Calendari Escolar de les Escoles Bressol Municipals _ Curs 2017 - 2018

 

CALENDARI ESCOLAR DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
 
 
CURS 2017 – 2018

 
Les escoles resten obertes de dilluns a divendres.
El curs escolar 2017 - 2018 comença el dia 8 de setembre de 2017 i acaba el 22 de juny de 2018   
 
Tenen la consideració de període de vacances escolars
         Nadal,  del 23 de desembre de 2017 al 7 de gener de 2018, ambdós inclosos.
         Setmana Santa,  del 24 de març al 2 d'abril de 2018, ambdós inclosos.
 
 Dies de lliure disposició, aprovats pel Consell Escolar Municipal
 
         13 d'octubre de 2017
         7 de desembre de 2017
         12 de febrer de 2018
         30 d'abril de 2018
 
  
SERVEI D’ATENCIÓ AL INFANTS
 
Per al conjunt dels alumnes de les nou escoles bressol municipals, es preveu oferir servei d’atenció als infants per Nadal, Setmana Santa i estiu, sempre i quan la demanda sigui suficient.
Per als serveis de Nadal i Setmana Santa es preveu només obrir una escola.
El servei d’estiu s’oferirà a les escoles on hi hagi demanda suficient.
Dates inicialment previstes del servei d'estiu 2017 - 2018: del 25 de juny al 20 de juliol de 2018, ambdós inclosos.