Calendari Escolar de les Escoles Bressol Municipals _ Curs 2018 - 2019

 

CALENDARI ESCOLAR DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
 
 
CURS 2018 – 2019

 
Les escoles resten obertes de dilluns a divendres.
El curs escolar 2018 - 2019 comença el dia 10 de setembre de 2018 i acaba el 21 de juny de 2019   
 
Tenen la consideració de període de vacances escolars
         Nadal,  del 24 de desembre de 2018 al 7 de gener de 2019, ambdós inclosos.
         Setmana Santa,  del 15 al 22 d'abril de 2019, ambdós inclosos.
 
 Dies de lliure disposició, aprovats pel Consell Escolar Municipal
 
         2 de novembre de 2018
         7 de desembre de 2018
         4 de març de 2019
         20 de maig de 2019
 
 
SERVEI D’ATENCIÓ AL INFANTS
 
Per al conjunt dels alumnes de les nou Escoles Bressol Municipals, es preveu oferir servei d’atenció als infants per Nadal, Setmana Santa i estiu, sempre i quan la demanda sigui suficient.
Per als serveis Bressol de Nadal i Bressol de Setmana Santa s'obrirà només una escola, si n'hi ha un mínim de 24 sol·licituds.
El servei Bressol d’estiu s’oferirà a les escoles que tinguin  un mínim de 24 sol·licituds.
Dates inicialment previstes del servei d'estiu 2018 - 2019: del 25 de juny al 19 de juliol de 2019, ambdós inclosos.