Webs d'interès

 Institucions

      •  Institut Català de les Dones. Generalitat de Catalunya www.gencat.cat/icdona
      •  Diputació de Barcelona www.diba.cat/dones
      •  Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad www.migualdad.es
      •  Instituto de la Mujer www.inmujer.es
      •  Escola de la Dona www.diba.cat/francescabonnemaison
      •  Unión Europea www.europa.eu
      •  Consejo General del Poder Judicial www.poderjudicial.es

  

Xarxes i organitzacions de dones

      •  Fundación Mujeres www.mujereslideres.org
      •  Dones en Xarxa.  www.donesenxarxa.cat
      •  Associació de dones del món judicial www.mujeresjuristasthemis.org
      •  Associació de dones empresàries, directives i professionals www.funde.net
      •  Associació de dones científiques i tècniques www.unizar.es/mutem

 

Agencies de comunicació sobre la igualtat de gènere

       •  Pikara Magazine www.pikaramagazine.com
       •  La Independent www.laindependent.cat
       •  Revista digital Dones www.donesdigital.cat
       •  Mujeres en Red www.mujeresenred.net
       •  Ameco Press, Informacion para la Igualdad www.amecopress.net
       •  Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació www.observatoridelesdones.org

 

Treball

      •  Departament de Treball. Generalitat de Catalunya www.gencat.cat/treball/
      •  Fundació Surt www.surt.org
      •  Fundació Internacional de la Dona Emprenedora www.fidem.net
      •  Secretaria de la Dona CCOO www.ccoo.cat/dona
      •  Dones UGT www.donesugt.org
      •  Plataforma de Orientación Sociolaboral con perspectiva de género www.igualate.org
      •  Mujeres empresarias, directivas, profesionales y emprendedoras www.mujeresycia.com

 

Educació

      • Association européenne du côté des filles, per una educació no sexista.  www.ducotedesfilles.org
      • Programes d’innovació educativa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Pàgina sobre recursos en  coeducació  www.xtec.cat/innovacio/coeducacio/
      • Joguina Segura: és un Projecte Europeu que te com objectiu informar i formar sobre la seguretat de les joguines, el seu ús segur i el seu consum responsable així com facilitar eines de defensa dels drets del consumidor
www.joguinasegura.coop

 

Salut

      • Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris www.caps.cat/index.php
      • Observatori de Salut i Dona www.salutidona.org/
      • Xarxa de Dones per la Salut www.xarxadedonesperlasalut.org/ 

 

Violències

       •  Observatorio de la Violencia www.observatorioviolencia.org
       •  Red Estatal de Organizaciones Feministas contra la Violencia de Género www.redfeminista.org
       •  Educando en igualdad www.educandoenigualdad.com
       •  FELGTB, Federación estatal de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales www.felgtb.org/
       •  GIPE/PTP. Grup Interdisciplinar per a la Prevenció i l’Estudi de les Pràctiques Tradicionals Perjudicials.  UAB www.mgf.uab.es/
       •  Administració de Justícia de Catalunya: recursos sobre violència domèstica. Aquí