Violència masclista

Violència masclista

La violència exercida contra les dones és un greu un problema de caràcter públic, atès que és un instrument de control i domini de les societats patriarcals. Els ens locals, com a institucions més properes a la ciutadania, hem estat els primers en implementar accions adreçades a la sensibilització, prevenció i atenció de la violència masclista, que inclou tots els àmbits on es pot produir: violència en l’àmbit de la parella , en l’àmbit familiar, laboral, social o comunitari (agressions sexuals, assetjament sexual, tràfic i explotació sexual de dones i nenes, mutilació genital femenina o risc de patir-la, matrimonis forçats, violència derivada dels conflictes armats, violència contra els drets sexuals i reproductius de les dones).

Sensibilització i prevenció

L’aprenentatge de pautes que permetin rebutjar relacions agressives i eines per a detectar-les és el primer pas per a no entrar en un cicle de violència. A fi d’afavorir aquest coneixement oferim les següents activitats:

• Tallers de prevenció de la violència adreçats a la població jove dels centres educatius del municipi
• Conferències a les entitats de la ciutat al voltant de la violència masclista.
• Xerrades de presentació del CIRD i els serveis que ofereix.
• Campanya de sensibilització Dia Internacional contra la violència a les dones

Totes les activitats són de caràcter gratuït i per sol·licitar-les cal contactar amb el Servei de Família (Dona) al telèfon 93 702 28 12 o a través del correu electrònic dona@ajmataro.cat


Atenció personalitzada

Les dones que s’adrecin al CIRD comptaran amb una atenció integral on se li oferiran els recursos disponibles a fi d’iniciar el camí cap a una recuperació. Aquests serveis són de caràcter gratuït i confidencial.

Atenció social

o Gestió de recursos específics (RAI, teleassistència mòbil ...)
o Derivació a recursos especialitzats del propi servei o externs.
o Seguiment i acompanyament .
o Atenció d’urgència en cas de necessitat.

Assessorament jurídic

o Consulta i orientació legal sobre dret penal i derivació, en cas de necessitat, a organismes competents en la matèria.

Suport psicològic

o Programa específic per a dones que han patit situacions de violència masclista.

 

Protocol per a l’ abordatge integral de la violència masclista

L’ajuntament de Mataró disposa des de maig de 2003 d’un Protocol d’atenció i derivació a la dona víctima de violència. El 25 de novembre de 2011 es va signar el nou Protocol per a l’abordatge integral de la violència masclista.

Podeu consultar més informació a:
Protocol per a l’ abordatge integral de la violència masclista.
Protocol d’actuació davant de les agressions sexistes i les violències sexuals en espais públics d’oci a Mataró


Telèfons d'urgència
• 016. Telèfon d'atenció en situacions de maltractament.
• 900 900 120. Línia d'atenció a dones en situacions de violència (servei gratuït 24 hores).
• 900 116 016. Telèfon d'atenció en situacions de maltractament, per persones amb discapacitat auditiva.
• 112. Telèfon d'Urgències.
• 112. Mossos d'Esquadra.
• 092. Policia Local de Mataró.
• 900 300 777. Infància Respon.
 

Telèfons d'informació i assessorament
• 93 741 81 00. Mossos d'Esquadra de Mataró.
• 93 495 16 00. Institut Català de les Dones.
• 93 202 02 60. Telèfon de l'esperança.