamericana Mundial. 3.000,00 €.

. Catalunya- Poble Sahrauí: “Creació de la Xarxa LAONF per la transformació no violenta del conflicte del Sàhara Occidental”.ACAPS-Federació d’Associacions catalanes amigues del poble Sahrauí.1.859,44 €.

.Lampedusa/Malta/Líbia: “Projecte Astral:Suport a les tasques de salvament marítim a la Mediterrània central”. Proactiva Open Arms. 2.349,78 €.