ORGANITZACIÓ HORÀRIA - CURS 2018 - 2019

 

Les famílies poden escollir l’horari que més s’adeqüi a les seves necessitats, dins de les franges horàries de 8.00 a 13.00 hores i de 14.45 a 17.30 hores.

A la jornada compactada de 6h 30' amb servei de menjador inclòs de l'EBM Rocafonda, es podrà escollir l'horari dins la franja horària de 8.00 a 16.00 hores.

 MODALITATS DE JORNADA

 

Jornada completa, 6 hores i 30 minuts de servei escolar

Jornada intensiva, 5 hores de servei escolar de les 8.00 a les 13.00 h

Jornada de matí, 3 hores i  15 minuts de servei escolar

Jornada de tarda, 2 hores i 45 minuts de servei escolar

Jornada compacta amb servei de menjador inclòs, 6 hores i 30 minuts de servei

MODALITATS DE JORNADA SEGONS EDAT I ESCOLES BRESSOL

                    INFANTS NASCUTS 2018

Jornada completa _  Cerdanyola,  Elna,  Els Menuts, La Riereta,  Les Figueretes,  Tabalet

Jornada de matí o intensiva _ Cerdanyola,  Elna,  Els Menuts,  La Riereta,  Les Figueretes,  Rocafonda,  Tabalet

Jornada intensiva_  Els Garrofers

Jornada de tarda_ Cerdanyola,  Elna, Els Menuts,  La Riereta,  Les Figueretes,  Tabalet

Jornada compactada amb menjador_  Rocafonda

                 INFANTS NASCUTS 2017

Jornada completa _  Cerdanyola,  Elna,  Els Garrofers, Els Menuts, La Llàntia, La Riereta,  Les Figueretes, Rocafonda, Tabalet

Jornada de matí o intensiva _ Cerdanyola,  Elna,  Els Menuts,  La Riereta,  Les Figueretes,  Rocafonda,  Tabalet

Jornada intensiva_  Els Garrofers, Els Menuts, La Llàntia, La Riereta, Rocafonda

Jornada de tarda_ Cerdanyola,  Elna, Els Menuts,  La Riereta,  La Llàntia, Les Figueretes,  Rocafonda, Tabalet

Jornada compactada amb menjador_  Rocafonda

                INFANTS NASCUTS 2016

Jornada completa _  Cerdanyola,  Elna,  Els Garrofers, Els Menuts, La Llàntia, La Riereta,  Les Figueretes, Rocafonda, Tabalet

Jornada intensiva_  Els Garrofers, La Llàntia, Rocafonda

Jornada compactada amb menjador_  Rocafonda